Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

562,11 PLN

Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000, numer katalogowy: 31368000

Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000

Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000

ocenaocenaocenaocenaocena (40 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

31368000


EAN: 4005176934483
cena katalogowa: 562,11 PLN
cena po rabacie: 261,99 PLN
Udzielono rabatu:53%
Dostępne: Produkt wycofany
Produkt wycofany
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000


31368000: Grohe 31368000 - Baterie kuchenne Grohe - Najtańsze baterie łazienkowe Grohe Bauloop


Grohe Bauloop 31368000
Bateria kuchenna z obrotową wylewką
 


Czasy, kiedy wygląd kranu kuchennego był drugorzędny, minęły bezpowrotnie! Teraz można bowiem wybierć baterię, która łączy w sobie zarówno estetykę i funkcjonalność, czego przykładem może być bateria kuchenna Bauloop od Grohe. Jej subtelny kształt i wygoda użytkowania z pewnością zadowolą każdego, kto szuka nowoczesnych rozwiązań.
Baterię Grohe (31368000) przygotowano do montażu jednootworowego. Posiada praktyczną metalową dźwignię, głowicę ceramiczną 28 mm z GROHE SilkMove oraz perlator spiętrzający strumień wody. Ponadto wyposażono ją także w obrotową wylewkę, co dodatkowo poprawia wygodę użytkowania kranu kuchennego.
Produkt zadbał także o wysoką estetykę swojego produktu. Korpus baterii kuchennej Bauloop wykończono błyszczącym chromem, który nadaje całości ponadczasowej klasy, sprawiając, że doskonale będzie wyglądała w każdej kuchni - zarówno tradycyjnej jak i minimalistycznej.
Bateria kuchenna Bauloop firmy Grohe to najlepszy wybór, łączący w sobie najwyższą jakość w atrakcyjncej cenie.

 

Opis baterii zlewozmywakowej Grohe Bauloop 31368 000 :

  • montaż jednootworowy

  • metalowa dźwignia

  • głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove®

  • powłoka chromowa z GROHE StarLight®

  • obrotowa wylewka

  • perlator

  • giętkie węże przyłączeniowe

  • system szybkiego montażu

  • gwarancja Grohe 5 lat

  • wykończenie korpusu baterii kuchennej Grohe : chrom błyszczący

Parametry
Podstawowe
Seria armatury kuchennej:BauLoop
Wykończenie:chromi
Producent baterii kuchennej:Grohei
Typ montażu baterii:stojący
Rodzaj wylewki baterii:wylewka obrotowa
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ekskluzywna bateria
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam, kupiłem do swojego domu armaturę łazienkową firmy Grohe z serii Bauloop i nie żałuję decyzji - jest to jeden z lepszych zakupów jakie ostatnio zrobiłem do remontowanego domu.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam, prosta, tania i solidna bateria zlewozmywakowa.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zakup udany,bateria miała być prosta w kształcie i sprawna w użytkowaniu,taka jest.Transakcja w sklepie szybka,bez problemów,polecam.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W tym przedziale cenowym bardzo dobry produkt.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Z tego co widzę bardzo popularna bateria, więc skusiłam się i JA! Nie żałuje. Dobra cena, ładnie wygląda, fajnie fajnie.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria bardzo skromna, chociaż świetnie się prezentuje i odznacza się wysoką jakością. Chodzi bardzo lekko i nie sprawia żadnych problemów.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Baterie kuchenną Grohe Bauloop mogę zaliczyć do jednego z najlepszych zakupów minionego roku :) tania i solidna
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo tania i porządna bateria kuchenna, Grohe Bauloop 31368000 jest idealna do każdej kuchni. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolna z tego zakupu. Jakość firmy Grohe i modny design w takiej cenie!
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Produkt wysokiej jakości. Mogę ją wam polecić z czystym sumieniem. Robi naprawdę niezłe wrażenie na odwiedzających nasz dom i do tego przyzwoicie kosztuje.Precyzyjnie steruje strumieniem wody. Można naprawdę ustawić cieniutka stróżkę wody. Do tego jest cicha . Wygodna w użytkowaniu.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Niedroga i do tego solidna, 50% rabatu od razu rzuca się w oczy :D aż musiałem zadzwonić do sklepu i spytać obsługę skąd taka niska cena na Bauloopa :)
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria wytrzymała, solidnie wykonana, a na dodatek estetyczna i łatwa w utrzymaniu czystości. Cena na korzystnym poziomie.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bauloop to świetna seria! Posiadam baterię z Kludi Bauloop jak i w kuchni tak i w łazience i mogę je bez zastrzeżeń polecić.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem w posiadaniu baterii Grohe Bauloop i jestem z niej zadowolony. Jej kształt ułatwia zmywanie ponieważ można umyć pod nią większe naczynia co przy tradycyjnych bateriach sprawia wielkie kłopoty. Polecam ja wszystkim którym podoba się ten styl.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Taką baterię chciałem mieć. Jej wygląd jest bardzo skromny i elegancki. Kształtem na pewno odbiega od wszelkich standardów. Bardzo ładnie prezentuje się w dużej łazience. Jest wykonana z dobrego tworzywa, które nie należy do wadliwych. Osobiście uważam ze jest jedną z trwalszych baterii, która może posłużyć wiele lat. Polecam.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Bauloop jest bardzo stylowa, dodaje uroku kuchni. Funkcjonalna, dzięki jej wielkości, wejdzie pod nią każde głębokie naczynie czy nawet wiadro. Łatwość czyszczenia. Posiadam od 5 lat i z filtrem nic się nie dzieje, także to dodatkowy plus. 10/10
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Miałem kiedyś tę baterię w łazience. Byłem z niej zadowolony. Przede wszystkim bardzo ładnie wygląda. Jest wygodna w użytkowaniu, pokrętła działają znakomicie. Łatwo się ja czyści, a montaż jest banalnie prosty. Polecam, dobra cena.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dzięki baterii kuchennej Grohe Bauloop w kuchni ma się poczucie estetyki. Bardzo stylowo wygląda nad zlewem. Dzięki długiej wylewce nie ma kłopoty z zahaczającymi naczyniami gdy jest ich dużo.Oryginalne uszczelki dobrze się sprawdzają. Nie ma problemu z kapaniem, polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria kuchenna Grohe Bauloop wykonana jest z bardzo wyrzymałego materiału. Łatwa w montażu i utrzymaniu czystości, co dla mnie jako mężczyzny jest bardzo przydatne :D Polecam do każdej kuchni, warto wydać trochę więcej i być spokojnym, że będzie to zakup na długie lata.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe bauloop jest funkcjonalna i wytrzymała. Kran jest prosty, taki jak kiedyś bez żadnych dodatkowych rzeczy, może dla tego się nie psuje. Pasuje do prostego mieszkania. Bardzo przystępna cena jak na tę klasy markę.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zobaczyłam taką baterię u przyjaciółki i od razu zwróciłam na nią uwagę, bo faktycznie się wyróżnia. Jest elegancka i wygodna - pod warunkiem, że ma się trochę miejsca nad zlewozmywakiem, oczywiście - wtedy świetnie się myje pod nią nawet duże naczynia. Całkiem łatwo utrzymać ja w czystości. polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Bauloop to elegancja i prostota w jednym. Idealnie pasuje do mojej nowoczesnej kuchni. Jej wykończenie znacznie ułatwia zachowanie czystości gdyż wymaga tylko przetarcia suchą szmatką. Wykonana z bardzo solidnych materiałów, posiadam od roku i nie mam żadnych zastrzeżeń :)
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria jest jakościowo bardzo dobra. Ma stosunkowo niską cenę. Ciekawy wygląd połączony z dobrym funkcjonowaniem. Mam ją o 4 lat i żadnej awarii nie było, pokrętła chodzą jak nalezy i są bardzo wygodne w użyciu. polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria kuchenna Grohe Bauloop to świetny produkt. Zakupiłam ją rok temu, do tej pory działa bez zarzutu. Elegancki design, łatwość w czyszczeniu, świetna jakość - czego chcieć więcej. Polecam ten produkt jak i ogólnie markę GROHE.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Bauloop nie tylko wspaniale się prezentuje, ale także ma bardzo przystępną cenę. Uszczelka i kurki nie przeciekają. Bardzo estetyczny i schludny wygląd, mimo stylu jaki ma jest bardzo elegancka i uniwersalna. 10/10
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria a raczej kran ( bo tak ja to nazywam ) jest bardzo dobrej jakości . Przepuszcza właściwą ilość wody która nie wychlapuje się na boki . Świetne rozwiązanie zarówno do kuchni jak i do łazienki .Bardzo ładny , błyszczący wygląd. POLECAM
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Bauloop to wytrzymałość, łatwość w czyszczeniu i wygoda w obsłudze. Bardzo fajnie wygląda i prezentuje się znakomicie w każdej kuchni. Polecam każdemu urządzającemu kuchnie, aby zakupił właśnie tę baterię ponieważ starczy nam na wiele, wiele lat.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajna i dobrze wykonana bateria w stylu retro, co daje jej fajny wizualny wygląd. Eleganckie pokrętło wykonane bardzo klasycznie, natomiast całość idealnie ze sobą współgra i dobrze się komponuje z kuchnią w stylu retro. Grohe Bauloop to bateria godna polecania
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe BAULOOP to super design, łatwy montaż, dobra cena, 100% satysfakcji!
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria kuchenna Grohe Bauloop jest naprawdę godna polecenia, super wygląd, ładny kształt, woda nigdzie się nie rozpryskuje podczas użytkowania, trwały sprzęt, 10/10
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super produkt, dzięki matowemu pokryciu nie widać śladów palców na baterii podczas użytkowania. Bateria jest wytrzymała, solidnie zrobiona, łatwo się ją czyści. Łatwo też nalewa się wody do wysokich naczyń, polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Bauloop w mojej kuchni sprawuje się bez zarzutu od 8 miesięcy. Woda nie pryska na boki, w końcu zmywanie stało się przyjemnością. Przyjemny wygląd, połączony z funkcjonalnością, 10/10
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mam dość duży zlewozmywak, zależało mi na tym aby bateria kuchenna nie gubiła się w całości. Grohe BAULOOP spełnia moje wymagania. Ma świetny design, idealnie komponuje się z dużym zlewozmywakiem, funkcjonalność i jakość na 5+! polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobra jakość baterii Grohe i przede wszystkim atrakcyjny wygląd, świetnie prezentuje się w łazience.
Bateria grohe jest w świetnej cenie. Jestem bardzo zadowolona z zakupu! ;)
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Po remoncie łazienki i zakupie do niej niemieckich baterii Grohe od razu wiedziałam, że jak się sprawdzą to właśnie tej firmy będę chciała baterię kuchenną.I tak też się stało :-) Wiem, że bateria to ważna rzecz, jednak jak wiadomo przy remoncie gdzie trzeba kupić tyle sprzętu liczy się każdy grosz. Pierwszym więc plusem tej baterii jest naprawdę niska cena ! Grohe Bauloop to także połączenie znakomitej jakości z prostym, funkcjonalnym wyglądem. Nie musiałam wydać majątku, a mam b.dobrą baterię do zlewu z obrotową, wysoką wylewką ! Polecam, polecam, polecam ! I dziękuję za polecenie ! :-)
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Kiedyś myślałam, że nie ma dużej różnicy pomiędzy dobrą marką a chińskimi firmami, ale jednak różnica jest i to WIELKA! Warto dać tą stówkę więcej a produkt mieć już na długie lata! Polecam, szczerze polecam!
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Przystępna cena. Bateria jest porządna, solidna
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobrej jakości bateria w przyzwoitej cenie. Bardzo zdobi kuchnie. Z czystym sumieniem polecam wszystkim którzy się wahają :)
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Grohe Bauloop 31368000 31368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo ładna bateria i w dodatku nie za droga - polecam
Video
Jedna z najpopularniejszych baterii kuchennych na rynku, Grohe Bauloop 31368000 tania i praktyczna bateria zlewozmywakowa - idealnie pasująca do każdej kuchni.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.