Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 869,00 PLN

Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000, numer katalogowy: 19958000

Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000

Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000

ocenaocenaocenaocenaocena (7 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

19958000


EAN: 4005176940835
cena katalogowa: 1 869,00 PLN
cena po rabacie: 918,98 PLN
Udzielono rabatu:50%
Dostępne: do tygodnia
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000


19958000: Grohe 19958000 - Baterie wannowo-natryskowe podtynkowe - Baterie termostatyczne Grohe Grohtherm Cube


Grohe Grohtherm Cube 19958000
Podtynkowa termostatyczna bateria wannowa, do obsługi min. 2 odbiorników
 


Ta bateria wannowa została taka zaprojektowana, aby obsługiwała minimum dwa odbiorniki, a więc będzie to najlepszy wybór do wanien z deszczownicą i zestawem prysznicowym. Jest to element zewnętrzny. który potrzebuje dokupienia instalacji podtynkowej 35500000.
Podtynkowa termostatyczna bateria wannowa Grohtherm Cube posiada blokadę temperatury przy 38 stopniach Celsjusza. Ponadto została wyposażona w regulację strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody, możliwość sterowania dwoma odbiornikami i przycisk redukujący przepływ. To wielofunkcyjna bateria do zastosowań zarówno w domowych łazienkach, jak i tych hotelowych, aby goście mogli poczuć się naprawdę komfortowo.
Bateria wannowa Cube prezentuje się bardzo elegancko. Została wykonana z trwałego materiału, odpornego na zarysowania i zabrudzenia, a chromowana powłoka, na której nie osadza się kamień, nadaje jej urokliwego połysku. Całość prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Korzystanie z tego modelu jest intuicyjne i niezwykle przyjemne.


Opis podtynkowej baterii termostatycznej Grohe Grohtherm Cube 19958000 :

 

 • do montażu gotowego do 35500000
 • bez elementów do zabudowy podtynkowej
 • element podtynkowy 35500000 należy dokupić osobno
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • blokada GROHE SafeStop przy 38°C
 • GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
 • regulacja strumienia przepływu
 • przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
 • możliwość sterowania dwoma odbiornikami np. deszczownicą i zestawem prysznicowym
 • Przycisk GROHE EcoButton
 • (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chrom
Producent:Grohei
Seria:Grohtherm
Montaż:Podtynkowa
Mieszacz baterii:Termostatyczna
Komentarze
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohtherm Cube chyba jeden z tańszych termostatów w tego typu kształtach , w dodatku markowy produkt :) bo :Grohe jest jednym z większych producentów armatury
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
10
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam każdemu baterie podtynkową Grohe Grohtherm Cube 19958000 - mam ją w swojej łazience i jestem bardzo zadowolony . Obsługuje u mnie dużą kwadratową deszczownice i dodatkowy zestaw prysznicowy. Zachęcam do zakupu.
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Termostat działa bez zarzutu. Zapłaciłam za niego dużo pieniędzy, ale na pewno był tego wart, polecam go bardzo raz wydane pieniądze i służy długo i dobrze :):)
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Działa dobrze, wszystko sprawnie, jestem zadowolony, polecam ten termostat.
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rok temu rozpocząłem wyposażanie swojego wymarzonego domu, w dolnej gościnnej łazience zdecydowałem się na serie armatury Grohe Eurocube, wówczas nie było idealnie kwadratowego termostatu podtynkowego więc wybrałem zwykłą mieszaczową baterie podtynkową z deszczownicą, ale gdy jakieś 2 miesiące temu zobaczyłem że w nowościach Grohe pojawił się termostat Grohtherm Cube o idealnie kwadratowym kształcie postanowiłem zamontować go w drugiej łazience. Obecnie sprawuje się doskonale, polecam każdemu kto wyposaża swoją łazienkę w kwadracie :)
Dotyczy produktu: Termostat podtynkowy Grohe Grohtherm Cube 19958000 19958000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
To co najważniejsze to fakt, że termostat spełnia swoją funkcję. Bateria "nie wariuje" i lecąca woda posiada faktycznie ustawioną temperaturę. Dodatkowo bardzo ładny, nowoczesny wygląd. SUPER !

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore