Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

535,79 PLN

Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy, numer katalogowy: 35501000

Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy

Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy

ocenaocenaocenaocenaocena (9 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

35501000


EAN: 4005176833847
cena katalogowa: 535,79 PLN
cena po rabacie: 238,99 PLN
Udzielono rabatu:55%
Dostępne: w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy


35501000: Grohe 35501000 - Baterie wannowo-natryskowe podtynkowe


Grohe Rapido E 35501000
Uniwersalny element podtynkowy do budowy baterii podtynkowych

 


Element podtynkowy do baterii podtynkowych Grohe 35501000 to najlepsza inwestycja do każdej łazienki. Uniwersalność produktu gwarantuje mnóstwo możliwości w wyborze baterii, dzięki czemu wnętrze można wykończyć w całkowicie indywidualny sposób, łącząc niesamowity design z dużą funkcjonalnością.
Element Grohe Rapido E został zaprojektowany tak, by jego montaż był bardzo łatwy. Całość została wstępnie zmontowana i umieszczona w wygodnej skrzynce montażowej. Wyposażono ją także w regulowany ogranicznik strumienia przepływu oraz głowicę ceramiczną 46 mm z Grohe SilkMove. Sam korpus wykonano natomiast z mosiądzu. Zestaw posiada także przełącznik do wanny i materiał uszczelniający.
Element podtynkowy Grohe Rapido E jest przystosowany do zastosowania z podtynkowymi bateriami wannowymi Eurocube, Eurosmat, Eurosmart  Cosmopolitan, Essence, Eurostyle Cosmopolitan, Lineare, Concetto, Quadra, Eurodisc cosmopolitan oraz podtynkowymi bateriami prysznicowymi Eurosmart Cosmopolitan. Opis elementu podtynkowego Grohe Rapid E 35501000 :

 

  • wannowo / prysznicowy bez elementów do montażu gotowego

  • zabudowa w ścianie 70 - 100 mm

  • urządzenie wstępnie zmontowane

  • głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMoveŽ

  • regulowany ogranicznik strumienia przepływu

  • prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej

  • przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy

  • materiał uszczelniający w komplecie wyjścia 1/2"

  • przełącznik do wanny w komplecie

  • korpus wykonany z mosiądzPoniżej najbardziej popularne serie do zastosowania z Grohe Rapido E

Podtynkowe baterie wannowo-prsznicowe do sterowania deszczownicą i słuchawką :

 

podtynkowa bateria wannowa Grohe Eurocube 19896000    Podtynkowa bateria wannowa Grohe Quadra 19456000   Podtynkowa bateria wannowa Grohe Eurosmart Cosmopolitan 19382000    Podtynkowa bateria wannowa Grohe Eurostyle Cosmopolitan 19506002

Podtynkowa bateria wannowa Grohe Essence 19285001   Podtynkowa bateria wannowa Grohe Concetto 19346001podtynkowa bateria wannowa Grohe Eurostyle moon white 29099ls3

 

 

Podtynkowe baterie prysznicowe do sterowania tylko i wyłącznie deszczownicą lub zestawem prysznicowym 

 

podtynkowa bateria prysznicowa Grohe Essence 19286001   podtynkowa bateria prysznicowa Grohe Concetto 19345001   podtynkowa bateria prysznicowa Grohe Eurostyle Cosmopolitan19507002

podtynkowa bateria prysznicowa Grohe Eurocube 19898000   podtynkowa bateria prysznicowa Grohe Grandera 19932000   podtynkowa bateria prysznicowa Grohe Eurostyle moon white 29098ls3

Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Towar zgodny z opisem. Miła i bardzo pomocna obsługa. Gorąco polecam
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Osobiście nie potrzebowałem fachowca żeby poradzić sobie z montażem tego elementu Grohe Rapido E.
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Porządny element Grohe, nie wyobrażam sobie bateri ipodtynkowej Grohego bez elementu Rapido E.
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Solidne rozwiązanie, działa bez żadnych problemów i awarii, co ważne przy montażu podtynkowym. Do tego jest dziecinne proste w montażu, mimo że nie mam wielkiego rozeznania w temacie poradziłem sobie bez problemu.
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Łatwy, prosty montaż nawet dla osoby, która wcześniej tego nie robiła - taka opinia padła z ust mojego Pana Instalatora. Cały komplet do kabiny działa póki co perfekcyjnie, polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nic tylko mogę Rapido E określić 1 słowem...SOLIDNOŚĆ :)
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam każdemu ten element jeżeli planuje zakup baterii podtynkowej z Grohe. Rapido e jest specyficznym produktem - element z żadnej innej firmy nie pasują do niego. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Właściwie podtynk jak każdy inny jednak niewątpliwie w Rapido E widać solidność, nie jest to chińskie badziewie.
Dotyczy produktu: Grohe Rapido E 35501000 element podtynkowy 35501000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
podstawa to dobry podtynk - polecam każdemu

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore