Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

200,00 PLN

Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001, numer katalogowy: 40463001

Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001

Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001

ocenaocenaocenaocenaocena (14 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

40463001


EAN: 4005176327872
cena katalogowa: 200,00 PLN
cena po rabacie: 108,99 PLN
Udzielono rabatu:45%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001


40463001: Grohe 40463001 - GROHE BAU COSMOPOLITAN


Akcesorium Grohe BauCosmopolitan 40463001
Szczotka toaletowa kpl.W wystroju łazienki każdy detal się liczy, dlatego warto wybierać pasujące akcesoria najwyższej jakości. Szczotka toaletowa Grohe BauCosmopolitan, montowana ściennie sprawi, że wnętrze będzie wyglądało jeszcze bardziej stylowa i oryginalnie. Jednocześnie pozwala na utrzymanie w pomieszczeniu większej higieny i czyni sprzątanie w nim o wiele łatwiejszym i przyjemniejszym. 
Szczotka toaletowa Grohe BauCosmopolitan sprzedawana jest w komplecie. Wykonana z najwyższej jakości, pasuje do armatury łazienkowej firmy Grohe. Oryginalny charakter niewątpliwie zyskuje dzięki chromowym wykończeniom, które czynią ją niezwykle uniwersalnym i dopasowanym dodatkiem. Doskonale będzie wyglądała zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych czy stylizowanych łazienkach, utrzymanych w różnej kolorystyce. Jej design sprawia także, że się nie wyróżnia, dzięki czemu nie psuje estetyki pomieszczenia. Szybko się Państwo przekonają, że to nieodzowny dodatek także w Państwa łazience.

Opis szczotki Grohe BauCosmopolitan :


 

  • powłoka chromowa
  • montaż ścienny
  • wykończenie szczotki Grohe : chromWymiary techniczne szczotki Grohe BauCosmopolitan 40463000 :
  

Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam!
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Uważam, ze akcesoria łazienkowe są równie ważną częścią łazienki jak podstawowe wyposażenie. Zwracam w życiu dużą uwagę na szczegóły więc wszystko musi być perfekcyjne
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Niby po prostu szczotka, ale nie mogłem ścierpieć samej myśli o zostawianiu jakiegoś plastikowego badziewia z marketu, stojącego obok miski. Zdecydowałem się na ten skromny zestaw i za niewielkie pieniądze pozbyłem się wyjątkowo szpecącego i denerwującego elementu z łazienki, jakim jest tandetny plastik.
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ładna szczotka wc. Szcotka jest wisząca dzięki czemu jest idealna dla osób, które nie chcą mieć żadnych elementów na podłodze. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jak zobaczyłem, że szczotkę która katalogowo jest za 200zł kosztuje tutaj 59 to aż wyleciałem z kapci :) fajnie, że są akcesoria Grohe w takiej cenie, nadają elegancki charakter łazience
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajna i niedroga jak na markę Grohe szczotka do wc. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W tej cenie tak elegancki i użyteczny produkt jak szczotka GROHE BauCosmopolitan to jak za darmo!
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
dobra cena za porządną szczotkę, ładnie się komponuje.
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szczotka toaletowa marki Grohe jest dobrze wykonana i ładnie prezentuje się w każdego typu łazience.
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szczotka wc jest solidna i porządnie wykonana. Zestaw ładnie się prezentuje.
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetnie wykonany produkt z marki Grohe. Grohe spisało się, ponieważ wszystkie akcesoria kupiłam właśnie z tej marki i są świetne.
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ponad 2 lata temu zdecydowałam się na zakup akcesorii łazienkowych essential z grohe i do tej pory nic się z nimi nie dzieje.Dlatego też uznałam, że zakup innej serii tego producenta będzie strzałem w 10. Akcesoria w rozsądnej jak na tą markę cenie, chrom ładnie błyszczy, polecam
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ponad 2 lata temu zdecydowałam się na zakup akcesorii łazienkowych essential z grohe i do tej pory nic się z nimi nie dzieje.Dlatego też uznałam, że zakup innej serii tego producenta będzie strzałem w 10. Akcesoria w rozsądnej jak na tą markę cenie, chrom ładnie błyszczy, polecam
Dotyczy produktu: Grohe BauCosmopolitan szczotka wc 40463001 40463001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Najtaniej w sieci, wiem bo szukałem czegoś z porządnej firmy, ale nie chciałem przy tym wydać zbyt dużo. Wygląda super, polecam ;)

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.