Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 635,90 PLN

Termostat wannowy Grohe Grohtherm 1000 34215002, numer katalogowy: 34215002

Termostat wannowy Grohe Grohtherm 1000 34215002

Termostat wannowy Grohe Grohtherm 1000 34215002

ocenaocenaocenaocenaocena (5 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

34215002


EAN: 4005176310782
cena katalogowa: 1 635,90 PLN
cena po rabacie: 867,01 PLN
Udzielono rabatu:47%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Termostat wannowy Grohe Grohtherm 1000 34215002


34215002: Grohe 34215002 - Baterie wannowe & kolumny wannowe - Wannowe baterie termostatyczne


Termostat do wanny Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002

Ścienna bateria wannowa z termostatem, DN 15 z serii Grohtherm 1000 Cosmopolitan, jest to jeden z najlepszych termosatów dostęnych na rynku. Wysoka jakość armatury łazienkowej Grohe gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie na wiele lat - pod warunkiem że będziemy odpowiednio dbać i pielęgnować baterię - powłoka chromowana Grohe StarLight zapewnia .
Grohe 34215002 to termostatyczna bateria do wanny którą przykręca się do ściany za pomocą krzywek "S" - rozstaw przyłączy jest znormalizowany wynosi 150 mm więc nie ma potrzeby przeróbki instalacji. Niedoróbki flisiarza przy podłączeniach do baterii możemy ukryć za pomocą metalowych rozetek maskujących któe znajdują się w komplecie. Dzięki głowicy termostatycznej w baterii Grohe z technologią Grohe TurboStat czas w jakim reaguje ona na zmiany temperatury jest bardzo krótki co zwiększa komfort jej użytkowania. Bardzo dużą zaletą baterii 34215002 są metalowe pokrętła których ergonomiczny kształt zapewnia wygodne jej używanie. Dla bezpieczeństwa małych dzieci armatura ta posiada blokadę przed poparzeniem do 38°C Grohe SafeStop.
Bateria wannowa z termostatem 34215002 posiada system ecojoy co wpływa naNajwiększe zalety termostatycznej baterii wannowej Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002 :

 
 • metalowe uchwyty GROHE MetalGrip
 • blokada przed poparzeniem GROHE SafeStop przy 38°C
 • zmniejszone zużycie wody dzięki technologii GROHE EcoJoy®
 • automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 • pokrętło z regulacją strumienia przepływu 
 • z przyciskiem oszczędnościowym 
 • GROHE EcoButton
 • zintegrowana blokada wody mieszanej
 • głowica ceramiczna 1/2", 180° 
 • wyjście prysznica na dole 1/2"
 • perlator 
 • wbudowane zawory zwrotne
 • sitka do zanieczyszczeń
 • zabezpieczenie przed przepływem 
 • zwrotnym
 • min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar
Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chrom
Producent:Grohei
Seria:Grohtherm
Montaż:Ścienna
Mieszacz baterii:Termostatyczna
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem zadowolona z zakupu baterii wannowej termostatycznej. Bateria Grohe jest solidna, działa płynnie, jest ładna i zgrabna. Polecam.
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ma bardzo charakterystyczny kształt, który sprawia, że wyróżnia się na tle innych baterii termostatycznych, natomiast nie odstaje jakością wykonania od innych produktów marki GROHE. Po prostu jakość na wyciągnięcie ręki, termostat działa bardzo płynnie i gładko.
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo ładna. Dobry stosunek ceny do jakości.Płynna regulacja temperatury i wypływu wody. Polecam termostat grohe
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Koniecznie chciałem mieć baterię termostatyczną, długo przekonywałem żonę do takiego rozwiązania ale uparłem się przy swoim i nie żałuję :)
Dotyczy produktu: Bateria wannowa termostatyczna Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajna bateria wannowa, zależało mi na baterii termostatycznej ze względu na małe dzieci, termostatyczna bateria Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 34215002 z metalowymi pokrętłami okazał się strzałem w 10. Polecam.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.