Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

14 807,00 PLN

Grohe Sensia Arena toaleta myjąca 39354SH0, numer katalogowy: 39354SH0

Grohe Sensia Arena toaleta myjąca 39354SH0

Grohe Sensia Arena toaleta myjąca 39354SH0

ocenaocenaocenaocenaocena (0 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

39354SH0


EAN: 4005176335532
cena katalogowa: 14 807,00 PLN
cena po rabacie: 8 098,99 PLN
Udzielono rabatu:45%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 150,00 PLN (przedpłata), 210,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Sensia Arena toaleta myjąca 39354SH0


39354SH0: Grohe 39354SH0 - Grohe Sensia Arena


Toaleta Grohe Sensia Arena

 • Grohe Hygiene powłoka antybakteryjna
 • Grohe Power Flush strumień spłukujący WC
 • technologia Grohe Skin Clean : 2 oddzielne , dedykowane ramiona prysznicowe oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
 • automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
 • zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewni dostęp ciepłej wody
 • regulacja temperatury wody
 • osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
 • usuwanie zapachów
 • deska i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania i zamykania
 • czujnik na podczerwień
 • wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
 • ukryte przełącze wody i zasilania
 • pilot zdalnego sterowania
 • aplikacja na smartfon iOS

W zestawie:

 • podkładka wygłuszająca
 • płyta montażowa
 • pilot z uchwytem ściennym
 • filtr z węglem aktywnym do pochłaniania zapachów
 • zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
 • kabel z wtyczką
 • ciśnienie 0,05-1MPa
 • napięcie 220-240V AC
 • częstotliwość 50-60 Hz

Pamiętaj - by w pełni wykorzystać możłiwości jakie daje toaleta myjaca Grohe Arena Sensia 39354SH0 warto zamontować ją na stelażu podtynkowym 39112001 oraz zestaw do automatycznego spłukiwania 46944000.

Toaleta myjąca Arena Sensia - podświetlenie Innowacyjne funkcje gwarantujące luksusowy komfort.

Innowacyjne funkcje toalety myjącej GROHE Sensia Arena zostały stworzone, by zapewnić Ci najwyższy komfort. Dysze suszące pozwalają na przyjemnie delikatne osuszenie ciepłym powietrzem. System absorbujący nieprzyjemne zapachy tworzy powietrzną tarczę nad górną częścią misy sedesowej, by utrzymać świeży zapach w pomieszczeniu. Dla zapewnienia najwyższej wygody, toaleta 39354SH0 została również wyposażona w łagodne, nocne podświetlenie, które pomoże Ci znaleźć drogę do łazienki po zmroku.

Innowacyjne powłoki ceramiczne dla 100% higieny.

Technologie HygieneClean sprawiają, że GROHE Sensia jest prawdopodobnie jedną z najczystszych toalet na świecie! Dwie innowacyjne, higieniczne powłoki wspólnie tworzą powierzchnie wyjątkowo odporną na zabrudzenia i rozwój bakterii. Niezwykle gładka i wytrzymała glazura HyperClean wykorzystuje aktywne jony srebra, by uniemożliwić rozrost 99,9% drobnoustrojów. Z kolei hydrofilowa warstwa AquaCeramics chroni przed przywieraniem brudu i kamienia, dzięki czemu po spłukaniu ceramika jest idealnie czysta.

Funkcja automatycznego otwierania toalety Arena Sensia 39354SH0Automatyczne otwieranie i zamykanie toalety Arena Sensia.

Podczas zbliżania się do miski, sensor wyczuwa obecność użytkownika i sprawia, że deska oraz pokrywa unoszą się lub zamykają automatycznie.

Pochłanianie nieprzyjemnych zapachów.

Odprowadzanie nieprzyjemnej woni włącza się w momencie, gdy usiądziesz na desce. Tarcza powietrza zapobiegnie ucieczce brzydkiego zapachu poza miskę toalety.

GROHE PowerFlush - oczyszczająca siła wody.

Potężny wir wody oraz duża siła ssania, gwarantują bardzo dokładne spłukiwanie miski. Woda ze spłuczki dociera w najdalsze zakątki muszli utrzymując ją w perfekcyjnej czystości.

GROHE HygieneClean - higiena na najwyższym poziomie.

Gładka, hydrofilowa warstwa zapobiega przywieraniu brudu i zanieczyszczeń. HyperClean zapobiega rozwojowi 99,9% bakterii.

Wygoda i komfort użytkowania za pomocą aplikacji mobilnej lub pilota.

Dostęp do wszystkich funkcji toalety Arena Sensia za pomocą pilota zdalnego sterowania - komfortowo i intuicyjnie. Co więcej, możesz również kontrolować swoją toaletę myjąca i zapisywać ustawienia których używasz za pomocą aplikacji Spalet, dostępnej na smartfony z systemem Android i iOS

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy
Video
Jeden z hitów marki Grohe - toaleta myjąca Grohe Arena Sensia - nie ma lepszej toalety z funkcją higieny intymnej.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.