Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00
794 727 200, 793 015 521

1 320,55 PLN

Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna, numer katalogowy: 32663001

Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna

Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna

ocenaocenaocenaocenaocena (17 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

32663001


EAN: 4005176886768
cena katalogowa: 1 320,55 PLN
cena po rabacie: 598,86 PLN
Udzielono rabatu:54%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu jutrzejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna


32663001: Grohe 32663001 - Baterie kuchenne - Grohe Concetto baterie do łazienki


Bateria zlewozmywakowa Grohe Concetto 32663001
 

Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką - jedna z najpopularniejszych i najtańszych baterii w tej kategorii.


W kuchni liczy się przede wszystkim funkcjonalność akcesoriów, ale i wygląd nie pozostaje bez znaczenia. Bateria kuchenna Grohe Concetto 32663001 została stworzona specjalnie dla miłośników atrakcyjnego wyglądu, wysokiej jakości wykonania i szerokiej funkcjonalności. To produkt który wzbogaci każdą kuchnię! Ten model jest najtańszą i najpopularniejszą baterią kuchenną z linii Grohe. Bateria kuchenna Grohe Concetto została wyposażona w głowicę 35 mm, umożliwiającą płynną obsługę baterii, ponadto ma regulowany ogranicznik przepływu, wyciąganą wylewkę z perlatorem i giętkie węże przyłączeniowe. Montaż tego modelu jest niezwykle prosty i wymaga jedynie jednego otworu. Wszystkie elementy konieczne do instalacji baterii znajdują się w zestawie i nie musisz być hydraulikiem, by bez problemu sobie z tym poradzić.
Bateria Concetto wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale również jakością wykonania. Chromowa, lśniąca powierzchnia jest odporna na zabrudzenia, matowienie i osadzanie się kamienia. Ten model to gwarancja zadowolenia! Bezkompromisowo kosmopolityczny w swoim stylu, dynamiczny i pewny siebie Grohe Concetto stanowi idealny wybór dla nowoczesnej kuchni. Szeroki wybór rodzajów baterii i rozwiązań montujących gwarantuje, że zawsze znajdzie się bateria pasująca do najnowszych aranżacji kuchni.


Opis baterii zlewozmywakowej Grohe Concetto z wyciąganą końcówką :

 • montaż jednootworowy
 • głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove  technologia umożliwiająca płynną obsługę baterii
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight- lśniąca powierzchnia powłoki, odporna na zabrudzenia i matowienie
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • obrotowa wylewka baterii
 • wyciągana wylewka z perlatorem
 • giętkie węże przyłączeniowe
 • zakryte zamocowanie dźwigni
 • system szybkiego montażu
 • gwarancja baterii Grohe 5 lat
 • wykończenie baterii kuchennej Grohe : chrom błyszczący

Grohe Concetto bateria kuchenna z wyciąganą wylewką 32663001 to najtańsza i zarazem najpopularniejsza bateria zlewozmywakowa Grohe, dzięki wyciąganej wylewce jest bardzo praktycznym urządzeniem w każdej kuchni.

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:chrom
Seria armatury kuchennej:Concetto
Producent baterii kuchennej:Grohe
Typ montażu baterii:stojący
Rodzaj wylewki baterii:wyciągana wylewka
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jeśli miałabym wybrać baterię kuchenną bez zastanowienia wybrałabym ponownie Grohe Concetto ! Bateria jeśli chodzi o samą funkcjonalność jest rewelacyjna. Wykończenie idealnie współgra z meblami kuchennymi, które są w kolorze białym. Myślałam, że wyciągana wylewka to tylko dodatkowy "bajer", jednak po kilku dniach użytkowania wiem, że jest to bardzo przydatna funkcja. Teraz nie wyobrażam sobie już aby wylewka była na stałe utwierdzona w baterii. Szczerzę mogę polecić baterię. Za taką cenę naprawdę warto.
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
można by się zastanawiać jaka bateria kuchenna będzie najlepszym wyborem. Gdybym chciał coś wymyślnego pewnie musiałbym zapłacić w okolicach 1000zł. Jednak jeżeli ktoś nie chce przepłacać a ciągle mieć coś bardzo ładnego i funkcjonalnego to polecam właśnie Grohe Concetto.
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super design. Zaskakująco szybko można taką baterię zamontować. Mój mąż nie jest hydraulikiem a zajęło mu to dosłownie chwilkę. Wszystkie elementy montażowe były dołączone. Polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobrej jakości bateria w przyzwoitej cenie. Bardzo zdobi kuchnie. Z czystym sumieniem polecam wszystkim którzy się wahają :)
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wyciągana wylewka...eh gdybym wcześniej słyszała o takim rozwiązaniu to życie byłoby łatwiejsze :) ale w końcu mam Grohe Concetto i teraz potwierdzam wszystkie opinie. NIESAMOWITA WYGODA!
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria kuchenna o pięknym wyglądzie a zarazem porządnym wykonaniu. Bateria Grohe jest dość spora ale będzie dobrze służyć w każdej kuchni. Bateria kuchenna jest bardzo funkcjonalna przez wyciąganą wylewkę. Polecam. :)
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe świetnie się prezentuje, jest nowoczesna i stylowa. Działa bez zarzutu i jest zdecydowanie lepszej jakości od marketowych produktów, warto zainwestować w dobry produkt, który posłuży nam dłużej.
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Największym plusem w baterii Grohe Concetto jest wyciągna wylewka! Zakup trafiony w stu procentach. Zastanawiałam się jeszcze nad jedną, która była obrotowa z tym, że nie miała wyciąganej wylewki, ale dobrze, że poradziłam się koleżanki (która zresztą też kupowała baterie kuchenną w Termico) i zdecydowałam się na kupno właśnie tej. Jedno słowo: POLECAM! :)
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
POLECAM TA BATERIE I SKLEP TERMICO ! !
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona funkcjonalnością Grohe Concetto. Bateria w kuchni prezentuje się super i spełnia wszystkie moje oczekiwania.
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo praktyczna i stosunkowo nie droga bateria
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nowoczesny wygląd i dobre wykonanie za rozsądną cenę,
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria bardzo praktyczna, jakość Grohe - polecam
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
10/10
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo praktyczna bateria, cena bardzo atrakcyjna - porównywalna z cenami chińskich baterii w markecie - z tą zasadniczą różnicą że ta jest markowa, bo to przecież Grohe
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam baterię Grohe Concetto. Wyciągana wylewka to wielka wygoda! Polecam zarówno sklep jak i sama baterię !!
Dotyczy produktu: Grohe Concetto 32663001 bateria kuchenna 32663001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria kuchenna Grohe I klasa - polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore