Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00
794 727 200, 793 015 521

855,10 PLN

Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna, numer katalogowy: 32843000

Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna

Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna

ocenaocenaocenaocenaocena (67 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

32843000


EAN: 4005176874840
cena katalogowa: 855,10 PLN
cena po rabacie: 386,98 PLN
Udzielono rabatu:54%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna


32843000: Grohe 32843000 - Baterie kuchenne - Grohe Eurosmart Cosmopolitan


Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32843000
Bateria kuchenna z obrotową wylewką
Jeśli poszukujesz akcesori kuchennych lub łazienkowych w świetnej jakości i umiarkowanej cenie, linia Grohe Eurosmart Cosmopolitan z pewnością będzie doskonałym wyborem. Bateria kuchenna z tej serii świetnie komponuje się z nowoczesnym wystrojem kuchni, a jej funkcjonalność zaskoczy każdą Panią lub Pana domu.

Bateria kuchenna Grohe Eurosmart Cosmopolitan posiada ergonomiczny kształt, ułatwiający korzystanie z zlewozmywaków różnej wielkości, a obrotowa wylewka zapewnia możliwość swobodnej zmiany komory. Model ten posiada głowicę ceramiczną 35 mm, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, perlator i giętkie węże przyłączeniowe, umożliwiają prostą i szybką instalację. Dzięki zastosowaniu systemu szybkiego montażu, bez problemu zainstalujesz baterię, bez konieczności wzywania hydraulika.

Bateria Cosmopolitan została wykonana z trwałego tworzywa, odporna na zarysowania i osadzanie się brudu. Chromowana powłoka nie tylko ładnie wygląda, ale również umożliwia szybkie pozbycie się wszelkich osadów, przy pomocy wyłącznie mokrej ściereczki. Bateria kuchenna Grohe to najlepszy wybór do nowoczesnej kuchni.Opis baterii zlewozmywakowej Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32843 000 :

 • montaż jednootworowy baterii
 • bateria jednouchwytowa
 • głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMoveŽ
 • powłoka chromowa z GROHE StarLightŽ
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • obrotowa wylewka baterii
 • perlator
 • giętkie węże przyłączeniowe
 • system szybkiego montażu
 • gwarancja baterii Grohe 5 lat
 • wykończenie baterii kuchennej : chrom


Grohe Eurosmart Cosmopolitan to seria baterii łazienkowych i kuchennych w prostej formie i umiarkowanej cenie, szeroka gama baterii umywalkowych, wannowych, kuchennych, natryskowych oraz bidetowych Eurosmart Cosmopolitan, odzwierciedla podstawowe zasady minimalizmu, to faworyt w nowoczesnej łazience. Wykończony jest lśniącym chromem GROHE StarLight®, a przejście pomiędzy korpusem baterii a stożkowatą rączką tworzy przemyślaną całość, bez szkody dla solidności.

Bateria kuchenna Eurosmart Cosmopolitan 32843 000 to zdecydowany faworyt jeśli chodzi o wybór baterii kuchennych w naszym sklepie internetowym. Kliencie zachwycają się ergonomicznym kształtem baterii w rozsądnej, a w naszym sklepie promocyjnej cenie.
 
