Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

4 939,00 PLN

Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210, numer katalogowy: GR/ECOSMO/210

Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210

Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210

ocenaocenaocenaocenaocena (13 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/ECOSMO/210


EAN:
cena katalogowa: 4 939,00 PLN
cena po rabacie: 2 088,90 PLN
Udzielono rabatu:57%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.towar zostanie wysłany w poniedziałek.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210


GR/ECOSMO/210: Grohe GR/ECOSMO/210 - Zestawy prysznicowe podtynkowe - Grohe Eurosmart Cosmopolitan


Shower set Grohe Eurosmart Cosmopolitan 210
 

Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą ścienną 210mm GR/ECOSMO/210. Zestaw składa się z samych markowych komponentów niemieckich potentatów z branży sanitarnej Grohe oraz Hansgrohe. Wybierając ten zestaw podtynkowy Twoja łazienka zyska solidną armaturę podtynkową która zapewni Tobie komfort użytkowania i zaoszczędzi masę stresu - gdyż kupując pakiet solidnych niemieckich marek masz pewność że będą działały niezawodnie. 

Proponujemy kompletny pakiet podtynkowy prysznicowy z deszczownicą w skład którego wchodzą :

 
Uniwersalny element podtynkowy Grohe RAPIDO E 
 • wannowo / prysznicowy bez elementów do montażu gotowego
 • zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 • urządzenie wstępnie zmontowane
 • głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMoveŽ
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 • przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
 • materiał uszczelniający w komplecie wyjścia 1/2"
 • przełącznik do wanny w komplecie
 • korpus wykonany z mosiądzu
Bateria wannowa podtynkowa Grohe EUROSMART COSMOPOLITAN 
 
 • zestaw do montażu gotowego do elementu podtynkowego 35 501
 • bez elementów do zabudowy podtynkowej
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 • metalowa dźwignia
 • uszczelnienie rozety i trzpienia
 • rozeta ścienna
 • zakryte zamocowanie
Deszczownica Grohe RAINSHOWER 210MM
 
 • średnica deszczownicy 210 mm
 • strumień normalny (szeroki) od 0,5 bara ciśnienia przepływu
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • przegub kulowy z kątem obrotu 20° ą 20°
 • gwint przyłącza 1/2"
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • wykończenie deszczownicy - chrom błyszczący
 • do kompletowania z ramionami ścienymi lub sufitowymi
 • gwarancja Grohe 5 lat
Ramie ścienne Grohe L-286mm
 
 • wysięg 282 mm
 • gwint przyłącza 1/2"
 • powłoka chromowa z GROHE StarLightŽ

Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cosmoplitan
 
 • prysznic ręczny
 • Uchwyt ścienny (27 056 000)
 • wąż prysznicowy 1.500 mm
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • gwarancja Grohe: 5 lat
 • wykończenie elementów zestawu prysznicowego: chrom błyszczący
Przyłącze kątowe Hansgrohe
 
 • Przyłącze kątowe to niezbędny element przy bateria podtynkowych
 • wykończenie chrom
Gwarancja na cały zestaw 5 lat
Grohe Eurosmart Cosmopolitan - kompletny zestaw podtynkowy do kabiny prysznicowej.
Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą, który Państwu oferujemy to produkty dobrane w sposób gwarantujący poprawne i niezawodne działanie przez wiele lat - polecamy. Z resztą marka Grohe to produkty z górnej półki zapewniające niezawodność.
Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Grohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Tradycyjny mieszacz
Seria armatury łazienkowej:Eurosmart Cosmopolitani
Główny element podtynkowy:Rapido E 35501000
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Wielkość deszczownicy:210mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam każdemu ten świetny zestaw podtynkowy do kabiny prysznicowej, jako iż w naszej łazience mamy baterie Grohe Eurosmart Cosmopolitan - wybraliśmy do kompletu ten właśnie pakiet podtynkowy.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Warto było zdecydować się na GROHE. Po prostu działa i już, bezawaryjność jest co prawda wliczona w cenę, ale skuwanie płytek w razie awarii wyjdzie znacznie więcej.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajnie urządzenie wstępnie zmontowane, mniej roboty.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam. świetnie pasuje do każdego wystroju.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw idealnie wygląda w mojej łazience. Paczka przyszła na następy dzień od zamówienia.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Poprawne i niezawodne działanie. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jest to jeden z produktów, czy raczej kompletów, który sprawił że zacząłem kwestionować jakość tego co oferują inni producenci. W porównaniu z tym, co miałem zamontowane w swojej kabinie prysznicowej zestaw GROHE Eurosmart Cosmopolitan deklasuje marketową konkurencję. Najwyższa jakość wykonania jest widoczna na pierwszy rzut oka, a niepowtarzalna linia słuchawki prysznicowej oraz elementu zewnętrznego baterii podtynkowej są szczególnie warte uwagi. Całość od strony technicznej jest bez zarzutu - bateria działa płynnie, nic nie odłazi. GROHE powinno być wyznacznikiem standardów jakości dla swojej konkurencji.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Do kompletu z zestawem podtynkowym Grohe Eurosmart Cosmopolitan kupiłam też baterie umywalkową. O kupnie zestawu głównie zdecydowała niska cena. Nie zapłaciłam dużo, a mam już wszystko co jest mi potrzebne do nowej łazienki :)
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw podtynkowy firmy Grohe, nie spodziewałam się że można kupic taki fajny zestaw prysznicowy podtynkowy w cenie poniżej 2000pln. Duża deszczownica, fajna słuchawka - po prostu rewelacja. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajny zestaw podtynkowy z deszczownicą polecam każdemu kto ceni jakość i przyzwoitą cenę. Na rynku jest wiele zestawów podtynkowych z różnymi deszczownicami - mi zależało aby był to dobry markowy produkt - dlatego zdecydowałem się na zakup zestawu firmy Grohe.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw podtynkowy - deszczownica 210 jest na prawde ok. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wszystko jak najbardziej zgodne z opisem i przede wszystkim ze zdjęciami, działa również bez zarzutu. Polecam zarówno sklep(szybka dostawa, miła obsługa) oraz zestaw podtynkowy.
Dotyczy produktu: Grohe Eurosmart Cosmopolitan zestaw podtynkowy z deszczownicą 210 GR/ECOSMO/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
ok, polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.