Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 383,55 PLN

Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190, numer katalogowy: GR/ECOSMO/190

Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190

Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190

ocenaocenaocenaocenaocena (5 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/ECOSMO/190


EAN:
cena katalogowa: 3 383,55 PLN
cena po rabacie: 1 792,20 PLN
Udzielono rabatu:47%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190


GR/ECOSMO/190: Grohe GR/ECOSMO/190 - Zestawy prysznicowe podtynkowe - Grohe Eurosmart Cosmopolitan


Pakiet Grohe Eurosmart Cosmopolitan 190
Prysznicowy zestaw podtynkowy z deszczownicą


 

Jeden z najnowszych prysznicowych zestawów podtynkowych do łazienki firmy Grohe. Ciekawy uniwersalny design przy zachowaniu bardzo rozsądnej ceny powinien cieszyć się dużym uznaniem wśród użytkowników. Dodatkowym atutem tego zestawu jest to że deszczownica Grohe jest wyposażona w aż 4 rodzaje strumienia - tego nie ma żaden inny producent - w dodatku przy takiej cenie !!!!
Komplet podtynkowy Eurosmart Cosmopolitan jest wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania baterii.
Składa się z :

Elementu podtynkowego Grohe Rapido E :

 

 • wannowo / prysznicowy bez elementów do montażu gotowego
 • zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 • urządzenie wstępnie zmontowane
 • głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMoveŽ
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 • przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
 • materiał uszczelniający w komplecie wyjścia 1/2"
 • przełącznik do wanny w komplecie
 • korpus wykonany z mosiądz

Baterii wannowej podtynkowej Grohe Eurosmart Cosmopolitan :
 

 • zestaw do montażu gotowego do elementu podtynkowego
 • bez elementów do zabudowy podtynkowej
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 • metalowa dźwignia
 • uszczelnienie rozety i trzpienia
 • rozeta ścienna
 • zakryte zamocowanie
 • element Grohe Rapido E należy dokupić dodatkowo
 • wykończenie baterii wannowej Grohe : chrom

Ramienia deszczownicy Hansgrohe

 •  wysięg 241 mm
 •  gwint przyłącza 1/2"
 •  powłoka chromowa 

Deszczownicy Grohe Power&Soul Cosmopolitan :
 

 • średnica 190mm
 • z tworzywa sztucznego
 • 4 rodzaje strumieni: Rain, GROHE Rain O2 Bokoma Spray™, Jet
 • GROHE One-click showering/ wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przyciaku
 • GROHE DreamSpray®
 • powłoka chromowa z Grohe StarLight
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • wykończenie deszczownicy Grohe : chrom

Zestawu natryskowego Grohe :

 • prysznic ręczny Grohe 
 • uchwyt ścienny
 • wąż prysznicowy Grohe 1750mm
 • powłoka chromowa 

Przyłącza kątowego węża Grohe Relaxa :

 • do montażu ściennego
 • przyłącze 1/2"
 • wykończenie przyłącza kątowego: chrom błyszczący
Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Grohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Tradycyjny mieszacz
Seria armatury łazienkowej:Eurodisc Cosmopolitani
Główny element podtynkowy:Rapido E 35501000
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Wielkość deszczownicy:190mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190 GR/ECOSMO/190
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W tej cenie po prostu nie da się znaleźć nic lepszego, wygląda dobrze i spisuje się jak należy. Zdecydowanie godny polecenia.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190 GR/ECOSMO/190
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zgadzam się z komentarzem LETRETE. Osobiście się nie znam na tym, więc kierowałam się stroną wizualną. Po wybraniu skontaktowałam się z moim fachowcem aby ocenił to z punktu technicznego i tak oto mam w swojej łazience super zestaw Grohe Eurosmart Cosmopolitan!
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190 GR/ECOSMO/190
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Żadnej zabawy i kombinowania - kupujesz zestaw, zlecasz montaż fachowcom przy remoncie łazienki i voila! To opcja dla każdego, szanującego przede wszystkim swój czas i pieniądz!
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190 GR/ECOSMO/190
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw w dobrej cenie. Mam już pół łazienki z Grohe, nigdy się nie zawiodłem na tej firmie. Moge wszystkim polecic produkty Grohe.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan prysznicowy zestaw podtynkowy 190 GR/ECOSMO/190
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy Grohe Eurosmart Cosmopolitan jest niezawodny, chyba najlepszy jaki kiedykolwiek miałem, polecam bardzo serdecznie.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.