Parametry
Podstawowe
Wykończenie:chrom
Seria armatury kuchennej:Eurosmart Cosmopolitan
Producent baterii kuchennej:Grohe
Typ montażu baterii:stojący
Rodzaj wylewki baterii:wylewka obrotowa
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo praktyczna i estetyczna bateria kuchenna. Wysoka wylewka bez problemu umożliwia nalanie wody.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam baterię kuchenną Grohe Eurosmart 32843 000 z obrotową wylewką, jakość Grohego jest bardzo dobra.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wygląda naprawdę dobrze jak na tak tanią baterię, widząc ją pierwszy raz spodziewałbym się raczej, że jest to o wiele droższa bateria a jak się okazało taki Eurosmart wygląda równie dobrze, a swoją funkcjonalnością Grohe chyba przewyższa inne marki
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Absolutnie ponadczasowe wzornictwo, do tego sprawuje się świetnie, warto było zainstalować ją w mojej kuchni.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jakoś nie mogłam się zdecydować pomiędzy baterią kuchenną Grohe Eurosmart a Eurocube, jako, że zawsze bardziej odpowiadały mi okrągłe formy to wybór był dla mnie oczywisty
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo praktyczna i niezawodna bateria kuchenna, Grohe to jednak lider w dziedzinie armatury łązienkowej i kuchennej. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo funkcjonalna bateria za niską cenę, wykończenie w świetnej jakości, bardzo solidna i estetyczna. Polecam wszystkim, którzy nie mają zbyt dużo pieniędzy do wydania a potrzebują trwałej i ładnej baterii.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dla wszystkich nielubiących zmywania bateria kuchenna grohe eurosmart cosmopolitan! Obrotowa wylewka jest niesamowitym ułatwieniem, do tego całość ładnie prezentuje się w kuchni
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zwykle nie kupuję niesprawdzonych produktów, ale w przypadku baterii kuchennej grohe eurosmart cosmopolitan ryzyko się opłacało, teraz polecam ją swoim znajomym, postanowiłam polecić ją również państwu, to świetny zakup!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szybki montaż, dobry wygląd, solidność, jeżeli ktoś szuka porządnego produktu mogę jak najbardziej polecić baterię kuchenną grohe eurosmart cosmopolitan, ja jestem bardzo zadowolona
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szukałam długo czegoś funkcjonalnego bo wiele czasu spędzam w kuchni, wybór baterii kuchennej grohe eurosmart cosmopolitan okazał się jak najbardziej trafny. Obrotowa wylewka z pewnością ułatwiła mi użytkowanie
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria kuchenna grohe eurosmart cosmopolitan spełnia dzielnie swoje wszystkie zadania, przez 2 lata nie sprawiła żadnych kłopotów, a jej wygląd nie ulega modyfikacją, dalej jest ozdobą kuchni, polecam!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria zlewozmywakowa Grohe Eurosmart Cosmopolitan to strzał w 10, przynajmniej jak dla mnie, rozsądna cena i tyle udogodnień, wahałem się przez długi czas, ale po kilku miesiacach użytkowania wiem, ze Grohe Eurosmart Cosmopolitan to perfekcyjne wykończenie mojej kuchni.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
regulowany ogranicznik strumienia przepływu oraz obrotowa wylewka baterii to po prostu BOMBA, polecam serdecznie baterię grohe Eurosmart Cosmopolitan!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria grohe bardzo łatwa do zamontowania! poradziłam sobie z nią zupełnie sama! fajnie prezentuje się w kuchni, watro kupić :)
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
jestem pod wrażeniem ceny Grohe Eurosmart Cosmopolitan, wygląda cudownie w mojej kuchni jak i pewnie w każdej, nie za żadnych problemów mimo tak częstego używania, nie ma sie nad czym zastanawiać, POLECAM
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria kuchenna Grohe Eurosmart Cosmopolitan zachwyciła mnie i moją rodzinę, dzięki obrotowej wylewce zmywanie nie jest już katorgą dla moich pociech. Duży komfort użytkowania, a do tego jak pięknie się prezentuje :)
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Eurosmart Cosmopolitan jest doskonałym wyborem dla szukających komfortu i solidności. Baterii można używać od zaraz, montaż zajmuje chwilę. Mojej narzeczonej spodobał się jej klasyczny wyglad. Warto kupić!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem pod wrażeniem TAK NISKIEJ CENY baterii Eurosmart Cosmopolitan, niezwykła okazja, z własnego doświadczenia napiszę, ze warto skorzystać!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
obrotowa wylewka w baterii kuchennej grohe to strzał w 10! Produkt bardzo estetyczny, zachęca funkcjonalnością oraz atrakcyjną ceną, ja jestem z niego bardzo zadowolona
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria kuchenna grohe świetnie spełnia swoje zadanie. Zawsze miałam problemy z czyszczeniem takich produktów, a w tym przypadku to łatwizna, przy okazji dobrze wyglada co jest ważne w mojej kuchni.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN jest wytrzymała, solidnie wykonana, a na dodatek estetyczna i łatwa w utrzymaniu czystości. Cena na korzystnym poziomie
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobrej jakości bateria w przystępnej cenie. Super zdobi kuchnie. Z czystym sumieniem polecam wszystkim którzy się wahają :)
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
wspaniały produkt firmy grohe polecam, piękny wygląd, funkcjonalny jestem zadowolony z tej baterii!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe bardzo dobrze prezentuje się w mojej kuchni. Jest stosunkowo tania i elegancka. Bardzo dobre działanie głowicy ceramicznej GROHE SilkMove. Powłoka chromowa z GROHE StarLight jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości.
Produkt godny polecenia.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super design, łatwy montaż, dobra cena, 100% satysfakcji! polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe to warta swojej ceny bateria zlewozmywakowa, łatwy montaż, ładny wygląd.Polecam.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mimo iż posiadam dość duży zlew, bateria Grohe Eurosmart cosmopolitan nie ginie w kuchni. Ma atrakcyjny design, precyzyjną regulację strumienia wody, jest solidnie wykonana i co najważniejsze cena jest przystępna, polecam!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie posiadam zmywarki, dlatego zależało mi aby bateria kuchenna była dobrej jakości i dość dużych gabarytów. Grohe eurosmart cosmopolitan spełnia moje oczekiwania, mycie naczyń stało się przyjemnością, nawet moje dzieci same się zgłaszają by pozmywać po obiedzie. Co do baterii to jest solida, funkcjonalna i bardzo estetycznie wykonana. POLECAM
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Baterię Grohe eurosmart cosmopolitan użytkuję od 5 miesięcy i jestem naprawdę zadowolona z zakupu. Jest estetyczna, solidnie wykonana, do tego łatwo się ją czyści, nie zamieniłabym jej na żadną inną. 10/10
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN, jest po prostu rewelacyjna! Siła potrzeba do regulacji strumienia wody jest moim zdanie bardzo dobrze dopasowana. W odróżnieniu do baterii "supermarketowych" jej praca jest cicha, nie słychać tak bardzo charakterystycznego szumu przepływającej przez głowicę wody. POLECAM z czystym sumieniem!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowanie mogę powiedzieć że jest wręcz atrakcyjna za takie pieniądze. Wygląda bardzo prestiżowo, od razu widać że nie jest to tania chińszczyzna. Potwierdzam opinię że jest łatwa do utrzymania w czystości, nie potrzeba do w zasadzie żadnych detergentów.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN jest w bardzo przyzwoitej cenie. Bateria bardzo ładna i estetyczna. Ma bardzo zgrabny wygląd, ale mimo tego wygląda na wytrzymałą. Łatwa w utrzymaniu czystości. polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetna bateria w rozsądnej cenie, w stosunku cena-jakość nie ma lepszego zakupu. Bateria bardzo ładna i estetyczna, bez zbędnych fajerwerków. Łatwa w utrzymaniu czystości, cicha i sprawiająca wrażenie solidnej przy zgrabnym wyglądzie.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria świetnie wygląda, nowoczesna, estetyczna. Działa bez zarzutu i jest zdecydowanie lepszej jakości od produktów z marketów, warto zainwestować w dobry produkt, który posłuży nam przez wiele lat.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe eurocube cosmopolitan ładnie się prezentuje, działa bez zarzutu. Prosty do wyczyszczenia. Super prezentuje się z onyksowym zlewozmywakiem, na tle białych lakierowanych mebli. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo przyzwoita bateria w dobrej cenie. Grohe eurocube cosmopolitan ma zniewalający wygląd, pasuje chyba do każdej kuchni, funkcjonalna, polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Do zamówienia baterii skłoniła mnie atrakcyjna cena i dobre opinie. Bateria jest bardzo solidna i dobrze wykonana, a do tego łatwa w montażu. Gorąco polecam.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Estetycznie wykonana bateria o ciekawym wyglądzie zadowoli każdą kobietę, która lubi ciekawe elementy w swojej kuchni. Produkt jest wykonany starannie, łatwo go wyczyścić, nie ma zbędnych zakamarków. Cena produktu jest bardzo atrakcyjna i znacznie niższa od cen produktów firm konkurencyjnych. 10/10
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Eurosmart cosmopolitan ładnie prezentuje się kuchni,estetyczny wygląd,funkcjonalna,nowoczesna,solidnie wykonana,poręczna, łatwo nalewa się wodę do wysokich czajników. POLECAM
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN jest godna polecenia,na zlewie z jedną komorą prezentuje się okazale,no i wreszcie nic nie pryska na boki,super ,polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN to najlepsza bateria zlewozmywakowa jaką używałam. Jest bardzo ładna oraz świetnie spisuje się w użytkowaniu. Szczerze polecam.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zakupiłam baterię zlewozmywakową jakiś czas temu, trwała, przydatna i w atrakcyjnej cenie. Spodobała się równiez moim pociechom, które sprawiły sobie własne także u siebie. Gorąco polecamy! Bożena z rodziną.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wybrałam baterię Grohe kierując się wyglądem. Na żywo bateria jeszcze ładniejsza. Jakość wykonania bardzo dobra, bateria ciężka, wykonana solidnie.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardo praktyczna i niezawodna bateria kuchenna firmy grohe, używaj jej od 2 lat i nie ma powodów do narzekań. Grohe Eurosmart Cosmopolitan to bateria którą każdy powinien mieć w swojej kuchni.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe eurosmart cosmopolitan uważam że jest to jedna z najciekawszych i przyzwoitszych baterii kuchennych jakie są na rynku. Prosty wygląd, obrotowa wylewka, marka Grohe, duża niezawodność - produktów grohego używam od wielu lat i jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo praktyczna i uniwersalna bateria kuchenna Grohe Eurosmart Cosmopolitan, najbardziej praktyczną rzeczą w tej baterii jest możliwość zmiany regulacji obrotu wylewki - dzięki czemu bateria ta jest bardzo uniwersalna. Polecam każdemu kto ceni jakość. BJ
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo praktyczna i solidna bateria kuchenna firmy Grohe, od wielu lat użytkuje produkty tej firmy i jeszcze nigdy mnie nie rozczarowała. Prosta forma, lekkość w otwieraniu i zamykaniu wody, duży zakres regulacji wylewki baterii.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zamawiając baterie Grohe Eurosmart Cosmopolitan miałam wątpliwości.. jednak po otwarciu i oglądnięciu baterii stwierdzam, że był to dobry wybór. Po pierwsze bateria jest jakościowo bardzo dobra. Nie wiem czy ciężkość ma związek z jakością, ale przynajmniej widać, że jest wykonana z dobrego materiału. Po kilku miesiącach użytkowania chrom nadal się błyszczy (może to zbyt mało czasu by stwierdzić czy chrom matowieje, ale jestem dobrej myśli :) Kolejną zaleta jest obrotowa wylewka. Co prawda zlewozmywak mam jednokomorowy, ale duży, więc obrotowa wylewka w tym przypadku też jest przydatna. Polecam, bo bateria tej firmy i jakości w tej cenie to dobra inwestycja, podejrzewam, że już na długie lata.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo porządna bateria kuchenna firmy Grohe, wygląda normalnie, kosztuje przyzwoicie, nie ma się do czego przyczepić - po prostu solidny produkt Grohe. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria jakościowo bardzo w porządku, nie mam żadnych zastrzeżeń co do jej funkcjonowania. Służy nam już od dwóch lat - co najlepsze nadal wygląda jak nowa. Zaletą jest obrotowa wylewka, ale mając dwukomorowy zlew nie mogłabym przecież zdecydować się na inną.. nie mam problemu również z czyszczeniem. Chrom po umyciu wygląda bardzo ładnie.
Polecam sklep termico. Jestem stałą klientką sklepu już od dobrych 5 lat. Zawsze zadowolona z zakupów !
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Porządna bateria kuchenna, niedroga, praktyczna, z obrotową wylewką gdzie możemy regulować kąt od 120 do 360*
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria jak najbardziej funkcjonalna i ładna
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ładnie się prezentuje, klasyczna bateria w BARDZO DOBREJ cenie!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem stałym klientem sklepu, dlatego szczerze POLECAM zakupy w termico! Bateria- rewelacja!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
jestem super zadowolona, bateria bardzo funkcjonalna
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
mega fajna baterie a przede wszystkim w rozsądnej cenie
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Klasyczna bateria kuchenna, przystępna cena, solidne wykonanie - polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria godna polecenia - nie droga, solidna i markowa
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
niezła bateria - polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
ładnie się prezentuje, działa bez zarzutu. łatwy do wyczyszczenia. Świewtnie się prezentuje z onyksowym zlewozmywakiem z franke, na tle białych lakierowanych mebli. Pełne zadowolenie.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria spełnia wszystkie oczekiwania. Polecam!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
nowoczesna, markowa bateria po prostu super. polecam
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo dobra bateria - tylko dlaczego taka droga :)
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
SUPER, wszystkim polecam, Jakość bardzo dobra.
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
REWELACJA !!!!!
Dotyczy produktu: Bateria Grohe Eurosmart 32843000 bateria kuchenna 32843000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Funkcjonalna i zarazem b.ładna bateria kuchenna ! Dużym plusem jest tez niska cena !
Video
Bateria kuchenna Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32843000 to jedna z najpopularniejszych baterii do kuchni z obrotową wylewką.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore