Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 586,70 PLN

Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003, numer katalogowy: 34155003

Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003

Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003

ocenaocenaocenaocenaocena (8 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

34155003


EAN: 4005176310027
cena katalogowa: 1 586,70 PLN
cena po rabacie: 736,00 PLN
Udzielono rabatu:53%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty
Ten produkt nie posiada produktów powiązanych
Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003


34155003: Grohe 34155003 - Baterie wannowe & kolumny wannowe - Wannowe baterie termostatyczne


Grohe Grohtherm 1000 New 34155003
Ścienna bateria wannowa termostatyczna


 

Udoskonalona termostatyczna bateria wannowa Grotherm 1000 to doskonały wybór dla klientów ceniących sobie wysoki komfort i bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Bateria posiada szereg innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez GROHE: takich jak termostatyczna głowica TurboStat®, utrzymująca zawsze idealną temperaturę wody, bez względu na jej wahania w instalacji, korpus CoolTouch®, który zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu sie powierzchni baterii i blokadę Safe Stop uniemożliwiająca przypadkowe włączenie zbyt gorącej wody. Bateria termostatyczna Grohtherm 1000 pozwala także na oszczędność wody – dzięki przyciskowi EcoButton® który gwarantuje zmniejszenie zużycia wody o nawet 40%.

Opis termostatycznej baterii wannowej Grohe Grohtherm 1000 34155003 :

 

 • montaż ścienny
 • korpus z GROHE CoolTouch® 
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
 • ergonomicnze uchwyty GROHE MetalGrip
 • blokada GROHE SafeStop przy 38°C
 • GROHE EcoJoy® technologia dla
 • zmniejszenia zużycia wody.
 • GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
 • regulacja strumienia przepływu
 • przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
 • Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
 • zintegrowana blokada wody mieszanej
 • wyjście prysznica na dole 1/2"
 • perlator 
 • wbudowane zawory zwrotne
 • sitka do zanieczyszczeń
 • przyłącza S
 • metalowa rozeta
 • zabezpieczenie przed przepływem  zwrotnym
 • min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar
Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chrom
Producent:Grohei
Montaż:Ścienna
Mieszacz baterii:Termostatyczna
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem zadowolona z zakupu baterii wannowej termostatycznej. Bateria Grohe jest solidna, działa płynnie, jest ładna i zgrabna. Polecam.
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam - bardzo ładna i solidna bateria termostatyczna - metalowe pokrętła są dla mnie największym atutem.
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mieszkam w kamienicy (10 mieszkań), skoki ciśnienia podczas mycia były dotąd bardzo uciążliwe, szczególnie przy małych dzieciach. W tej chwili to przeszłość, bateria Grohtherm bardzo szybko dostosowuje zadaną temperaturę. Ogranicznik spełnia swoje zadanie. System ochładzania korpusu też bardzo pomysłowy, wreszcie można bez strachu o sparzenie dotknąć kranu. Solidne pokrętła wykonane z metalu. Ogólnie w tej cenie to bardzo dobry zakup, polecam.
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mi również "wpadła w oko" ma trochę futurystyczny wygląd co dla mnie jest wielkim plusem jako iż lubię łazienki w nowoczesnym stylu. Dlatego ciesze się, że zdecydowałem się na Grohtherm 1000
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jakoś tak "wpadła mi w oko", bardzo przypadł mi do gustu jej opływowy, łagodny kształt. Sprawuje się naprawdę świetnie, nie sądziłem że termostat w baterii wannowej tak ułatwia życie.
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jak już remont łazienki to dlaczego trochę nie zainwestować i zrobić sobie łazienkę na lata, stąd też od razu wybór padł na baterię która posiada termostat a więc Grohtherm 1000
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Solidny termostat wannowy - Grohe Grohtherm 34155003 to naprawdę bardzo dobra bateria do łazienki. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 34155003 34155003
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria wannowo termostatyczna bardzo dobrze się spisuje posiadam ją już jakiś czas i nie mam do niej żadnych zastrzeżeń.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.