Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

2 127,90 PLN

Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000, numer katalogowy: 38827000

Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000

Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000

ocenaocenaocenaocenaocena (78 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

38827000


EAN: 4005176870477
cena katalogowa: 2 127,90 PLN
cena po rabacie: 699,00 PLN
Udzielono rabatu:67%
Dostępne: do 3 dni
Ten produkt będziemy w stanie wysłać w ciągu 3 dni roboczych
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000


38827000: Grohe 38827000 - Stelaże podtynkowe - GROHE


Spłuczka Grohe Rapid SL Fresh Cosmopolitan 38827000
Kompletny zestaw podtynkowy do wc 5w1 firmy Grohe, najpopularniejsza spłuczka podtynkowa tejże firmy.

Nadaj swojej łazience nowoczesnego charakteru, decydując się na zamontowanie zestawu podtynkowego do WC. Dzięki niemu niezbyt dekoracyjne elementy nikną z wystroju łazienki, wprowadzając do niej więcej przejrzystości i elegancji. przygotowana przez firmę Grohe propozycja z pewnością odpowie na wszystkie potrzeby. Jest  bowiem bardzo trwała, a dzieki wstępnemu zamontowaniu także łatwa w montażu. Ponadto, zestaw wyposażono w spłuczkę o pojemności 6-9 litrów.
Zestaw podtynkowy do WC Grohe przystosowano do montażu przyściennego lub do mieszczenia w ścianie szkieletowej. Sama rama stelażu jest wykonana ze stali, dodatkowo powlekana proszkowo, dzięki czemu jest bardziej odporna na działanie niekorzystnych czynników. Możliwa jest także szybka regulacja i blokada oraz regulacja głębokości zabudowy.
Zestaw GROHE Rapid SL Fresh Cosmopolitan zawiera: stelaż podtynkowy Grohe Rapid SL, przekładkę akustyczną, przycisk Grohe Skate Cosmopolitan (chrom błyszczący), wsporniki, montażowe oraz zestaw adaptacyjny Grohe FRESH.

 

Opis zestawu podtynkowego do wc Grohe Rapid 38827000 :
 

- mały otwór rewizyjny, - wysokość stelaża podtynkowego H-113, - szerokość spłuczki podtynkowej Grohe 50cm, - do montażu przyściennego lub w ściankach szkieletowych, - stalowa rama malowana proszkowo, - samonośna konstrukcja, - stelaż do zabudowy suchej, stelaż Rapid posiada możliwość szybkiej regulacji wysokości wraz z jej blokadą, - w komplecie w opakowaniu stelaża znajduje się komplet wsporników montażowych do ściany oraz 2 sworznie mocujące miskę ustępową, - każdy stelaż przechodzi rygorystyczne kontrole zgodnie z certyfikatem TUV, - w ramie stelaża są umieszczone2 rozstawy śrub pod miski ustępowe 18 i 23cm, - podłączenie stelaża podtynkowego do instalacji wodno-kanalizacyjnej jest proste dzięki dołączonym do kompletu kolanku odpływowemu wraz z redukcją 110/90, - w kartonie Grohe 38827000 znajdziesz również zestaw rurek dopływową i odpływową do połączenia stelaża z podwieszaną miską wc, - zbiornik spłuczki podtynkowej Grohe jest o pojemności 9litrów, - fabryczne ustawienie spłukiwania to 3/6l, - spłukiwanie w tej spłuczce jest pneumatyczne, - przyłacze wody w Rapidzie występuje w 3 miejscach lewa, prawa i z tyłu zbiornika w zależności od tego jakie podłączenie najlepiej sprawdzi się w Twojej łazience przy montażu, - spłuczka jest bardzo cicha i z całą pewnością nie pobudzi sąsiadów w bloku gdy będziesz chciał z niej skorzystać w środku nocy, - żeby nie rosiła się woda na płytkach zabudowujących stelaż zbiornik jest izolowoany przeciwroszeniowo, - oferowany zestaw Grohe 38827000 posiada w komplecie pojemnik na kostki higieniczne Grohe Fresh należy stosować do niego wyłącznie kostki bez zawartości chloru gdyż negatywnie wpływa on na uszczelki zaworu spustowego w zbiorniku. W spłuczce podtynkowej Grohe Rapid SL przycisk może być zamontowany w pozycji pionowej lub poziomej przy czy przy poziomym montażu jest niemożliwe wykorzystanie pojemnika na kostki higieniczne. Przycisk Skate Cosmopolitan który jest w zestawie jest w wersji chormowanej do 2 pojemnościowego spłukiwania wody w toalecie - jego wymiary to 156x197mm i jest wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Ostatnim elementem jaki jest w tym secie to mata wygłuszająca mająca za zadanie zabezpieczyć kafelki przed uszkodzeniem przy naprężeniach powstających podczas siadania na misce wc.

Zestaw podtynkowy do wc Grohe 38827000 zawiera : 
 

  • stelaż podtynkowy Grohe Rapid SL
  • przekładka akustyczna
  • przycisk Grohe Skate Cosmopolitan (chrom błyszczący)
  • wsporniki montażowe 
  • zestaw adaptacyjny Grohe FRESH
Stelaż Grohe kryje w sobie wiele nowoczesnych technologii :

GROHE Whisper- cichy przepływ wody. Dzięki zastosowaniu specjalnego zaworu dopływowego w technologii Grohe Whisper, odgłosy płynącej wody nie przenoszą się ze stelaża na zewnątrz. System gwarantuje nam więc delikatne brzmienie i optymalny przepływ z zachowaniem minimalnego poziomu hałasu.

Grohe EcoJoy technologia pozwalająca zmniejszyć zużycie wody nawet o 50%. Dzięki wykorzystaniu dwóch opcji spłukiwania 3l oraz 4,5-6l mamy również dodatkową funkcję Start/Stop, która pozwala zatrzymać przepływ wody w dowolnym momencie- wystarczy wcisnąć przycisk.

SpareFlush regulowana objętość spłukiwania dla maksymalnej oszczędności zużycia woduy. Efektywne spłukiwanie może być czasami dość trudne i tu z pomcą idzie nam funkcja SpareFlush, która umożliwia nam podczas spłukiwania toalety wykorzystanie dodatkowych 3l wody.

Bezpieczeństwo i stabilność to kolejna kwestia brana pod uwagę. Nośność stelaża do wc to aż 400kg.

Parametry
Podstawowe
Szerokość stelaża podtynkowego:50cm
Producent:Grohe
Zastosowanie stelaża podtynkowego :Stelaż do wc
Komentarze
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż do WC Grohe kupiony przeze mnie w termico wszystkim śmiało polecam. Łatwy w montażu, w zestawie znajdowały się wszystkie elementy.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw podtynkowy wc 5 w 1 polecił mi znajomy, jestem z tego zestawu bardzo zadowolony, łatwy w montażu.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Przy zakupie zastanawiałem którą spłuczke wybrać Geberita czy Rapida z Grohe. Ze względów finansowych wybrałem Rapida.Używam go od roku i zdecydowanie polecam jak na razie nie miałem żadnych problemów
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw godny polecenia , dobra jakość za rozsądną cene
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam - najlepsza spłuczka podtynkowa na rynku.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Co prawda to nie Geberit ale stelaż godny polecenia no i znacznie bardziej atrakcyjniejszy cenowo, a w dzisiejszych czasach każdy grosz się liczy
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wszystko ok , polecam
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajny komplet , zgrabny przycisk szkoda tylko że nie w chromie matowym , ale ogólnie polecam
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dobry stelaż w rozsądnych pieniądzach , mam nadzieje że będzie służyć wiele lat
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Najlepsza spłuczka podtynkowa jaką do tej pory kupiłem.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Kompletny stelaż do zabudowy lekkiej renomowanej firmy przycisk otwierany z możliwością wrzucenia kostki toaletowej za co plus bo nie trzeba niczego wieszać na misce
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zakupiony z polecenia instalatora, opierałam się tutaj na jego opinii w kwestii jakości. W użytkowaniu jest ok Bardzo przydatna jest możliwość korzystania z kostek które wrzuca się do zbiornika z wodą
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe już mówi samo za siebie.Warto zainwestować w coś porządnego by móc o tym zapomnieć w końcu stelaż bedzie zabudowany
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Same pozytywy , cena, 10 lat gwarancji, bardzo solidne wykonanie, cichutki i łatwe otwieranie przycisku
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
wszystko ok, funkcjonalne otwieranie przycisku spłukującego na kostki toaletowe
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo cichy w użyciu i najważniejsze 10 lat gwarancji
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Stelaż porządnie wykonany. W paczce znalazły się wszystkie elementy potrzebne do montażu od instalatora wiem że nie wszystkie firmy dodają elementy montażowe i trzeba samemu dokupywać
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Spłuczka bardzo atrakcyjna cenowo - dokupiłem miske z deską NOVA Pro i zmieściłem się w kwocie poniżej 1100 zł brutto. Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 6/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż wykonany i zapakowany bardzo dobrze. Szkoda że korzystając z kostkarki przycisk można umieścić tylko w pionie - mi osobiście bardziej podoba się zamontowany w poziomie.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W sklepie Termico robiłem zakupy po raz pierwszy, natomiast sklep posiada niewątpliwie najlepsze ceny na rynku - duży plus że mogłem tego samego dnia odebrać zamówienie. Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe - to sprawdzona marka, solidny stelaż polecany przez fachowców. Dodatkowo dokupiłem do zestawu markowa muszla Roca Gap, a całość w dobrej cenie.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dobrej jakości produkt, solidny zestaw podtynkowy do toalety - polecam - urządzenie spełnia moje oczekiwania
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Porządna spłuczka podtynkowa, ma wszystko czego można by chcieć a w dodatku za bardzo niską cenę - podobny komplet z Geberita wychodzi 2razy drożej.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Solidnie wykonana spłuczka podtynkowa z systemem fresh na tabletki do wc zamiast zawieszki.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Solidny stelaż podtynkowy, czytelna instrukcja, komplet akcesoriów do montażu, wariant z systemem fresh bardzo efektowny, praktyczny i higieniczny. Szkoda że przycisku z freshem nie można zamontować w poziomie.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dopiero co zamontowany (2 dni) i jak na razie spłuczka działa bez problemu. Z rurami wszystko ok, nic nie trzeba było dokupować.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 8/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw ładny i funkcjonalny, jednak wymagał wizyty serwisanta z powodu niesprawnego przycisku ( wada produkcyjna). Po serwisie bez zarzutu. Cichy i sprawny. Z miską Roca Gap - rewelka.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw kompletny, sprawny jeszcze nie użytkowany więc ciężko coś więcej powiedzieć
