Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

729,39 PLN

Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001, numer katalogowy: 32204001

Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001

Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001

ocenaocenaocenaocenaocena (9 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

32204001


EAN: 4005176887338
cena katalogowa: 729,39 PLN
cena po rabacie: 345,99 PLN
Udzielono rabatu:52%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata), 30,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001


32204001: Grohe 32204001 - Bateria umywalkowa dla Ciebie - Grohe Concetto baterie do łazienki


Grohe Concetto 32204001
Bateria umywalkowa z korkiem automatycznym


Opis baterii umywalkowej Grohe Concetto 32204 001:

 • montaż jednootworowy
 • metalowa dźwignia
 • głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove®  -  technologia umożliwiająca płynną obsługę baterii
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®- lśniąca powierzchnia powłoki, odporna na zabrudzenia i matowienie
 • perlator
 • zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
 • giętkie węże przyłączeniowe
 • system instalacyjny GROHE QuickFix®
 • z pierścieniem centrującym
 • wykończenie korpusu baterii umywalkowej Grohe : chrom błyszczący
 • gwarancja na baterie Grohe 5 lat

Bezkompromisowo kosmopolityczny w swoim stylu, dynamiczny i pewny siebie Grohe Concetto stanowi idealny wybór dla nowoczesnej łazienki. Szeroki wybór rodzajów baterii i rozwiązań montujących gwarantuje, że zawsze znajdzie się bateria pasująca do najnowszych aranżacji łazienek

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chromi
Seria:Concettoi
Producent:Grohei
Typ baterii:Jednouchwytowa
Montaż:Stojąca
Wyposażenie:Z kompletem odpływowym
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam każdemu baterię umywalkową Grohe Concetto 32204001
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa marki grohe pięknie prezentuje sie w każdej łazience po przez swój kształt. Bateria jest ładna, zgrabna i bardzo porządna! Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolona z zakupu baterii Grohe, ciężko było mi się przekonać żeby kupić ją przez internet ale teraz nie żałuje, ponieważ bateria jest piękna, solidna i widać, że wytrzymała! Polecam baterię umywalkową z marki Grohe, nigdzie indziej lepszej nie będzie.
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Długo nie mogliśmy znaleźć baterii porządnie wykonanej, ładnej, stylowej ale nie drogiej! Natrafiliśmy na markę Grohe
ku naszemu zaskoczeniu znalazły się w tak dobrej marce nie tylko drogie ale i tanie bateria umywalkowe.
Bateria jest świetna, spełnia wszystkie wymagania klienta i co jest ważne mamy ją już dwa lata i wciąż działa bez
zarzutu. :)
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo ładna i zgrabna bateria. Seria Concetto to dobry wybór jeśli chodzi o delikatne kształty, atrakcyjną cenę. bateria umywalkowa fajnie komponuje się z umywalką 50cm. Firma Grohe zdecydowanie charakteryzuje się jakością i estetyką wykonania
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Miałam kupić Grohe Essence, ale na szczęście natknęłam się na Concetto. W wyglądzie nie ma dużej różnicy, Concetto głównie różni się tym, że jest pochylona, ale mi to nie przeszkadza, a nawet odpowiada. No i cena!! Baterie umywalkowa i prysznicowa z serii Concetto wyszły mnie prawie 400 zł taniej niż gdybym zdecydowała się na Essence. Obie serie wyglądają super, ja natomiast zdecydowałam się na tańszy zestaw :)
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria w 100 % sprawna, uchwyt działa bardzo płynnie co ułatwia ustawienie strumienia wody o takiej sile jaką potrzebuje w danej chwili. Wygląd, kształt baterii bardzo mi się spodobał i podoba się gościom korzystającym z mojej łazienki. Bateria wygląda zgrabnie. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Użytkuję juz 4 miesiąc i nie widzę wad, polecam
Dotyczy produktu: Grohe Concetto bateria umywalkowa 32204001 32204001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
10/10 ! Polecam !

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.