Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 225,08 PLN

Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000, numer katalogowy: 23127000

Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000

Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000

ocenaocenaocenaocenaocena (37 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

23127000


EAN: 4005176900341
cena katalogowa: 1 225,08 PLN
cena po rabacie: 555,00 PLN
Udzielono rabatu:54%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000


23127000: Grohe 23127000 - Bateria umywalkowa dla Ciebie - Kwadratowe baterie Grohe Eurocube


Grohe Eurocube 23127000
Bateria do umywalki


 


Poszukując eleganckich akcesoriów łazienkowych w przystępnych cenach, warto zwrócić uwagę na linie produktów Grohe. Bateria umywalkowa Grohe Eurocube to połączenie stylu, elegancji, funkcjonalności i oczywiście doskonałej ceny, jak na tę klasę produktów. To doskonały wybór do nowoczesnych łazienek domowych lub hotelowych, urządzonych w minimalistycznym stylu.
Bateria Grohe Eurocube została wyposażona w ceramiczną głowicę 28mm, umożliwiającą płynną obsługę i regulację ilości oraz temperatury wody. Ponadto posiada ogranicznik temperatury wody. Ponadto posiada ogranicznik temperatury dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko poparzenia - jest to szczególnie ważne, jeśli z łazienki korzystają dzieci. W komplecie znajduje się zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym tzw. korek automatyczny.
Sam montaż baterii umywalkowej Grohe Eurocube jest niezwykle prosty, a specjalny system instalacyjny Grohe QuickFix Plus skraca o połowę czas potrzebny na montaż. Bateria została pokryta specjalną powłoką chromową, odporną na zabrudzenia i matowienia.
Opis baterii umywalkowej Grohe Eurocube 23127 000 :
 

 • montaż jednootworowy
 • metalowa dźwignia baterii umywalkowej
 • głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMoveŽ - technologia umożliwiająca płynną obługę baterii oraz precyzyjną regulację ilości i temperatury wody
 • powłoka chromowa z GROHE StarLightŽ - jest to lśniąca powierzchnia wody, odporna na zabrudzenia i matowienie.
 • perlator
 • zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4" ( korek automatyczny )
 • giętkie węże przyłączeniowe zakończone nakrętką 3/8"
 • system instalacyjny GROHE QuickFix™ Plus  - skraca czas instalacji o 40%, 50 %
 • ogranicznik temperatury
 • I klasa głośności według normy DIN 4109
 • wykończenie korpusu baterii umywalkowej Grohe : chrom błyszczący
 • gwarancja Grohe 5 lat


 

Proste, świeże linie tworzące zgrabną sylwetkę baterii GROHE EUROCUBE nadają indywidualny charakter  wnętrzu Twojej  łazienki. Seria ta jest idealna do modernistycznych jak i klasycznych łazienek.  Urzeka nowoczesnym kształtem oraz technologią. Grohe EUROCUBE oferuje nam pełny wybór baterii do umywalki, bidetu, prysznica i wanny oraz podtynkowy komplet prysznicowy.
 


Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 to jedna z najlepiej sprzedających się baterii umywalkowych na rynku polskim, kubistyczna forma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów indywidualnych jak i projektantów a dodatkowo niska cena w Termcotychy.pl to bez wątpienia dodatkowy atut. Polecamy i zachęcamy do zakupu.

Należy pamiętać że aby bateria mogła pracować długo i bezawaryjnie warto zaopatrzyć się w zaworki z filtrem które montuje się pod baterią umywalkową.


Grohe Eurocube 23127 000 posiada dwie wiodące technologie GROHE: GROHE SilkMove® – zapewniające płynne i wygodne użytkowanie baterii z pojedynczą rączką i GROHE StarLight® – wytrzymałe chromowane wykończenie.

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chromi
Seria:Eurocubei
Producent:Grohei
Typ baterii:Jednouchwytowa
Montaż:Stojąca
Wyposażenie:Z kompletem odpływowym
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria dla mnie jest idealna serdecznie polecam.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa Grohe świetnie zgrała się z moją umywalką. Bateria jest świetna, rewelacyjnie wykończona i porządnie wykonana. Bateria Grohe bardzo spodobała się mojemu mężowi, tak więc jak i Panią tak i Panom przypada do gustu.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Eurocube jest rewelacyjna. W rzeczywistości wygląda lepiej niż na zdjęciach. Nowoczesny wygląd ozdabia umywalkę. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie każdemu się spodoba :D dla mojej dziewczyny Eurocube jest wyjątkowo szpetny :) ja jednak lubię takie formy a miałem dość tradycyjnych baterii, które uważam po prostu za nudne, powtarzalne wzornictwo :)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa Grohe Eurocube dzięki swojej eleganckiej sylwetce przekonała mnie do zakupu, wyrazista forma baterii pozwala nadać indywidualny charakter łazience
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Eurocube 23127000 bateria do umywalki która zdominowała moja łazienkę :) - polecam.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Przed urządzeniem sobie łazienki zastanawiałem się czy znajdę baterie, która ma kwadratowe kształty, szybko jednak zadzwoniłem do sklepu gdzie pani w dziale informacyjnym poleciła mi Eurocube, która spełniała wszystkie moje wymagania. Dlatego właśnie zdecydowałem się na Grohe Eurocube.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam.Bateria pracuje cicho i bardzo lekko, płynnie. Po kilkunastu dniach użytkowania myślę że ta bateria będzie w końcu udanym zakupem. Nie polecam zakupów tego typu sprzętu w Marketach, po 2-3 miesiącach są do wyrzucenia.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Baterie Grohe seria Eurocube prezentują się świetnie w nowej łazience, mam nadzieję, że będą niezawodne. Na razie mogę ocenić jedynie wygląd - bardzo stylowa, nowoczesna bateria. Polecam firmę Grohe.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajny, nowoczesny pomysł na design, dobre wykonanie, łatwy w użytkowaniu. Spisuje się wspaniale. Cena adekwatna do jakości. polecam zestaw grohe eurocube.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Cena rynkowa bardzo dobra, jakość firmy Grohe - mówi za siebie, wygląd - o gustach trudno rozmawiać, ale mnie osobiście bardzo się podoba. polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria prezentuje się bardzo elegancko,w sam raz do nowoczesnych łazienek. Łatwa w obsłudze i w utrzymaniu czystości. Cena adekwatna do jakości firmy Grohe.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stylowa bateria umywalkowa z marki Grohe. Bateria jest rewelacyjnie wykonana, tanie i ładne. Polecam! ;)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rewelacyjny! Montaż baterii umywalkowej jest łatwy. Grohe postarało się także przy wyglądzie, ponieważ jest bardzo fajny, stylowy, nowoczesny i niecodzienny.
Bardzo dobry w użytkowaniu, działa płynnie. Prosty w utrzymaniu czystości. Jestem bardzo zadowolona z marki Grohe. Polecam!
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa Grohe Eurocube bardzo mi się podoba i do tego jest tania. Mam cały komplet z serii Eurocube. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam! Bateria wygląda super, wygląd nowoczesny, bardzo pasuje do mojej łazienki...
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Cena przystępna jak na baterie o kwadratowych kształtach, dodatkowo niemieckiej marki. Co do działania baterii to nie mam żadnych zastrzeżeń. Wybór baterii grohe eurocube był strzałem w dziesiątkę. polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowałem się na Grohe eurocube bo moją uwage poza wyglądem przykuła atrakcyjna cena. Widziałem tę baterie w lokalnym salonie łazienek i jak zauważyłem tę samą baterię na necie 40% taniej - to stwierdziłęm że ktoś chyba przegina z ceną w salonie. Wmawiano mi że kupowanie w necie nie jest dobre - ale i tak mam dowód zakupu i jestem spokojny o gwarancje na baterie grohe.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Potrzebowałem jedną baterie umywalkową wyglądem przybliżoną do poprzedniej, którą miałem zamontowaną w łazience, tak by pasowała do wannowej i prysznicowej, ale.. przeglądając stronę termicotychy.pl zobaczyłem baterie Grohe Eurocube i kupiłem cały zestaw. I tak przymierzałem się do tego by wymienić starą armaturę, więc mam tą sprawę z głowy. Baterie wyglądają super, mega nowocześnie i to w końcu produkty w moich "klimatach", chodzi mi tu o kwadratowe kształty, które dla mnie są po prostu wystrzałowe :))
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jak tylko zobaczyliśmy z mężem serię baterii Grohe Eurocube, nie było juz odwrotu :) Owszem podobały nam się również baterie o innym kształcie, ale ciągłe porównywanie właśnie do serii Eurocube ułatwiło nam wybór. Polecamy baterię umywalkową jak i wannową, którą też kupiliśmy.
Baterie w rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej i wydają się być bardzo dobrej jakości np dzięki ich masywności.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa Grohe Eurocube w mojej opinii posiada same plusy. Pierwszy w nich to to, że posiada w komplecie zestaw odpływowy, dzięki temu gdy bateria do nas przyszła mogłem od razu ją zamontować. I tutaj kolejny plus, ponieważ montaż był banalnie prosty. Kolejny wielki plus to wygląd oraz chromowana powłoka. Dla mnie Grohe Eurocube to strzał w dziesiątkę. Polecam z czystym sumieniem.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Eurocube to najtańsza markowa bateria o kubistycznych kształtach w porównaniu np. z Axorem Citterio różnica w cenie jest po prostu abstrakcyjna - dlatego wybrałem właśnie Grohe i jestem bardzo zadowolony.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ja nie byłem przekonany jeśli chodzi o kształt serii Eurocube, ale żona się uparła i generalnie jestem jej za to wdzięczny. Baterie prezentują się fantastycznie i "inaczej".. w dobrym znaczeniu tego słowa.
Teraz zdecydowanie mamy się czym pochwalić gościom - nową, nowoczesną łazienką!!
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
w 100% polecam wybór serii Grohe eurocube. Baterie są w nowoczesnej stylistyce niska cena no i jakość oczywiście
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
+++++++++++ polecam :)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam !
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Żadnych zastrzeżeń co do realizacji zamówienia a produkt jest solidnie wykonany i doskonale spisuje się w łazience.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
B.Dobry towar w niezłej cenie, gorąco polecam. Szybka dostawa, na drugi dzień od zamówienia towar był u mnie !
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria w pełni spełniła moje oczekiwania
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
kupiłam i nie żałuje - polecam każdemu
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria warta swojej ceny plus walory estetyczne polecam!
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria umywalkowa ekstra komponuje sie z umywalką Koło Twins
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria jak ta lala, super cena, super wygląd - nic tylko kupować
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria super, kubistyczna forma zawsze mnie kręciła :)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bateria super - najniższa cena jaka uzyskałem - polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa estetyczna, trwała, dobra cena.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Grohe Eurocube 23127000 23127000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Piękna bateria ! Cały komplet z serii Eurocube ( bateria umywalkowa, bidetowa, wannowa i natryskowa) prezentuje się w łazience bajecznie !
Video
Chyba najpopularniejsza i najbardziej rozpoznawalna bateria umywalkowa jaka kiedykolwiek powstała - Grohe Eurocube 23127000

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.