Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 239,00 PLN

Grundfos Unilift CC 5 A1 pompa zatapialna z pływakiem 96280966, numer katalogowy: 96280966

Grundfos Unilift CC 5 A1 pompa zatapialna z pływakiem 96280966

Grundfos Unilift CC 5 A1 pompa zatapialna z pływakiem 96280966

ocenaocenaocenaocenaocena (1 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grundfos
Nr katalogowy:

96280966


EAN: 5700830761366
cena katalogowa: 1 239,00 PLN
cena po rabacie: 862,00 PLN
Udzielono rabatu:30%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja

Warunki gwarancji Grundfos

GRUNDFOS POMPY SP. Z O.O. (ZWANĄ DALEJ GRUNDFOS) UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI NA SPRAWNE DZIAŁANIE WPROWADZANYCH PRZEZ SIEBIE DO OBROTU TOWARÓW NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:  

    Okres gwarancji na zakupione towary wynosi 24 miesiące od daty zakupu chyba, że ustalenia z Grundfos stanowią inaczej. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez autoryzowany serwis Grundfos. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.

    Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego karty gwarancyjnej, kompletnie wypełnionej przez Sprze dawcę (bezpośredniego lub pośredniego dystrybutora produktów Grundfos) lub faktury zakupu. Ponadto w przypadku pomp typu NKE, NK (G,S,F), HS (F), KP/LS (Paco), YCC, Hydro MPC, Control Box MPC, mieszadeł SMD, SMG, SRP, pomp do systemów ppoż., Oxiperm, Selcoperm, Polydos warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego protokołu uruchomienia pomp sporządzonego przez serwis Grundfos. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest okazanie oferty lub umowy z Grundfos przedłużającej gwarancję
     

    Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty Grundfos eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     

    W okresie gwarancyjnym Grundfos usunie usterki, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.
     

    Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Autoryzowanemu Serwisowi Grundfos, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego. Grundfos ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Grundfos, na skutek zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Grundfos wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.
     

    Usterki uznane przez Grundfos (Autoryzowany Serwis Grundfos) za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego wyrobu na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty zgodnego z pkt 6 niniejszej gwarancji poinformowania Kupują cego przez Grundfos (Autoryzowany serwis Grundfos) o uznaniu i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady ewentualnie typ produktu.
     

    Grundfos lub jego Autoryzowany Serwis realizują świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.
     

    Obowiązek świadczeń gwarancyjnych pow stanie pod warunkiem, że wyrób został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Grundfos, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektro mechanicznych.
     

    Gwarancja na towar wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu Grundfos lub jego Autoryzowany Serwis. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.
     

    Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
     

    Wszelkie porozumienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Opis produktu

Opis produktu Grundfos Unilift CC 5 A1 pompa zatapialna z pływakiem 96280966


96280966: Grundfos 96280966 - Pompy do ścieków szarych


Pompa zatapialna do wody brudnej z wyłącznikiem pływakowym Unilift CC 5 A1,

Grundfos Unilift CC to jednostopniowa zatapialna pompa odwadniająca do pompowania wody drenażowej i wody szarej (zabrudzonej, wolnej od fekaliów). Unilift CC posiada teraz w standardzie dwa króćce tłoczne: pionowy i poziomy. Dzięki możliwości wyboru zwiększa się elastyczność w zakresie montażu oraz wymiany istniejących modeli innych producentów.
Unilift CC po łatwym usunięciu sita wlotowego, może odpompowywać wodę do poziomu 3 mm powyżej dna. Pompa nadaje się zarówno do pracy stałej jak i przenośnej. Wyposażona jest w klapowy zawór zwrotny, który zapobiega przepływowi zwrotnemu z instalacji rurowej. Załączony adapter z gwintami zewnętrznymi 3/4, 1 lub 1 1/4zapewnia dobre dopasowanie do rury tłocznej.
Zakres Unilift CC obejmuje trzy jednostopniowe pompy zatapialne: CC 5, CC 7 oraz CC 9.

Przenaczenie pompy Grundfos Unilift CC5A1:

Pompy Unilift CC są przeznaczone do pompowania wody deszczowej i ścieków szarych z:
pralek, wanien, natrysków, zlewozmywaków oraz z nisko położonych części budynków do poziomu kolektora ściekowego,
zalanych piwnic i budynków,
studzienek drenażowych,
studzienek zbiorczych, odbierających wodę z rynien dachowych, kanałów, itd.,
basenów kąpielowych, stawów i fontann.

Komentarze
Dotyczy produktu: Grundfos Unilift CC 5 A1 pompa zatapialna z pływakiem 96280966 96280966
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam pompy Grundfosa - najlepsze jakie kiedykolwiek wymyślił człowiek

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.