Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00
794 727 200, 793 015 521

7 999,00 PLN

Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S, numer katalogowy: HGR/ECOSTAT S/240SC

Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S

Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S

ocenaocenaocenaocenaocena (6 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Hansgrohe
Nr katalogowy:

HGR/ECOSTAT S/240SC


EAN:
cena katalogowa: 7 999,00 PLN
cena po rabacie: 2 999,00 PLN
Udzielono rabatu:62%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA HANSGROHE

 

I. KWESTIE OGÓLNE

Oprócz rękojmi przysugującej klientom Hansgrohe w ramach jego obowiązków ustawowych, Hansgrohe udziela im dodatkowej gwarancji producenta. Gwarancja ta nie ma żadnego wpływu na skuteczność ogólnie obowiązujących przepisów prawa o odpowiedzialności cywilnej, np. ustawy o odpowiedzialności za produkty w przypadku umyślnego dfziałania lub rażącej niedbałości czy w związku z narażeniem życia lub zdrowia wynikającymi z działalności Hansgrohe lub jego wykonawców.

"Konsumentem" w rozumieniu niniejszej gwarancji producenta jest każda osoba fizyczna, która jest właścicielem produktu i nie zakupiła do w celu dalszej odsprzedaży ani w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu wykonywania czynności związanych z tą działalnością u osób trzecich. "Nabywcą" jest konsument, który jako pierwszy zakupił produkt od Hansgrohe, jego przedstawiciela handlowego lub innej osoby fizycznej lub prawnej, która zakupiła ten produkt w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej w celu odsprzedaży lub instalacji.II. OCHRONA Z TYTUŁU GWARANCJI

Ważna na produkty Hansgrohe, które nabywcy zakupili po 01.01.2010 r. (decyduje dokument zakupu):

Hansgroge gwarantuje Konsumentom, że jego produkty są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki obecne w produkcie juz od chwili produkcji. Roszczenia z tytułu szkód następczych lub związku z odpowiedzialnością producenta za produkt mogą być podnoszone wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.

Niniejsza gwarancja jest ważna na 5 lat od chwili zakupu towaru przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 6 lat od chwili produkcji. W związku z realizacją świadczeń w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancyjny nie ulega przedłuzeniu i nie zaczyna również nowego biegu.III. PISEMNE ZGŁOSZENIE USTERKI

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji Konsument może podnieść w formie pisemnego złoszenia usterki w czasie trwania okresu gwarancyjnego, w którym Nabywca zakupił dany produkt. Warunkiem zachowania tych roszczeń jest zgłoszenie usterek przez KOnsumenta w ciągu dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia lub od momentu, kiedy powienien był je stwierdzić. Na Konsumencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że gwarancja jeszcze nie upłynęła (np. poprzez przedłożenie dowodu zakupu). W razie konieczności Hansgrohe zasterzega sobi prawo do ustalenia rozpoczącia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu.
IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić produkt, dokonać jego wymiany lub zwrócić Konsumentowi koszty zakupu.

Naprawa uszkodzonego produktu następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W takim przypadku gwarancja obejmuje bezpłatną dostawę niezbędnych części zamiennych. W przypadku gdy hansgrohe zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Konsument jest zobowiązany do udostepnienia wadliwego produktu.

W przypadku wymiany produkt zostanie bezpłatnie zastapiony nowym produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania usterki dany produkt nie jest już produkowany, to hansgrohe zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego.

Transport lub przesyłka od i przez Hansgrohe lub od i przez przedstawiciela handlowego, każdy demontaż i każda ponowna instalacj produktu lub inne szczególne działania mogą być podejmowane wyłącznie za uprzednią zgodą Hansgrohe. Jeśli Hansgrohe zgodzi się na zamierzone działania, to ponosi koszty związane z jego realizacją. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u najbliższego przedstawiciela handlowego Hansgrohe.

Jeśli Hansgorhe zdecyduje się na zwrot kosztów zakupu produktu i potwierdzi tę decyzję pisemnie, to Konsument jest zobowiązany oddać produkt, a Hansgrohe zwraca mu poniesione koszty zakupu.

V. Warunki i wykluczenia


Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowienia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania.


Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgncji dołączone są do każdego produktu w języku polskiem, a także dostępne są na stronie internetowej Hansgrohe.


Roszczenie gwarancyjne nie dotyczy :

- części zużywających się, np. uszczelek;
- części kruchych, np. szkła, żarówek;
- matriałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czy perlatorów;
niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu;
- zabrudzeń, wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych,
- błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących;
- uszkodzeń produktu wynikających ze sposobu instalacji, transportu
- produktów pochodzących z wystawy itp.Gwarancja traci ważność w przypadku:

- nie zastosowania się do wręczonej Konsumentowi lub dostepnej na stronie Hansgrohe instrukcji montażu, zaleceń pielęgnacji i eksploatacji;
- instalacji, konserwacji lub napraw dokonywanych przez niefachowy personel;
- uszkodzenia produktu przez sprzedawcę, instalatora lub osobę trzecią;
- szkód związanych z normalnym zuzyciem lub celowym uszkodzeniem
- niewłaściewej pielęgnacji lub jej braku
- produktów, które nie były lub nie są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
- uszkodzeń wskutek działań siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów lub szkód powstałych wskutek oddziaływania mrozu.
VI. WYŁĄCZENIE GWARANCJI


Jeśli w przypadku stwierdzenia wady produktu okaże się, że nie podlega ona niniejszej gwarancji, to koszty przesyłki i transportu produktu ponosi Konsument. Dodatkowo konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów, w tym wszelkich kosztów robocizny, powstałych w wyniku badania produktu, a także kosztów demontażu i ponownej instalacji produktu. O ile Konsument po uzyskaniu informacji o wyłączeniu gwarancji oraz o przewidywalnych kosztach naprawienia istniejącej wady będzie życzył sobie wykonywania tej naprawy, to będzie zobowiązany do dodatkowego poniesienia kosztów części zamiennych oraz kosztów robocizny.


Jeśli wada produktu nie była zauważona podczas wydawania, Hansgrohe podejmie decyzję w każdym przypadku indywidualnie, czy naprawa/wymiana zostanie podjęta w ramach dobrej woli. W takim przypadku konsumentowi nie przysługuje prawne roszczenie do usunięcia usterki.VII. Przepisy ustawowe

Oprócz praw wynikających z niniejszej gwarancji Konsumentowi przysługują uprawnienia ustawowe. Prawa te, będące niekiedy bardziej korzystne dla Konsumenta, niż te wynikające z niniejszej gwarancji, nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją. Gwarancja ta nie narusza również w żadnym stopniu praw, które Nabywca lub Konsument może podnosić wobez sprzedawcy, u którego zakupił produkt.


Opis produktu

Opis produktu Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S


HGR/ECOSTAT S/240SC: Hansgrohe HGR/ECOSTAT S/240SC - Zestawy prysznicowe podtynkowe - Hansgrohe Ecostat


HANSGROHE ECOSTAT S

 
Podtynkowy termostatyczny zestaw promocyjny
HGR/ECOSTAT S/240
 
 
 
 
 
 
Proponujemy kompletny pakiet podtynkowy termostatyczny z deszczownicą ścienną w skład którego wchodzą :
 
 
 
Uniwersalny element podtynkowy Hansgrohe I-box
 
 • z regulowanym pierścieniem
 • z kołnierzem gumowym wyciszającym
 • 3 redukcje DN 20/ DN15, 1 korek DN 20
 • zestaw podstawowy do baterii podtynkowych wannowych
 • zestaw podstawowy do prysznicowych baterii podtynkowych
 • element podstawowy do baterii prysznicowych termostatycznych
 • do wannowych baterii termostatowych podtynkowych

 
 Bateria termostatyczna podtynkowa Hansgrohe Ecostat S
 
 •  element zewnętrzny
 •  możliwość blokady wody gorącej
 •  wielkość przepływu przy 3 bar 59l/min
 •  w zestawie: uchwyt, osłona, rozeta, blok funkcyjny, wkład termostatu MTC
 •  obsługuje dwa odbiorniki np. zestaw natryskowy i deszczownice
 •  gwarancja Hansgrohe 5 lat
 •  wykończenie elementów baterii - chrom błyszczący
 •  do kompletowania z elementem podtynkowym Hansgrohe Ibox 01800180

 
 Przyłącze kątowe do węża Hansgrohe FixFit
 
 • zastosowanie przy podłączeniu węża do słuchawki przy bateriach podtynkowych
 • wykończenie chrom

 
 
Deszczownica ścienna z ramieniem L-389mm Hansgrohe Raindance 240mm 
 
 
 • wyjątkowo rozłożysty deszcz prysznicowy
 • deszczownica jest wyposażona w system czyszczący QuickClean®
 • wielkość przepływu przy 3 bar 18 l/min.
 • ramię prysznicowe 389 mm, Ø 23 mm
 • przegub kulowy umożliwiający regulację kąta nachylenia deszczownicy - dość praktyczne
 • płytka mocująca do ściany
 • wykończenie deszczownicy w chromie błyszczącym
 • deszczownica jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS
 • posiada system napowietrzający Raindance AIR
 • gwarancja na deszczownie wynosi 5 lat

 
 Zestaw prysznicowy punktowy Hansgrohe Verseo
 
 • słuchawki prysznicowej Hansgrohe Verseo
 • uchwytu prysznicowego Hansgrohe Porter'S (#28331000)
 • węża prysznicowego Hansgrohe Isiflex 1,60 m, DN15 (#28276000 )
Zestaw jest kompletny i gotowy do montażu - coś w stylu plug&play
 
Gwarancja producenta 5 lat
 
 
 
Oferowany przez nas prysznicowy zestaw podtynkowy posiada baterie termostatyczną umożliwiającą płynną regulacje temperatury wody, wpływa to bardzo korzystnie na oszczędność wody przez co mniej boli nas wizuta pana od spisywania licznika stanu wody.
Dodatkową zaletą tej baterii termostatycznej jest to że posiada blokadę temperatury ustawioną na poziomie 38* jeżeli chcemy mieć wyższą temperaturę musimy zwolnić blokadę poprzez naciśnięcie guzika na dolnym pokrętle - które służy właśnie do regulacji temperatury wody.
Górnym pokrętłem baterii regulujemy natężenie przepływu wody przez dany odbiornik, gdy kręcimy w lewo sterujemy jednym odbiornikiem np. deszczownicą - gdy zaś przekręcimy górne pokrętło w prawo wówczas możemy sterować wodą przepływającą przez słuchawkę prysznicową.
Ponadto bateria podtynkowa zawiera deszczownicę Hansgrohe o średnicy 24cm z ramieniem o długości 390mm. Deszczownica posiada system napowietrzania, jest łatwa w utrzymaniu czystości - Quick Clean.
Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Hansgrohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Mieszacz termostatyczny
Seria armatury łazienkowej:Ecostati
Główny element podtynkowy:Ibox 01800180
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Wielkość deszczownicy:240mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S HGR/ECOSTAT S/240SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Prysznicowy zestaw podtynkowy posiada baterie termostatyczną umożliwiającą płynną regulacje temperatury wody
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S HGR/ECOSTAT S/240SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw termostatyczny podtynkowy zakupiłam po przeczytaniu wielu opinii na forach. Bateria sprawuje się rewelacyjnie. Dzięki zakupowi termostatu nie obawiam się, że ktoś się poparzy. Polecam każdemu kto ma małe dzieci
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S HGR/ECOSTAT S/240SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobrze dobrany zestaw, po montażu działa bez zarzutu, wygląda genialnie i jest naprawdę solidny. Marka Hansgrohe jest naprawdę warta swojej ceny, przekonałem się o tym nie po raz pierwszy.
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S HGR/ECOSTAT S/240SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zainwestowałam i... nie załuję:)) Najchętniej nie wychodziłabym spod prysznica:)
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S HGR/ECOSTAT S/240SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W łazience miałam już baterie umywalkową i bidetową firmy Hansgrohe, więc żeby wszystko ze sobą grało dokupiłam zestaw podtynkowy do prysznica tej samej firmy. Jestem zadowolona i polecam ten zestaw. Wszystko działa jak należy, póki co nie zauważyłam żadnych usterek..
Dotyczy produktu: Termostatyczny zestaw prysznicowy podtynkowy Ecostat S HGR/ECOSTAT S/240SC
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria podtynkowa w dodatku termostatyczna to naprawdę rewelacyjna rzecz. Stawiam na jakość więc zdecydowałem się na zakup baterii podtynkowej z Hansgrohe. Cena niestety jest wyższa od ceny za tradycyjną baterię podtynkową z mieszaczem - ale warto wydać więcej pieniędzy za odrobinę komfortu.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore