Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

450,18 PLN

Grohe Euphoria Cube 27702000, numer katalogowy: 27702000

Grohe Euphoria Cube 27702000

Grohe Euphoria Cube 27702000

ocenaocenaocenaocenaocena (16 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27702000


EAN: 4005176907135
cena katalogowa: 450,18 PLN
cena po rabacie: 208,99 PLN
Udzielono rabatu:53%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata), 30,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Euphoria Cube 27702000


27702000: Grohe 27702000 - Zestawy prysznicowe, słuchawki, węże prysznicowe - Kwadratowe baterie Grohe Eurocube


Grohe Euphoria Cube 27702000
Zestaw prysznicowy z kwadratową słuchawką

 

 

Zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube to doskonała propozycja do każdej nowoczesnej łazienki urządzonej w minimalistycznym stylu. Geometryczny kształt słuchawki, połączony z dużą funkcjonalnością. zachwyci bowiem każdego urztkownika. Co więcej dzięki zastosowaniu systemów GROHE DreamSprey i GROHE CoolTuch codzienny prysznic będzie prawdziwą przyjemnością.
Zestaw prysznicowy Euphoria Cube zawiera: prysznic ręczny, wąż prysznicowy Silverflex o długości 125 cm oraz prysznicowy uchwyt ścienny. Całość wykończono w błyszczącym chromie z powłoką Grohe StarLight, dzięki czemu wygląda nie tylko niezwykle efektownie i wpasowuje się w wystrój każdej łazienki, ale także jest bardzo trwała i odporna na uszkodzenia. Zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube została wyposażony także w system SpeedClean, który zapobiega powstawaniu osadów wapiennych oraz ułatwia utrzymanie go w czystości.
Zestaw prysznicowy Euphoria Cube jest więc najlepszą propozycją dla osób, które szukają produktów wysokiej jakości w bardzo atrakcyjnych cenach.


Precyzyjne połączenie kwadratowych i prostokątnych kształtów, wzbogacone o najnowsze technologie GROHE sprawia, że Euphoria Cube to mądry wybór, jeśli cenisz sobie minimalistyczny design w łazience.W prysznicach Euphoria Cube wykorzystano technologię GROHE DreamSpray® dla uzyskania idealnego ożywczego strumienia typu Rain.
Preferowany do serii armatury Grohe Eurocube, Grohe Quadra, Grohe Lineare

Opis zestawu prysznicowego Grohe Euphoria Cube :

 

  • prysznic ręczny (27 698 000)
  • wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
  • prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
  • GROHE DreamSpray®
  • GROHE CoolTouch®
  • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
  • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
  • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
  • wykończenie zestawu prysznicowego Grohe : chrom błyszczący
  • gwarancja Hansgrohe: 5 lat
 

Grohe Euphoria Cube 27702000 to najtańszy kwadratowy czy też kubistyczny punktowy zestaw prysznicowy wykorzystywany w zestawach prysznicowych podtynowych czy też przy bateriach wannowych montowanych klasycznie na ścianie.
Najczęściej kupują go klienci kupujący baterie z serii Grohe Eurocube - kwadrat w czystej postaci

Komentarze
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo ładny zestawik, doskonale się zgrał z baterią wannową Eurocube.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
komplet firmy Grohe ma fajny nowoczesny wygląd. Słuchawka jest jednostrumieniowa - żona trochę narzeka, poza tym bez zarzutów.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajny niedrogi zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube idealnie pasuje do gościnnej łazienki :)
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw prysznicowy Grohe Euphoria 27702000, mam w swojej łazience baterie łazienkowe Grohe Eurocube i ten zestaw idealnie się z nimi komponuje. Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Moi znajomi polecili mi ten zestaw, kupiłam i nie żałuję. Przystępna cena, zaskakująca jakość. Jeszcze wrócę tu dokupić kilka produktów.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobra jakość produktu, ładny wygląd, dobrze się sprawdza w życiu codziennym. Co tu dużo mówić Grohe to porządny produkt
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam wszystkim zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube 27702000, zestaw o nowoczesnym designie, idealny do kubistycznych łazienek.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw prysznicowy, szukałam dobrego kubistycznego zestawu prysznicowego do swojej kabiny prysznicowej - znalazłam Grohe Eurocube 27702000, plastikowa kwadratowa słuchawka gwarantuje że przy przypadkowym upadku słuchawki uderzając o szybę kabiny nie rozbije jej. Polecam - do każdej łazienki.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Najlepszy jaki spotkałam, rewelacyjny zestaw prysznicowy o kwadratowym kształcie! Zestaw prysznicowy Grohe jest w kształtach nowoczesnych a jednak mimo tego nie jest drogi! Grohe postarało się o jakość i styl wykonania, nigdzie indziej nie widziałam tak dobrej i ładnego zestawu prysznicowego. Polecam, warto kupić taką dobrą baterię.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolona z zestawu Grohe!
Zestaw jest wygodny w użyciu, posiada estetyczny wygląd i łatwo utrzymać czystość.
Jestem zadowolona ze swojego wyboru! Polecam!
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo ładny zestaw prysznicowy Grohe. Mam w swojej łazience baterie w kwadratowych kształtach i bardzo zależało mi na tym żeby i słuchawka była kwadratowa. Znalazła, kupiłam i jestem bardzo zadowolona z tego zakupu.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Potrzebowałem coś do łazienki gościnnej. Kupiłem do niej baterię umywalkową Grohe Eurocube i dopasowałem sobie do tego właśnie ten zestaw prysznicowy. Jak dla mnie to po prostu rewelacja. Oprócz tego, że jakość na piątke z plusem to generalnie sama bateria umywalkowa i zestaw prysznicowy wyglądają super nowocześnie. Polecam wszystkim jak najbardziej szczerze !
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestawik godny polecenia! Trzeba się tylko przyzwyczaić do trzymania kwadratowej słuchawki, całość razem z baterią wannową- SUPER!
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nowocześnie i tanio. Takie zakupy lubię. Polecam słuchawkę, szczególnie jeśli ktoś planuje wyposażyć łazienkę w serię baterii Eurocube! Wyglądają rewelacyjnie!
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw jest naprawdę super, ladnie wykonany, lekki.
Dotyczy produktu: Zestaw prysznicowy Euphoria Cube 27702 27702000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
fajny zestaw, plastikowa słuchawka uchroniła moją kabine przed destrukcją - dobrze że nie kupiłem metalowej słuchawki :)

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.