Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00
794 727 200, 793 015 521

979,59 PLN

Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000, numer katalogowy: 34558000

Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000

Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000

ocenaocenaocenaocenaocena (6 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

34558000


EAN: 4005176310089
cena katalogowa: 979,59 PLN
cena po rabacie: 459,99 PLN
Udzielono rabatu:53%
Dostępne: w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty
Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000


34558000: Grohe 34558000 - Baterie prysznicowe - Grohe Grohtherm 800, Grohtherm1000


Bateria termostatyczna Grohe Grohtherm 800 34558000

Najtańsza termostatyczna bateria prysznicowa do montażu natynkowego firmy Grohe. Bateria Grohtherm 800 to jedna z nowszych serii termostatycznych baterii dedykowanych do łazienek. Marka Grohe stale poszerza swój arsenał termostatycznych baterii prysznicowych - seria 800 posiada cechy większości wyższych serii, między innymi metalowy korpus, głowicę termostatyczną TurboStat - najlepszą i najczulszą jaka jest na rynku.
Bateria prysznicowa z termostatem Grohe Grohtherm 800 posiada standardowy rozstaw przyłączy tj. 150mm, zasilanie ciepłej wody jest zawsze po lewej stronie - podłączenie na odwrót sprawi że bateria nie będzie działała.

Opis termostatycznej baterii prysznicowej Grohe Grohtherm 34558000 :

 
 • montaż ścienny
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
 • blokada GROHE SafeStop przy 38°C
 • GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody
 • pokrętło z regulacją strumienia przepływu 
  z przyciskiem oszczędnościowym GROHE EcoButton
 • zintegrowana blokada wody mieszanej
 • głowica ceramiczna 1/2", 180° 
 • wyjście prysznica na dole 1/2"
 • wbudowane zawory zwrotne
 • sitka do zanieczyszczeń
 • przyłącza S
 • metalowa rozeta
 • zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 • min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar
Parametry
Podstawowe
Mieszacz baterii:Bateria termostatyczna
Wykończenie:Chrom
Producent:Grohe
Seria:Grohtherm
Montaż:Ścienna
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000 34558000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Doskonała bateria, łatwe czyszczenie, estetyczny wygląd. Zdecydowanie polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000 34558000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zamówiłam baterię Grohe Grohtherm 800. Klasyczna, elegancka i korzystna cenowo. Bardzo polecam zarówno baterię jak i sklep.
Dotyczy produktu: Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000 34558000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo fajna, zgrabna bateria termostatyczna z serii Grohtherm. Zamówiłam ją za pobraniem w środę a w czwartek kurier zapukał do drzwi.
Dotyczy produktu: Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000 34558000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
To był dobry wybór do mojej niewielkiej kabiny prysznicowej, dzięki termostatowi nie muszę walczyć ze słabej jakości kurkami, gdzie woda była albo zbyt gorąca, albo zbyt zimna. Prosta, elegancka i przede wszystkim funkcjonalna, prawdziwie nowoczesna, polecam gorąco!
Dotyczy produktu: Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000 34558000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Prostota, elegancja i nowoczesność zawarte w jednym elemencie - korpusie baterii termostatycznej. Idealnie wpasował się w moją łazienkę, którą chciałem urządzić możliwie prosto i minimalistycznie. Polecam - niezbyt gorąco, bo przy temperaturze 38c :-)
Dotyczy produktu: Grohe Grohtherm 800 prysznicowa termostatyczna 34558000 34558000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Taki sobie klasyczny termostat Grohtherm 800, design bez zbędnych bajerów, na pewno plusem tej baterii jest funkcja SafeStop, przy małych dzieciach sprawdza się doskonale.
Video
Tania i bardzo popularna termostatyczna bateria prysznicowa do montażu natynkowego Grohe Grohtherm 800 34558000.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore