Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

423,12 PLN

Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000, numer katalogowy: 27369000

Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000

Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000

ocenaocenaocenaocenaocena (19 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27369000


EAN: 4005176875953
cena katalogowa: 423,12 PLN
cena po rabacie: 188,99 PLN
Udzielono rabatu:55%
Dostępne: do tygodnia
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata), 30,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000


27369000: Grohe 27369000 - Zestawy prysznicowe, słuchawki, węże prysznicowe


Grohe Euphoria Cosmopolitan Stick 27369 000
Punktowy zestaw prysznicowy


 

Nowoczesna łazienka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań. Takie też z pewnością oferuje zestaw natryskowy Grohe Euphoria, który odznacza się nie tylko niebanalnym wyglądem, ale także dużą starannością i estetyką wykonania. Dzięki temu doskonale pasuje do łazienek urządzonych w różnych stylach i kolorystyce.
Na ten zestaw natryskowy Grohe składa się prysznic ręczny Grohe Euphoria, wygodny uchwyt oraz długi wąż prysznicowy Grohe Silverflex mierzący aż 1,5 m, co gwarantuje pełną wygodę użytkowania. Całość została zaprojektowana tak, by pasowała do każdej ściennej baterii wannowej od firmy Grohe. Ponadczasowy kształt zestawu sprawia natomiast, że z każdą wygląda tak samo oryginalnie i nowocześnie.
Prysznic ręczny Euphoria wykończony został powłoką chromową z GROHE StarLight, co zapewnia jego długą żywotność i efektowny wygląd. Pozwala także na łatwe utrzymanie całego zestawu natryskowego Grohe w czystości, Wybór Grohe Euphoria z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów, dla których liczy się nie tylko funkcjonalność, ale takźe wysoka estetyka w najlepszym wydaniu.


Grohe EUPHORIA COSMOPOLITAN to seria pasująca niemalże do każdej łazienki.Kombinacja nowoczesnego designu oraz doskonałości pod względem funkcjonalności to to co charakteryzuje tą serie.
Zestaw prysznicowy 27369000 pasuje do każdej ściennej baterii wannowej firmy Grohe i nie tylko. Najbardziej popularne serie baterii do których jest sprzedawany ten zestaw natryskowy to :
Grohe Eurosmart Cosmopolitan, Grohe Essence, Grohe Concetto.
Opis zestawu natryskowego Grohe Euphoria Cosmopolitan 27369 000:

 

  • prysznic ręczny Grohe Euphoria
  • uchwyt ścienny (27 056 000)
  • wąż prysznicowy Grohe Silverflex 1.500 mm (28 364 000)
  • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
  • wykończenie zestwu prysznicowego Grohe : chrom błyszczący
  • gwarancja Grohe 24miesiące
Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chrom
Seria zestawu natryskowego:Euphoria
Producent:Grohe
Montaż:Ścienny
Komentarze
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
całkiem wporzo, działa jak należy.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy ma fajny nowoczesny wygląd. Jest on wykonany z dość dobrych materiałów. Jest on prosty w obsłudze i utrzymaniu w czystości. Jego dużym plusem jest dość dostępna cena. Jak na razie działa bez zarzutu i mam nadzieję, że tak już zostanie. Polecam go
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN wygląda na solidnie wykonany. Design bardzo nowoczesny. Do tej pory nie jest jeszcze zainstalowany więc ciężko powiedzieć coś o funkcjonalności. Po wyjęciu z opakowania prezentuje się bardzo okazale.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie spodziewałem się tak szybkiego i łatwego montażu zestawu prysznicowego. Co tu dużo pisać, Grohe to Grohe, żadnych innych baterii.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe produkuje baterie już od wielu lat, więc można być pewnym zakupionych wyrobów. GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN to bardzo dobre rozwiązanie do kabiny prysznicowej. Powoduje, że użytkowanie prysznica wchodzi na kolejny poziom - coś pomiędzy 2d a 3d w kinie :))) Oczywiście wymaga odpowiedniej baterii. My kupiliśmy polecaną przez producenta i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Kupiłem ten zestaw niedawno. Spodobał mi się elegancki i nowoczesny wygląd. Do tego mam nadzieję, że będzie służyć długo. Jeszcze nie zamontowałem ale myślę, że mogę z ręką na sercu go polecić.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw firmy GROHE wykonany jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Fajny nowoczesny design, funkcjonalny. POLECAM 10/10
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Witam.Zestaw prysznicowy GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN polecam wszystkim którzy lubią nowoczesny i prosty styl.Eleganckie wykonanie oraz mocny i wytrzymały wąż naprawdę spodoba się niejednej osobie.W główce rączki znajduje się bardzo dużo gumowych wylotów wody które sprawiają nam przyjemność z samego spłukiwania oraz możliwość masażu nimi.Polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo polecam! Świetny produkt za nie wygórowaną cenę. Używam 2 lata i nie osadził się nawet kamień na słuchawce (na innych urządzeniach się osadza dość mocno). Jestem mile zaskoczona baterią GROHE euphoria cosmopolitan.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Używam od 5 miesięcy.
Doskonała funkcjonalność słuchawki. Bardzo dobry strumień prysznica. Słuchawka dobrze się trzyma. Ładny i bardzo elastyczny wąż w kolorze srebrnym, fajny design, funkcjonalność 10/10
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam każdemu zestaw prysznicowy Grohe euphria, słuchawka w kształcie patyczna, ergonomiczna w trzymaniu, szkoda że ma tylko 1 strumień wody. Końcówki są silikonowe więc łatwo usuwać kamień. Waż prysznicowy wymieniłam we własnym zakresie na Grohe silverflex.
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw prysznicowy. Zawsze podobały mi sie nietypowe rozwiązanie - klasyczne słuchawki już mi się opatrzyły - więc wybrałem słuchawkę grohe euphoria. Polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo fajny zestaw prysznicowy Grohe, poszukiwałem zestawu ze słuchawką typu patyczek - no i Grohe Euphoria trafiła w 10. Polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo fajny i praktyczny zestaw prysznicowy, ergonomiczna sluchawka - szkoda ze tylko jednostrumieniowa, uchwyt i waz prysznicowy. Dzieciaki traktuja sluchawke Grohe Euphoria jako mikrofon przy kapieli. Polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo fajny zestaw prysznicowy, ergonomiczna rącza prysznicowa, idealnie pasuje do moich baterii z serii Grohe Essence - polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw mi jak najbardziej odpowiada, czasami przydałby się jakiś mocniejszy strumień, ale i bez tego da się żyć :D
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
fajny i niedrogi zestaw prysznicowy - idealnie spasował mi z bateriami Grohe Essence - polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
super zestaw prysznicowy - zawsze taki chciałem mieć :)
polecam
Dotyczy produktu: Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27369000 27369000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw prysznicowy - dobra cena, i co dla mnie najważniejsze idealnie pasuje do baterii Grohe Essence
Video
Prysznicowy zestaw punktowy Grohe Euphoria 27369000, dedykowany do wielu serii armatury łazienkowej Grohe choć nie tylko.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.