Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

709,71 PLN

Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002, numer katalogowy: 33552002

Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002

Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002

ocenaocenaocenaocenaocena (10 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

33552002


EAN: 4005176886294
cena katalogowa: 709,71 PLN
cena po rabacie: 397,44 PLN
Udzielono rabatu:43%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata), 30,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002


33552002: Grohe 33552002 - Bateria umywalkowa dla Ciebie - Grohe Eurostyle Cosmopolitan


Grohe Eurostyle Cosmopolitan 33552 002
Bateria umywalkowa z korkiem automatycznym
 

 

 


Bateria umywalkowa Grohe Eurostyle Cosmopolitan to doskonała propozycja do każdej nowoczesnej łazienki. Jej wyrazisty design, podkreślony błyszczącym, chromowym wykończeniem, idealnie wpasuje się we wnętrze urządzone zarówno w klasycznym, jak i minimalistycznym stylu.
Co więcej, wysoka estetyka nie jest jedynym atutem baterii umywalkowej Eurostyle Cosmopolitan. Została ona bowiem zaprojektowana tak, by była jednocześnie także funkcjonalna i wygoda w użytkowaniu. Dlatego wyposażono ją w praktyczną metalową metalową dźwignię, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, perlator i głowicę ceramiczną 35 mm wzbogacona o technologię Grohe SilkMove. Również chromowa powłoka Grohe StarLight,gwarantuje nie tylko zachwycający efekt wizualny, ale także pozwala na łatwiejsze utrzymanie baterii w czystości i zabezpiecza ją przed matowieniem.
Sam montaż baterii, dzięki systemowi instalacyjnemu Grohe QuickFix,który skraca jego o 40-50%, jest bardzo łatwy i wygodny. Wybór tej baterii umywalkowej z pewnością okaże się więc satysfakcjonujący. Grohe Eurostyle Cosmopolitan to idealna seria dla ergonomicznej łazienki.  Kolekcja ta bazuje na sprytnej kombinacji łuków i form falistych i wykorzystuje technologię GROHE SilkMove®, aby operowanie baterii łazienkowych było płynne, precyzyjne i wygodne. Nawet po latach codziennego użytkowania.
 Opis baterii umywalkowej Grohe Eurostyle Cosmopolitan 33552002 :

 


 • montaż jednootworowy
 • metalowa dźwignia
 • głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove® - technologia umożliwiająca obsługę baterii 
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight® - lśniąca powierzchnia powłoki, odporna na zabrudzenia i matowienie
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • minimalny przepływ 2,5 l/min
 • perlator
 • zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4" ( korek automatyczny )
 • giętkie węże przyłączeniowe
 • system instalacyjny GROHE QuickFix® - skraca czas instalacji baterii nawet o 40%, 50%
 • z pierścieniem centrującym
 • opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
 • I klasa głośności według normy DIN 4109
 • wykończenie baterii umywalkowej Grohe : chrom błyszczący
 • gwarancja Grohe 5 latEurostyle Cosmopolitan oferuje unikalną propozycję stylu dla nowoczesnej łazienki. Baterie z tej serii łączą w sobie przede wszystkim  wysoką jakość oraz ciekawy design, który zachwycił już wielu naszych Klientów.
Należy pamiętac że podstawą uznania gwarancji na baterie jest posiadanie zaworków z filtrem pod nią.
Polecamy i zachęcamy do zakupu pakietu podtynkowego prysznicowego z deszczownicą również z serii Grohe Eurostyle Cosmopolitan

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chromi
Seria:Eurostyle Cosmopolitan
Producent:Grohei
Typ baterii:Jednouchwytowa
Montaż:Stojąca
Wyposażenie:Z kompletem odpływowym
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Porównując ją do dotychczasowych baterii jakie mieliśmy ta pod względem wizualnym jest rewelacyjna pod każdym względem. Co do trwałości i jakości trudno mi się jeszcze wypowiedzieć, bo używamy jej dopiero od miesiąca. Wizua
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ciężko było mi zdecydować się na konkretną baterię do mojej umywalki. Jednak chciałem trochę ułatwić życie domownikom i wziąłem Cosmopolitan ze względu na łatwe utrzymanie baterii w czystości oraz łatwą instalację QuickFix.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Eurostyle Cosmopolitan to bardzo solidnie wykonana bateria. Wygląda bardzo ładnie w klasycznej łazience.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa jest solidna, funkcjonalna i ładna. Polecam :)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe dla ludzi ceniących dobrą jakość, porządne wykonanie, funkcjonalność i prostotę.
Rewelacyjnie prezentuje się w mojej łazience i nie mam z nią żadnych problemów.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo fajna i zgrabna bateria umywalkowa firmy grohe, posiadam cały komplet baterii z serii grohe eurostyle cosmopolitan i nie mam powodów do narzekań. Baterie działają sprawnie, wyglądają bardzo nowocześnie, a przy tym ceny baterii były naprawdę atrakcyjne.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo fajna i zgrabna bateria umywalkowa firmy grohe, ogólnie mam cały komplet baterii z serii grohe eurostyle cosmopolitan i nie mam powodów do narzekań, wszystko działa - przy okazji nie wydałem fortuny na armaturę do łazienki.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria jest porządna, nowoczesna ale za razem ponadczasowa, bo taki kształt raczej nie wychodzi z "mody". Więc jeśli jakość na to pozwoli to będzie służyła u nas w łazience lata :)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam bo produkty tej firmy są niezawodne! A cena baterii nie jest bardzo wygórowana.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa Eurostyle Cosmopolitan 33552002 33552002
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Cena co do wysokiej jakości bardzo niska :) polecam tym, którzy chcą urządzić łazienkę nie wydając na to fortuny :)

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.