Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

813,03 PLN

Deszczownica Euphoria Cube 27705000, numer katalogowy: 27705000

Deszczownica Euphoria Cube 27705000

Deszczownica Euphoria Cube 27705000

ocenaocenaocenaocenaocena (15 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27705000


EAN: 4005176907166
cena katalogowa: 813,03 PLN
cena po rabacie: 372,99 PLN
Udzielono rabatu:54%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata), 30,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Deszczownica Euphoria Cube 27705000


27705000: Grohe 27705000 - Deszczownice, dysze boczne, ramiona do deszczownic - Deszczownice Grohe


Grohe Euphoria Cube 27705000
Deszczownica kwadratowa 15x15 cm bez ramienia wykonana z tworzywa sztucznego


 

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym nie trzeba już wybierać pomiędzy estetyczną a funkcjonalną łazienką. Dowodem tego jest choćby ta oryginalna deszczownica o nietuzinkowym kształcie, która nie tylko zagwarantuje interesujący sposób wykończenia wnętrz, ale także uczyni codzienny prysznic wyjątkowo przyjemnym. 


Kwadratowa deszczownica Euphoria Cube posiada wymiary 152x152 mm, dzięki czemu jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Wyposażono ją także w obrotowe złącze kulkowe +/- 15 stopni, co pozwala regulować kąt padania strumienia wody. Komfort użytkowania poprawiają także nowoczesne technologie opracowane przez firmę Grohe - GROHE DreamSpray, Grohe CoolTouch oraz Grohe EcoJoy, który pozwala na zmniejszenie zużycia wody. 

Deszczownica Grohe Euphoria Cube wyróżnia się także bardzo wysoką estetyką. Kubistyczny kształt doskonale harmonizuje się z wykończeniem w błyszczącym chromie. Specjalna powłoka Grohe StarLight nie tylo wygląda niezwykle efektownie ale także zapewnia łatwość utrzymania deszczownicy w czystości.

Styl, jakoś i oszczędność wody - kolekcja prysznicowa Euphoria oferuje szeroki wybór pryszniców ręcznych i deszczownic oraz kilka rodzajów strumieni do wyboru, umożliwiając ci doznanie niezapomnianych wrażeń nawet przy ograniczonym budżecie.Euphoria Cube odznacza się kwadratowymi kształtami i minimalistycznym designem doskonale harmonizują z kolekcją wylewek Cosmopolitan.


Opis deszczownicy Grohe Euphoria Cube 27705000 :

 

 • 1 rodzaj strumienia deszczownicy: Rain
 • wymiary deszczowni 152 x 152 mm
 • obrotowe złącze kulowe +/- 15° - tzw. przegub kulowy umożliwia regulacje kąta nachylenia deszczownicy
 • gwint przyłącza 1/2" - kompatybilny ze wszystkimi ramionami do deszczownic jakie są na rynku
 • stabilizator przepływu 9,5 l/min.
 • GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
 • GROHE DreamSpray®
 • GROHE CoolTouch®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • wewnętrzny kanał wodny
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • deszczownica Grohe Cube jest wykonana z tworzywa ABS
 • gwarancja Grohe 5 lat
 • wykończenie deszczownicy Grohe : chrom błyszczący


 

Do deszczownicy należy dokupić osobno ramie prysznicowe ścienne lub sufitowe.
Oferowana przez nas deszczownica Grohe jest najtańszą deszczownią jaką firma Grohe ma w swojej ofercie.
Najchętniej klienci zakupują tę deszczownice do baterii podtynkowych Grohe z serii Quadra, Eurocube, Lineare.

Parametry
Podstawowe
Producent deszczownicy:Grohe
Numer katalogowy deszczownicy:27705000i
Seria deszczownicy:Grohe Euphoria Cube
Materiał:Deszczownica z tworzywa sztucznego
Kształt Deszczownicy:Kwadratowa
Komentarze
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Tania, skromna, ale funkcjonalna. Polecam.
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Towar zgodny z opisem. Miła i bardzo pomocna obsługa. Gorąco polecam
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
można się kłócić czy jest to deszczownica warta swojej ceny, jak dla mnie Grohe Euphoria Cube nie zachwyca, nie różni się wiele od deszczownic z marketu. Mam wrażenie, że płacę w tym przypadku za markę
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Co prawda spełnia swoją rolę, i robi to dobrze, lecz nic mniej, nic więcej. Jednak za tą cenę i przy moim skromnym budżecie po prostu spadła mi z nieba.
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajna deszczownica, ale wielkością bardziej przypomina po prostu dużą słuchawkę. Do małej kabiny lub wanny z kabiną ok, ale do dużego prysznica niekoniecznie. Co do jakości nie mam zastrzeżeń.
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Być może spodziewałem się czegoś innego po tej deszczownicy, ale mimo wszystko jestem z niej zadowolony, dobrze komponuje się w łazience dzięki eleganckiemu wyglądowi.
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica Grohe nie powaliła mnie - z drugiej strony czego oczekiwać przy deszczownicy za 300 zł . Plastik, drugi raz bym jej nie kupił.
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super rozwiązanie, zamontowanie deszczownicy kwadratowej do mojej łazienki, współgra mi z innymi rzeczami z serii Grohe Euroube.
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Skromna, niewielka deszczownica o kubistycznych kształtach która świetnie wpasowała się w moją niewielką łazienkę. Eleganckie i proste rozwiązanie w niedrogiej cenie!
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Prosta i elegancka deszczownica, idealnie pasuje do łazienki w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Bardzo dobrze wykonana, w przystępnej cenie i łatwa w montażu, jestem z niej bardzo zadowolony i poleciłbym ją każdemu, kto chce nadać swojej łazience nowoczesny wygląd!
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wraz z innymi bateriami z serii Eurocube prezentuje się zjawiskowo. Gdyby te baterie były kobietą powiedziałbym, że mają idealne, zmysłowe kształty. :)
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownice Grohe Euphoria Cube polecił mi znajomy. Mówił, że u niego działa bez zarzutu i żebym ja brał póki jest dobra cena. Stwierdziłem, że może być to dobra okazja i zakupiłem. Jestem usatysfakcjonowany tym zakupem, bardzo dobra deszczownica, nie mam z nią żadnego problemu i polecam wszystkim kupującym tak jak mój znajomy polecił ja mi!
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wykonanie Grohe Euphoria Cube jest prze solidne! Deszczownica jest PERFEKCYJNA do mojej kabiny! :)
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica jest świetna, działa rewelacyjnie, wykonana jest solidnie, porządnie i ładnie się prezentuje. Polecam :)
Dotyczy produktu: Deszczownica Euphoria Cube 27705000 27705000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowałam się na tą deszczownice gdyż nie mam dużej kabiny w łazience i to był dobry wybór. Komplet: deszczownica, bateria wannowa podtynkowa oraz drążek ze słuchawką prezentują się super, wszystko działa jak należy, a i ceny jak za takie ekskluzywne rzeczy są rozsądne i przystępne.
Video
Najtańsza kwadratowa deszczownica marki Grohe - Grohe Euphoria Cube 27705000, do kompletowania z dowolnym ramieniem ściennym lub sufitowym.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.