Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 577,00 PLN

Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000, numer katalogowy: 19446000

Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000

Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000

ocenaocenaocenaocenaocena (4 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

19446000


EAN: 4005176840807
cena katalogowa: 3 577,00 PLN
cena po rabacie: 1 641,99 PLN
Udzielono rabatu:54%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000


19446000: Grohe 19446000 - Baterie wannowo-natryskowe podtynkowe - Grohe Allure


Grohe Allure
Bateria wannowa termostatyczna
element zewnętrzny

  

Poszukując eleganckich, sprawdzonych rozwiązań do łazienki warto zwrócić uwagę na termostatyczną baterie wannową Grohe Allure. Ten element w znacznym stopniu rożni się od innych baterii, nie tylko wyglądem, ale również funkcjonalnością i oczywiście jakością wykonania. Jest to produkt dla wymagających osób, ceniących sobie najlepsze rozwiązania !
Podtynkowy termostat wannowy Grohe posiada wielofunkcyjny regulator przepływu - blokadę i regulację strumienia oraz pokrętło z wyborem temperatury i ogranicznikiem do 38 stopni Celsjusza. Ogranicznik ten pozwala na precyzyjne dobranie temperatury, tak aby nie doszło do sytuacji , w której z kranu poleci zbyt gorąca woda - ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy z łazienki korzystają również dzieci - nie ma ryzyka oparzenia.
Bateria wymaga do montażu elementu podtynkowego 35500. Elementy baterii zostały wykonane z metalu, a powierzchnię pokryto błyszczącą chromowaną powłoką, odporną na osadzanie się kamienia, zarysowania i uszkodzenia.

Opis baterii wannowej Grohe Allure :


 

  • zestaw do montażu gotowego do elementu podtynkowego 35 500
  • bez elementów do zabudowy podtynkowej
  • powłoka chromowa z GROHE StarLightŽ
  • pokrętło z wyborem temperatury z blokadą GROHE SafeStop przy 38°C
  • wielofunkcyjny regulator przepływu: blokada i regulacja strumienia przepływu
  • uszczelnienie rozety i trzpienia
  • metalowe pokrętła
  • metalowa rozeta
  • zakryte złącze śrubowe
  • wykończenie baterii termostatycznej Grohe : chrom

Grohe ALLURE to seria baterii idealna do nowoczesnej łazienki.Posiada szeroki wybór baterii umywalkowych, bidetowych, natryskowych, wannowych.

Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000 19446000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Design tej baterii termostatyczne jest po prostu powalający, nie potrafię wyobrazić sobie bardziej nowoczesnego wzornictwa, dodatkowo połączonego z nieziemską funkcjonalnością. Działa świetnie, z pewnością była warta swojej ceny.
Dotyczy produktu: Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000 19446000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria działa bez żadnych zastrzeżeń, wygląda przyzwoicie, do zakupu skłoniła mnie kwadratowa rozeta oraz ciekawy kształt baterii do umywalki tej serii.
Dotyczy produktu: Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000 19446000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Chciałem w swojej łazience połączyć klasyczny w wygląd z nowoczesną technologią, stąd też wybór padł na Grohe Allure :) wygląda naprawdę elegancko i sprawuje się wyśmienicie
Dotyczy produktu: Grohe Allure podtynkowy termostat wannowy 19446000 19446000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Alleure 19446000 to podtynkowa bateria termostatyczna która umożliwia mi sterowanie dyszami bocznymi i słuchawką prysznicową. Szkoda że moi fachowcy spartolili mi instalację bo można by jeszcze było dołożyć deszczownice. Mimo to bateria jest bardzo ok.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore