Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 855,00 PLN

Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260, numer katalogowy: GR/GROHTHERM/EUPHORIA260

Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260

Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260

ocenaocenaocenaocenaocena (38 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/GROHTHERM/EUPHORIA260


EAN:
cena katalogowa: 3 855,00 PLN
cena po rabacie: 2 165,00 PLN
Udzielono rabatu:43%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260


GR/GROHTHERM/EUPHORIA260: Grohe GR/GROHTHERM/EUPHORIA260 - Zestawy prysznicowe podtynkowe


Grohe Grohtherm Round 260 - podtynkowy termostatyczny zestaw prysznicowy z deszczownicą sufitową

Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Grohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Mieszacz termostatyczny
Główny element podtynkowy:Rapido SmartBox 35600 000
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ładna, dobrze wykonana bateria dla osób, które lubią 'kanciaste' kształty, wygodne odkręcanie wody, mała zgrabna słuchawka na początku martwiłam się, że będzie za mała lecz była to nie potrzebna obawa, sprawdza się równie znakomicie co cały zestaw.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria prezentuje się bardzo elegancko w nowoczesnych łazienkach. Łatwa w obsłudze i w utrzymaniu czystości.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zamontowałem niedawno...Jest tak solidnie wykonana, że sprawia wrażenie baterii na wieki. Widziałem na żywo podobne baterie konkurencji i jeśli chodzi o precyzję wykonania i samo wrażenie, to ta bateria wygląda jak mercedes. Jeśli chodzi o sposób działania, o to jak chodzą uchwyty jestem w szoku, że można mieć tak dobry produkt. Mam tylko nadzieję, że będzie działać tak dobrze jak teraz przez cały okres użytkowania. Chyba już nigdy nie kupię baterii innej firmy
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W wyposażeniu są wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zamontowania prysznica..Użytkuję baterie Grohe od 10 lat,i nie mam zastrzeżeń co do stanu technicznego jak i wyglądu-wciąż jak nowe.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw podtynkowy pod prysznic, mam łazienkę w kwadratach - chciałem mieć w niej jakiś solidny i porządny prysznicowy zestaw podtynkowy - szperając w necie natrafiłem na taki zestaw w Termico w dodatku z dużą deszczownicą bo 20 cm, gdzie większość sklepów internetowych z wyposażeniem łazienek oferowało w tej cenie zestaw z deszczownią 15 cm. tak więc polecam zakupy w sklepie internetowym termicotychy.pl
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetny zestaw za naprawdę nieduże pieniądze (jeśli mamy porównywac cenę do jakości zestawu to powiedziałabym nawet że cena jest za niska !!! )
Błyskawiczna przesyłka. Gorąco polecam ten sklep internetowy kupowałam w nim już kilka rzeczy i nigdy się nie zawiodłam !!
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria podtynkowa, do tego termostatyczna to naprawdę wspaniała rzecz. Dla mnie duże znaczenie ma jakość, więc postanowiłem zakupić baterię z Grohe. Cena co prawda nie jest za niska, ale lepiej zapłacić trochę więcej i mieć pewność co do jakości produktu. polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W łazience posiadałam już baterie bidetową i umywalkową firmy Grohe, więc żeby wszystko pasowało do siebie dokupiłam zestaw podtynkowy do prysznicu tej samej firmy. Jestem zachwycona i polecam jak najbardziej ten zestaw. Wszystko sprawnie działa, póki co nie zauważyłam żadnych usterek.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
polecam wszystkim, super cena jak za tak dobre wykonanie. Uszczelki, węże i połączenia inne i o wiele lepsze niż w innych firmach. Widać że ktoś zadbał o każdy detal. Jestem bardzo zadowolona, uważam że wielkość deszczownicy jest wręcz doskonała.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie spodziewałem się tak szybkiego i łatwego montażu zestawu prysznicowego. Co tu dużo pisać, niemiecka jakość to niemiecka jakość, polecam zestaw prysznicowy Grohe Eurocube jak i inne produkty z firmy Grohe.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo polecam!Świetny produkt za nie wygórowaną cenę. Używam 2 lata i nie osadził się nawet kamień na słuchawce (na innych urządzeniach się osadza dość mocno). Jestem mile zaskoczona tym produktem.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy GROHE EUROCUBE to po prostu rewelacja! Doskonała funkcjonalność słuchawki. Bardzo dobry strumień prysznica. Słuchawkę dobrze się trzyma. Bardzo łatwo się czyści, wystarczy przetrzeć na mokro i trzeba, bo po każdej kąpieli zostaje widoczny osad (przynajmniej u mnie). Funkcjonalność i jakoś 5+, polecam
!
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy GROHE EUROCUBE jest dla wszystkich, którzy lubią nowoczesny i prosty styl.Szykowne wykonanie oraz silny i wytrzymały wąż naprawdę spodoba się niejednej osobie.W główce rączki znajduje się bardzo dużo gumowych wylotów wody które sprawiają nam przyjemność z samego spłukiwania oraz możliwość masażu nimi.Polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super! Zestaw Grohe EUROCUBE jest łatwy w obsłudze, estetyczny, nowoczesny. Deszczownica spisuje się świetnie. Naprawdę polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Produkt firmy Grohe jest bardzo starannie wykonany i bardzo dobrze się prezentuje. Termostat działa dobrze. Produkt użytkowany jest jednak tylko od ok. 6 tygodni, zatem dość krótko. Jeśli nie wystąpią problemy techniczne przy dłuższym użytkowaniu, będziemy 100% zadowoleni, dlatego na razie 9/10 :)
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Kupiłam zestaw w sklepie termicotychy i nie żałuje .
Produkt super się sprawuje a sprzedawca bardzo uczciwy i rzetelny.
Wysyłka ekspresowa. 10/10
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
długo myśleliśmy nad tym, czy zainwestować w ten zestaw prysznicowy, czy kupić coś tańszego, teraz nie zamieniłabym tej baterii na nic innego, wszystko świetnie działa, POLECAM!
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw ten polecił mi znajomy z pracy, który rok temu robił remont mieszkania.. twierdził, że tutaj w sklepie kupie najtaniej i co dla mnie najważniejsze - szybko! No i miał racje. Zestaw firmy Grohe Eurocube jest tym czego szukałam z mężem przez ostatni miesiąc. Nie mogliśmy zdecydować ostatecznie, ale dzięki opinii kolegi wybór stał się nieco łatwiejszy i teraz śmiało możemy stwierdzić, że był on trafny :)
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam każdemu zestaw podtynkowy Grohe Eurocube, szczerze patrząc na cene stwierdziłem że musi być jakiś haczyk - komplet w cenie poniżej 1500 i do tego Grohe, coś musiało być z nie nie tak, ale po otrzymaniu paczki wnikliwie sprawdziłem zawartość przesyłki i potwierdzam nie ma powodów do obaw - wszystko jak należy. metalowa deszczownica - co prawda nie z firmy Grohe ale dobrze się sprawuje.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw podtynkowy Grohe Eurocube, kubistyczna forma za niewielką kasę to nie zdarza się zbyt często - zwłaszcza przy takiej marce jaką jest Grohe. Co prawda deszczownica nie jest od Grohe ale jakość ok, za taką kasę na prawdę nie ma na co narzekać - polecam baterię.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szukałem kubistycznego zestaw podtynkowego do kabiny prysznicowej w rozsądnej cenie czyli wg mnie do 1500 zl i znalazłem, Grohe Eurocube trafiło do mnie pod względem jakościowym, wizualnym i przede wszytskim cenowym. Polecam każdemu kto szuka dobrej baterii podtynkowej za rozsądną cenę.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
POLECAM!! ZAMONTOWANY ZESTAW WYGLADA BARDZO FAJNIE! MA SUPER NOWOCZESNY KSZTALT. WIEC JESLI KOMUS ZALEZY NA PORZADNYM PAKIECIE PRYSZNICOWYM TO POLECAM WLASNIE TEN FIRMY GROHE!
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Komplet podtynkowy to coś czego szukałem. Wszystko co potrzebuje mam poprzez jedno kliknięcie. Baterie Grohe Eurocube jakościowo na najwyższym poziomie, powiedziałbym to samo o deszczownicy, mimo, że podobno to "chińszczyzna" (co ciekawe sprzedawca od razu mnie o tym poinformował, nie wciskał żadnego kitu). Transakcja przebiegła bezproblemowo i błyskawicznie. Mi akurat na czasie nie zależało bo jestem na etapie wylewki, ale dobrze wiedzieć, że to porządna internetowa firma. Z czystym sumieniem mogę dać 10 na 10 możliwych punktów w ocenie produktu jak i samego sklepu Termico. Wielkie-POLECAM!
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo ładny i praktyczny zestaw podtynkowy z metalową deszczownicą w dodatku kwadratową. Początkowo nie byłam przekonana do tej chińskiej deszczownicy ale po dłuższym okresie nie przeszkadza mi to.Polecam każdemu kto nie lubi przepłacać
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fenomenalny zestaw podtynkowy, do tego atrakcyjna cena. polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Długo szukałem ciekawego zestawu podtynkowego o kubistycznych kształtach aż w końcu trafiłem na prysznicowy zestaw podtynkowy firmy Grohe z serii Eurocube. Komplet jak dla mnie totalnie odjechany, metalowa kwadratowa deszczownica, metalowy uchwyt baterii i metalowa rozetka maskująca element podtynkowy Grohe Rapido E. Wiele zestawów podtynkowych które ogladałem miały albo plastikowe deszczownice, plastikowe rozety i kosztowały znacznie więcej niż ten który wyczaiłem w Termico. Polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
towar w fajnym kształcie i dobrej jakości
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Chciałam coś nowoczesnego ale minimalistycznego, no i koleżanka poleciła mi serię Eurocube, z tym że ja kupiłam taniej od niej!! Właśnie w Termico :) polecam i pozdrawiam serdecznie
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
zestaw zakupiony naprawdę w dobrej cenie super design
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
polecam, markowy zestaw, same kwadraty - czego więcej potrzeba
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw w pełni spełnił moje oczekiwania - miał być niedrogi, bajerancko wyglądać. Wszystko to znalazłem w Termico :)

P O L E C A M
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
zestaw podtynkowy - rewelacyjny, polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
rewelacyjny zestaw z deszczownicą - polecam każdemu
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolony z zestawu - funkcjonuje bez zarzutu, polecam każdemu kto nie lubi przepłacać
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
zestaw mega - mega cena, polecam
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw bardzo ładny - rewelacyjna cena, polecam i pozdrawiam
zespół Termico :)
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wysoka jakość za rozsądne pieniądze. Jestem z tego zestawu bardziej niż zadowolony
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw podtynkowy Grohe Grohtherm Round 260 GR/GROHTHERM/EUPHORIA260
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prezentuje się w mojej łazience znakomicie. Do tego polecam baterie bidetowa, wannowa i umywalkowa. Całośc wygląda w łazience bajerancko !

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.