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe to lider na rynku, jakość mówi sama za siebie, spłuczka wykonana solidnie, nowoczesne wzornictwo nie mam zastrzeżeń. Kwadratowy przycisk fajnie komponuje się z bateriami Grohe Eurocube.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam, dobry produkt i co najważniejsze za bardzo dobre pieniądze.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobra spłuczka do wc - ja i kilku moich znajomych mamy te spłuczki i wszyscy jesteśmy zadowoleni - póki co nic się nie psuje i działa jak należy.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dobra cena, rozpoznawalna marka - polecam.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 5/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Używamy w domu tego zestawu od 4 lat - czasem są problemy z wężykiem podpiętym do przycisku - wyskakuje i spłuczka nie spłukuje.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super zestaw, udało mi się za dopłatą podmienić przycisk na matowy - bo chromowany jaki jest w komplecie nie za bardzo mi pasował do łazienki.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajny zestaw - szkoda że w standardzie jest z przyciskiem chromowanym a nie białym.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam - od wielu lat korzystam z doświadczenia firmy Grohe i nigdy mnie nie zawiodła - dla mnie najlepszą zaletą tego zestawu poza ceną jest cicha praca.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowalem sie po raz kolejny na zakup takiego stelaza podtynkowego firmy Grohe. Wynajmuję mieszkania i kupuje dość dużo sprzętu sanitarnego, w wielu mieszkaniach świetnie się spisują te spłuczki - nie są drogie, serwis ogólnopolski. Polecam.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam, dobra cena, markowy producent - jak dla mnie OK.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 2/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie polecam !!!!
Stelaż podtynkowy Grohe nie jest kompatybilny z moją miską !!!! To znaczy da się zamontować ale wychlapuje mi się woda z toalety przy każdym spłukiwaniu. Porażka - odradzam - lepiej chyba kupić Geberita.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż podtynkowy Grohe rapid postanowiłem kupić do świeżo remontowanej łazienki, bo znam tą markę i nigdy mnie nie zawiodła. Cała instalacja sprawdza się doskonale i bardzo jestem zadowolony, Przycisk prosty i nowoczesny
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ostatnio remontowałem łazienkę wraz ze znajomym i zastanawialiśmy się dość poważnie nad doborem odpowiedniego sprzętu do pomieszczenia. Ważną kwestią był przede wszystkim sedes i stelaż. Przeszukaliśmy kilka sklepów budowlanych i przy okazji kilka stron internetowych, które oferują w swojej sprzedaży tego typu produkty. Padło na stelaż podtynkowy Grohe, który okazał się strzałem w dziesiątkę! Montaż poszedł jak z płatka. Wszystko funkcjonuje bez najmniejszego zarzutu, a mija już chyba czwarty miesiąc. Jeżeli ktoś nie jest zdecydowany na wybór stelaża podtynkowego, to gorąco polecam ten Grohe - z własnego doświadczenia.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż spisuje się bez zarzutów , fajny chromowany przycisk .Polecam wszystkim
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż podtynkowy firmy Grohe to jeden z moich lepszych zakupów ostatnimi czasy. Mechanizm bardzo solidny i długowieczny, warto skorzystać,Cena dobra, jak na tej klasy produkt, na pewno nie warto się nią zrażać, bo zakup zwraca się szybko. Przycisk do stelaża jest chromowany, więc wygląda elegancko
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajny zestaw za rozsądne pieniądze
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo solidny zestaw. Przycisk pracuje płynnie i cicho. Polecam. Stelaż skompletowałem z miską roca gap
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż do wc wykonany i zapakowany bardzo dobrze. Przycisk można umieścić w poziomie i pionie co jest zaletą. Kolor chrom pozwala na łatwe utrzymanie w czystości. Bardzo dobra cena
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobra spłuczka Grohe. W tej cenie nie do przebicia i to 5 w 1. Nie trzeba dokupować oddzielnie przycisku
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobrej jakości zestaw podtynkowy do toalety z systemem Fresh, który umożliwia używanie tabletek odświeżających zamiast wieszaczków WC
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Produkt wysokiej jakości, co ważne spłuczka w kompletnym zestawie montażowym, bez konieczności kompletowania dodatkowych elementów. Wyposażony w pełną i przejrzystą instrukcję montażową. Korzystna cena
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Łatwy w montażu i co najważniejsze cały komplet w jednym kartonie nie trzeba było szukać kompletować i sprawdzać czy to będzie do siebie pasowało
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowanie mogę wszystkim polecić zakupiony przeze mnie stelaż Grohe 5w1. Grohe to jeden z czołowych producentów sanitarnych, a co z tym idzie dobra jakość produktu
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Póki co sprawuje się bez zarzutów jak będzie dalej się okaże
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo solidny stelaż w atrakcyjnej cenie.Polecam wszystkim bo warto
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Spłuczka wc w dobrej cenie. Przycisk bardzo ładny i funkcjonalny-można wrzucić kostkę do wody. Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Spłuczka działa bez zarzutu, cicha. Produkt godny polecenia
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
stelaż do ubikacji bardzo dobrej jakosci. Ogromny pozytyw za mozliwosci montazu przycisku w pionie i poziomie
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Spłuczka podtynkowa grohe rapid w dobrej cenie. W skład pakietu jest wszystko co niezbędne do montażu.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
stelaż bardzo dobrej jakości. Przycisk prosty. Szkoda, że w komplecie jest wersja chromu błyszczącego ale i tak wszystko ok
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Stelaż w zestawie ma już przycisk i pojemnik na kostki. Cenowo wypada bardzo przyzwoicie. Przycisk błyszczący łatwy w wyczyszczeniu.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Solidnie wykonany stelaż w komplecie znajduje się wszystko co potrzebne, wsporniki, przycisk , mata, no i miłym zaskoczeniem jest pojemnik na kostki
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobry zestaw w rozsądnych pieniądzach
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Solidny stelaż, jak na razie działa bez zarzutów.Fachowiec nie miał większych problemów z montażem. Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Produkt wysokiej jakości , prosty w montażu
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
świetny zestaw w dobrej cenie
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Najtańszy podtynkowy zestaw wc - markowy producent, długa gwarancja - fajny przycisk - jak dla mnie ok.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw podtynkowy do wc Grohe Rapid 5w1 polecam każdemu kto w dobrej cenie chciałby mieć podtynkową spłuczkę w swojej łazience.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie znam sie na kompletowaniu stelaży więc kupiłam gotowy zestaw. Jak na razie sprawdza się doskonale, i myślę że posłuży na lata.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
u mnie to generalnie wybór padł na grohe nie dla tego, że lubię to firmę bo w sumie to nie zwracałem na to większej uwagi czy to będzie stelaż Geberit czy Grohe ale za to przekonało mnie to, że był to już cały komplet. Więc teraz przyjdzie tylko do mnie chłop i mnie to zamontuje.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
To była szybka decyzja - kupiłem cały komplet GROHE i przestałem przejmować się szukaniem czegokolwiek oprócz miski ustępowej. Gotowy do montażu, nie sprawia żadnych problemów. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu grzebać po internecie w poszukiwaniu kolejnych elementów przy remoncie.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
solidny stelaż na sracza, nie do rozjebania, byle fachura to ogarnie
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Całkiem solidne rozwiązanie które nie pociągnęło mnie za bardzo po kieszeni, przy okazji nic nie trzeba kompletować - wystarczy zamówić i zlecić montaż fachowcom, jestem naprawdę zadowolony z produktów firmy Grohe - zarówno stelaż jak i zamówione przeze mnie baterie są OK:)
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe jak zawsze trzyma poziom, nie znam nikogo kto się na tej firmie przejechał, to chyba dobry znak i będę kontynuowała zakupy z tej firmy jak i sklepu. Zestaw kompletny, wszystko jak najbardziej jak miało być, polecam wszystkim.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw podtynkowy 5 w 1 z marki Grohe. Świetny komplet, warty swojej ceny!
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rewelacyjny stelaż podtynkowy do toalety z marki Grohe. W zestawie jest wszystko co potrzebne do montażu a nawet więcej, ponieważ jeszcze jest system fresh. Stelaż w dobrej cenie, polecam ;)
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Rapid to bardzo dobry stelaż podtynkowy do wc, w komplecie z kwadratowym przyciskiem - po prostu wymiata. Za stelaż Geberita z przyciskiem który mi się podoba mysiałbym zapłacić grubo ponad 1300 zł !!! a Grohe Rapid kupiłem za połowę tego.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wielki plus za to, że nie musiałam szukać wszystkich części z osobna! Kliknęłam raz i mam wszystko co potrzebuje. Dla mnie to duży komfort.
Z tego co się orientowałam i porównywałam ceny z innych sklepów to zestaw ten jest stosunkowo tani a i jakościowo podobno dobry. Polecam wszystkim
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Za takie pieniądze nie ma się co zastanawiać.Cena jest baaaardzo atrakcyjna. W zestawie mamy wszystko co potrzebne jest nam do montażu, a nawet bajer w postaci fresha.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827000 38827000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobry i relatywnie tani. W zestawie otrzymujesz wszystko to co jest potrzebne do montażu a dodatek jeszcze system fresh, czyli możliwość wrzucanie kostek zapachowych do pojemnika na wode.
Polecam
Video
Zobacz jak łatwo jest zamontować stelaż podtynkowy Grohe Rapid SL - 38827000

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.