Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00
794 727 200, 793 015 521

3 770,00 PLN

Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220, numer katalogowy: HGR/FOCUS E2/220SC

Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220

Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220

ocenaocenaocenaocenaocena (23 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Hansgrohe
Nr katalogowy:

HGR/FOCUS E2/220SC


EAN:
cena katalogowa: 3 770,00 PLN
cena po rabacie: 1 990,00 PLN
Udzielono rabatu:47%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA HANSGROHE

 

I. KWESTIE OGÓLNE

Oprócz rękojmi przysugującej klientom Hansgrohe w ramach jego obowiązków ustawowych, Hansgrohe udziela im dodatkowej gwarancji producenta. Gwarancja ta nie ma żadnego wpływu na skuteczność ogólnie obowiązujących przepisów prawa o odpowiedzialności cywilnej, np. ustawy o odpowiedzialności za produkty w przypadku umyślnego dfziałania lub rażącej niedbałości czy w związku z narażeniem życia lub zdrowia wynikającymi z działalności Hansgrohe lub jego wykonawców.

"Konsumentem" w rozumieniu niniejszej gwarancji producenta jest każda osoba fizyczna, która jest właścicielem produktu i nie zakupiła do w celu dalszej odsprzedaży ani w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu wykonywania czynności związanych z tą działalnością u osób trzecich. "Nabywcą" jest konsument, który jako pierwszy zakupił produkt od Hansgrohe, jego przedstawiciela handlowego lub innej osoby fizycznej lub prawnej, która zakupiła ten produkt w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu odsprzedaży lub instalacji.II. OCHRONA Z TYTUŁU GWARANCJI

Ważna na produkty Hansgrohe, które nabywcy zakupili po 01.01.2010 r. (decyduje dokument zakupu):

Hansgroge gwarantuje Konsumentom, że jego produkty są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki obecne w produkcie juz od chwili produkcji. Roszczenia z tytułu szkód następczych lub związku z odpowiedzialnością producenta za produkt mogą być podnoszone wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.

Niniejsza gwarancja jest ważna na 5 lat od chwili zakupu towaru przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 6 lat od chwili produkcji. W związku z realizacją świadczeń w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancyjny nie ulega przedłuzeniu i nie zaczyna również nowego biegu.III. PISEMNE ZGŁOSZENIE USTERKI

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji Konsument może podnieść w formie pisemnego złoszenia usterki w czasie trwania okresu gwarancyjnego, w którym Nabywca zakupił dany produkt. Warunkiem zachowania tych roszczeń jest zgłoszenie usterek przez KOnsumenta w ciągu dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia lub od momentu, kiedy powienien był je stwierdzić. Na Konsumencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że gwarancja jeszcze nie upłynęła (np. poprzez przedłożenie dowodu zakupu). W razie konieczności Hansgrohe zasterzega sobi prawo do ustalenia rozpoczącia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu.
IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić produkt, dokonać jego wymiany lub zwrócić Konsumentowi koszty zakupu.

Naprawa uszkodzonego produktu następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W takim przypadku gwarancja obejmuje bezpłatną dostawę niezbędnych części zamiennych. W przypadku gdy hansgrohe zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Konsument jest zobowiązany do udostepnienia wadliwego produktu.

W przypadku wymiany produkt zostanie bezpłatnie zastapiony nowym produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania usterki dany produkt nie jest już produkowany, to hansgrohe zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego.

Transport lub przesyłka od i przez Hansgrohe lub od i przez przedstawiciela handlowego, każdy demontaż i każda ponowna instalacj produktu lub inne szczególne działania mogą być podejmowane wyłącznie za uprzednią zgodą Hansgrohe. Jeśli Hansgrohe zgodzi się na zamierzone działania, to ponosi koszty związane z jego realizacją. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u najbliższego przedstawiciela handlowego Hansgrohe.

Jeśli Hansgorhe zdecyduje się na zwrot kosztów zakupu produktu i potwierdzi tę decyzję pisemnie, to Konsument jest zobowiązany oddać produkt, a Hansgrohe zwraca mu poniesione koszty zakupu.

V. Warunki i wykluczenia


Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowienia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania.


Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgncji dołączone są do każdego produktu w języku polskiem, a także dostępne są na stronie internetowej Hansgrohe.


Roszczenie gwarancyjne nie dotyczy :

- części zużywających się, np. uszczelek;
- części kruchych, np. szkła, żarówek;
- matriałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czy perlatorów;
niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;
- zabrudzeń, wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych,
- błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących;
- uszkodzeń produktu wynikających ze sposobu instalacji, transportu
- produktów pochodzących z wystawy itp.Gwarancja traci ważność w przypadku:

- nie zastosowania się do wręczonej Konsumentowi lub dostepnej na stronie Hansgrohe instrukcji montażu, zaleceń pielęgnacji i eksploatacji;
- instalacji, konserwacji lub napraw dokonywanych przez niefachowy personel;
- uszkodzenia produktu przez sprzedawcę, instalatora lub osobę trzecią;
- szkód związanych z normalnym zuzyciem lub celowym uszkodzeniem
- niewłaściewej pielęgnacji lub jej braku
- produktów, które nie były lub nie są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
- uszkodzeń wskutek działań siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów lub szkód powstałych wskutek oddziaływania mrozu.
VI. WYŁĄCZENIE GWARANCJI


Jeśli w przypadku stwierdzenia wady produktu okaże się, że nie podlega ona niniejszej gwarancji, to koszty przesyłki i transportu produktu ponosi Konsument. Dodatkowo konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów, w tym wszelkich kosztów robocizny, powstałych w wyniku badania produktu, a także kosztów demontażu i ponownej instalacji produktu. O ile Konsument po uzyskaniu informacji o wyłączeniu gwarancji oraz o przewidywalnych kosztach naprawienia istniejącej wady będzie życzył sobie wykonywania tej naprawy, to będzie zobowiązany do dodatkowego poniesienia kosztów części zamiennych oraz kosztów robocizny.


Jeśli wada produktu nie była zauważona podczas wydawania, Hansgrohe podejmie decyzję w każdym przypadku indywidualnie, czy naprawa/wymiana zostanie podjęta w ramach dobrej woli. W takim przypadku konsumentowi nie przysługuje prawne roszczenie do usunięcia usterki.VII. Przepisy ustawowe

Oprócz praw wynikających z niniejszej gwarancji Konsumentowi przysługują uprawnienia ustawowe. Prawa te, będące niekiedy bardziej korzystne dla Konsumenta, niż te wynikające z niniejszej gwarancji, nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją. Gwarancja ta nie narusza również w żadnym stopniu praw, które Nabywca lub Konsument może podnosić wobez sprzedawcy, u którego zakupił produkt.


Opis produktu

Opis produktu Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220


HGR/FOCUS E2/220SC: Hansgrohe HGR/FOCUS E2/220SC - Zestawy prysznicowe podtynkowe - Hansgrohe Focus


Hansgrohe Focus E2
Kompletny zestaw podtynkowy z deszczownicą 220mm

 


 

 

W skład zestawu podtynkowego wchodzą Hansgrohe :
 

 

Uniwersalny element podtynkowy Hansgrohe Ibox 
 

 • z regulowanym pierścieniem

 • z kołnierzem gumowym wyciszającym

 • 3 redukcje DN 20/ DN15, 1 korek DN 20

 • zestaw podstawowy do baterii podtynkowych wannowych

 • zestaw podstawowy do prysznicowych baterii podtynkowych

 • element podstawowy do baterii prysznicowych termostatycznych

 • do wannowych baterii termostatowych podtynkowych

 

 

Bateria wannowa podtynkowa Hansgrohe Focus E2 

( z przełącznikiem deszczownica / słuchawka prysznicowa )
 

 •   w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, przełącznik, blok funkcyjny

 •   mieszacz ceramiczny

 •   blokada uchwytu Boltic

 •   regulowane ograniczenie temperatury

 •   automatyczne przestawienie wanna/prysznic

 •   przepływ: wylewka 30 l/min., prysznic 24 l/min.

 •   wykończenie baterii : chrom błyszczący

 •   gwarancja Hansgrohe 5 lat

 •   element zewnętrzny

 

 

Przyłącze kątowe do węża prysznicowego Hansgrohe Fixfit 
 

 • zastosowanie przy podłączeniu węża do słuchawki przy bateriach podtynkowych

 • wykończenie chrom

 

 

Ramię ścienne o długości 390mm
 

 • rozeta z płytką mocującą

 • długość ramienia 389 mm

 • 90°

 • Ø 23 mm

 

Metalowa deszczownica ścienna z Hansgrohe Croma 220 mm
 

 •  średnica deszczownicy Hansgrohe Ø220 mm

 •  rozłożysty deszcz prysznicowy

 •  chromowana powierzchnia tarczy strumieniowej,

 •  deszczownia jest wyposażona w przegub kulowy DN15 umożliwiający regulacje kąta nachylenia  deszczownicy

 •  system czyszczący QuickClean® dzięki niemy szybko i sprawnie wyczyścimy naszą deszczownicę

 •  wielkość przepływu wody w deszczownicy przy 3 bar 19 l/min.

 •  pasuje do ściennego ramienia prysznicowego

 •  deszczownica jest wykonana z metalu

 •  posiada system napowietrzania Hansgrohe AIR POWER - podobnie jak w deszczownicach z serii  Hansgrohe Raindance

 •  okres gwarancji na deszczownicę Hansgrohe wynosi 5 lat

 

Zestaw prysznicowy Hansgrohe Croma 100 

 • główki prysznicowej Croma 100 
 • uchwytu prysznicowego Porter'S 

 • węża prysznicowego Isiflex 1,25 m DN 15 

 • wykończenie zestawu prysznicowego : chrom błyszczący

 • gwarancja Hansgrohe 5 lat 

 

 

 

 

Gwarancja na cały zestaw 5 lat.

 

 

 

 

Zachęcamy do zakupu baterii umywalkowej Hansgrohe Focus E2 31607000, która stanowi doskonałe uzupełnienie dla kompletu podtynkowego z deszczownicą.

Zestaw jest komlpetny i gotowy do montażu - wystarczy że instalator podłączy wszystkie komponenty instalacją podtynkową.

 
Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Hansgrohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Tradycyjny mieszacz
Seria armatury łazienkowej:Focusi
Główny element podtynkowy:Ibox 01800180
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Wielkość deszczownicy:220mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw Hansgrohe używam od kilku miesięcy. Trzeba o niego dbać i wycierać do sucha, wtedy ładnie się prezentuje. Ogólnie jestem zadowolona z zakupu i kontaktu ze sklepem.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy jest kompletny i wymaga tylko fachowca który połączy całą instalacje w ścianie na której będzie montowany ten komplet podtynkowy.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowałem się na rozwiązanie marki Hansgrohe, i jestem bardzo zadowolony ze swojej decyzji. Wszystko działa jak należy, wygląda świetnie. Żadnych problemów ani z montażem, ani z korzystaniem, dodatkowo wszystkie elementy przypadły mi do gustu ze względu na swój prosty design.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Długo chodziłem po marketach w poszukiwaniu zestawu prysznicowego, jednak jak to w marketach jakość takich zestawów jest mocno wątpliwa. Postanowiłem więc poszukać w internecie i trochę poczytałem opinii na temat marki Hansgrohe, wszystkie były bardzo pozytywne a reklamacje zdarzały się rzadko. Stąd postanowiłem troszkę dołożyć i kupić porządny zestaw, który posłuży mi na długie lata. Jestem zadowolony zarówno z wyglądu jak i jakości wszystkich elementów.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw otrzymałem kompletny w oryginalnych opakowaniach . Polecam sklep i produkt.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szczerze mówiąc to nie chciało nam się kupować wszystkiego osobno, więc od razu szukaliśmy fajnego zestawu. Znaleźliśmy komplet Hansgrohe Focus E2 i jesteśmy bardzo zadowoleni długo zastanawialiśmy się, czy zainwestować w ten zestaw prysznicowy, czy kupić coś tańszego, teraz nie zamieniłabym go na nic innego, szczerze polecam!
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zamontowałem niedawno... Poza wyglądem (może się podobać lub nie, dla mnie okrągłe kształty to ogromna zaleta), jest tak solidnie wykonana, że sprawia wrażenie baterii na wieki. Widziałem na żywo podobne zestawy konkurencji i jeśli chodzi o precyzję wykonania i samo wrażenie, to ta bateria wygląda jak mercedes przy skodzie... Jeśli chodzi o sposób działania, o to jak chodzą uchwyty, mieszalnik... Na prawdę jestem w szoku, że za taką cenę można mieć tak dobry produkt... Mam tylko nadzieję, że będzie działać tak dobrze jak teraz przez cały okres użytkowania, ale tego nie jestem w stanie sprawdzić parę miesięcy po zamontowaniu. Jednakowoż polecam firmę Hansgrohe
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie spodziewałem się tak szybkiego i łatwego montażu zestawu prysznicowego. Polecam!
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Co tu dużo pisać, Hansgrohe to Hansgrohe, żadnych innych firm nie posiadam w swoich łazienkach, a nie remontowałem od 15 lat także to mówi samo za siebie. 10/10
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Można dobierać różne baterię z innych serii, ale ja jednak wolałam mieć wszystko z jednej i tej samej. Komplet HANSGORHE FOCUS E2 znakomicie się sprawuje w mojej nowej łazience. Firmę Hansgrohe znam od ładnych paru lat i mogę polecić z czystym sercem. 10/10
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
polecam wszystkim Hansgrohe FOCUS E2, świetna cena jak za tak dobre wykonanie. Uszczelki zupełnie inne niż w innych firmach, węże i połączenia też o wiele lepsze. Widać że ktoś zadbał o każdy szczegół. Jestem bardzo zadowolona, uważam że wielkość deszczownicy jest wręcz idealna.

Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw podrynkowy Hansgrohe Focus, szczerze patrząc na cene stwierdziłem, że musi być jakiś haczyk - komplet w cenie 1500zł i do tego niemieckiej marki hansgrohe,wydawało mi się, że coś musi być nie tak.Po otrzymaniu paczki wnikliwie sprawdziłem zawartość przesyłki i potwierdzam nie ma powodów do obaw - wszystko jak należy.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw podrynkowy Hansgrohe Focus, szczerze patrząc na cene stwierdziłem, że musi być jakiś haczyk - komplet w cenie 1500zł i do tego niemieckiej marki hansgrohe,wydawało mi się, że coś musi być nie tak.Po otrzymaniu paczki wnikliwie sprawdziłem zawartość przesyłki i potwierdzam nie ma powodów do obaw - wszystko jak należy.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw podrynkowy Hansgrohe Focus, szczerze patrząc na cene stwierdziłem, że musi być jakiś haczyk - komplet w cenie 1500zł i do tego niemieckiej marki hansgrohe,wydawało mi się, że coś musi być nie tak.Po otrzymaniu paczki wnikliwie sprawdziłem zawartość przesyłki i potwierdzam nie ma powodów do obaw - wszystko jak należy.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo spodobał mi się ten zestaw podtynkowy firmy Hansgrohe. Jako że w jednej z moich łazienek są już baterie Hansgrohe Focus nie było wyjścia trzeba było dokupić zestaw podtynkowy do prysznica.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo fajny i niedrogi zestaw podtynkowy do kabiny prysznicowej z deszczownicą firmy Hansgrohe. Od lat używam armatury łazienkowej tej firmy i jeszcze nigdy nie trafiła mi sie jakakolwiek reklamacja. Dlatego też polecam wszystkim swoim znajomym produkty Hansgrohe.
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena

Super zestaw prysznicowy podtynkowy z serii Hansgrohe Focus E2, produkt zoptymalizowany cenowo i jakościowo, wszystkie elementy firmy HAnsgrohe. Głównym atutem jest metalowa deszczownica z systemem napowietrzania o średnicy 220mm. Polecam
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Chciałam mieć w swojej łazience baterie podtynkową dobrej markowej firmy ale nie chciałam wydawać za dużo pieniędzy. Przeszukałam sporo ofert na necie i z reguły trafiały mi się zestawy podtynkowe które praktycznie znacząco odbiegały parametrami od moich wytycznych. Głownie jakieś chińskie badziewia, aż w końcu natrafiłam na zestaw podtynkowy Hansgrohe Focus E2 w rozsądnej cenie, z dużą metalową 22cm deszczownicą. Polecam
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Od kiedy zamieszkaliśmy z mężem z nowym domu od razu przetestowaliśmy kabinę i zestaw prysznicowy podtynkowy Hansgrohe - REWELACJA, polecam każdemu -oczywiście zestaw Hansgrohe Focus E2 :)
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Uważam ten zestaw za hit ! Długo szukałam zestawu podtynkowego dobrej i znanej marki w rozsądnej cenie. Jeśli już takowy znalazłam to był to zestaw niestety z deszczownicą chińską. Z doświadczenia wiem, że lepiej kupić coś raz,swoje zapłacić i mieć na lata.
Bardzo podoba mi się fakt, że jeśli za kilka lat zapragnę mieć baterię podtynkową, ale termostatyczna to mogę ją wymienić bez obawy kucia i wymieniania elementu wewnętrznego, tak jak jest to w przypadku firmy Grohe (w tej kwestii uświadomił mnie sprzedawca firmy Termico).
Jestem zadowolona z zakupu. Polecam sklep i baterie focus hansgrohe
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Na początku nie byłem przekonany do baterii podtynkowej, ale się skusiłem zdecydowałem się na hansgrohe gdyż wcześniej już baterie tej firmy miałem.Wybrałem pakiet focusa i przyznaję dobrze dobrana jakość do rozsądnej ceny .Zdecydowanie mogę polecić innym pakiet
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mając ograniczony budżet na zakup baterii podtynkowej z deszczownicą zdecydowałem się na zakup zestawu Hansgrohe Focus E2, podoba mi się design, cena w granicach rozsądku, i przede wszystkim jakość Hansgrohe. Użytkuje baterie tej marki od kilku lat i są naprawdę dobre jakościowo -na szczęście nie miałem jeszcze żadnej reklamacji :)
Dotyczy produktu: Hansgrohe Focus E2 komplet prysznicowy podtynkowy 220 HGR/FOCUS E2/220SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
polecam jak najbardziej, taniej nie znalazłem

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore