Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 346,00 PLN

Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210, numer katalogowy: GR/BAULOOP/210

Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210

Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210

ocenaocenaocenaocenaocena (6 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/BAULOOP/210


EAN:
cena katalogowa: 3 346,00 PLN
cena po rabacie: 1 599,00 PLN
Udzielono rabatu:52%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210


GR/BAULOOP/210: Grohe GR/BAULOOP/210 - Zestawy prysznicowe podtynkowe - Najtańsze baterie łazienkowe Grohe Bauloop


Shower set Grohe Bauloop 210
 

Kompletny prysznicowy zestaw podtynkowy Grohe Bauloop z dużą okrągłą metalową deszczownią 210mm na ramieniu ściennym. Idealnie zrównoważony zestaw pod względem jakość/cena. Decydując się na ten zestaw podtynkowy zyskujesz do swojej łazienki wyjątkowo dobrej jakości zestaw prysznicowy z deszczownicą którego na pewno nie będziesz się wstydził/-a. Komplet ten składa się w 100% z komponentów marki Grohe bez jakiejś ściemy z chińskim badziewiem. Całość objęta 5 letnią gwarancją producenta. W swojej ofercie posiadamy również pozostałe prodykty z lini Bauloop.

Proponujemy świetny zestaw z deszczownicą, w którego skład wchodzą  :
Grohe BAULOOP bateria wannowa podtynkowa ze zintegrowanym elementem podtynkowym

 • jednouchwytowa bateria wannowa
 • montaż podtynkowy
 • zestaw do montażu gotowego
 • element do zabudowy podtynkowej (32 963 000)
 • dźwignia metalowa
 • głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 • uszczelnienie rozety i trzpienia

Grohe deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210
 

 • prysznic górny, jednostrumieniowy (strumień Rain)
 • metal
 • średnica Ø 210 mm
 • minimalne ciśnienie 0,5 bar
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • z przegubem kulowym o kącie obrotu ± 20°
 • gwint przyłącza 1/2"
 • GROHE DreamSpray®
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • wykończenie w kolorze chrom

Ramię natryskowe Rainshower

 • ramię prysznica 286 mm
 • metal
 • gwint przyłącza 1/2"
 • pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan 400
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®

Słuchawka prysznicowa Euphoria Mono 110

 • słuchawka jednostrumieniowa
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • wykończenie w kolorze chrom błyszczący

Grohe Silverflex wąż prysznicowy

 • wykonany z tworzywa sztucznego
 • gładka powierzchnia
 • łatwy do utrzymania w czystości
 • zabezpieczenie przed załamywaniem
 • złączka stożkowa z funkcją Twistfree
 • długość 1250 mm
 • 1/2" x 1/2"

Relexa przyłącze kątowe ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym

 • kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
 • z zamocowaniem prysznica ręcznego
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • wykończenie w kolorze chrom błyszczący
Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Grohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Tradycyjny mieszacz
Seria armatury łazienkowej:BauLoopi
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Wielkość deszczownicy:210mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210 GR/BAULOOP/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetna jakość oraz cena. Nie musieliśmy się z żoną martwić o kompletowanie zestawu- a nie znamy się na tym za dobrze. Wszystko działa i sprawuje się na 5+
Dotyczy produktu: Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210 GR/BAULOOP/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W tym zestawie szczególnie wyróżnia się genialne połączenie przyłącza kątowego z uchwytem na słuchawkę prysznicową oraz wyjątkowa stylistyka baterii z serii GROHE Bauloop. Całość po zainstalowaniu prezentuje się naprawdę świetnie, na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to tania chińszczyzna.
Dotyczy produktu: Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210 GR/BAULOOP/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fantastyczny komplet w naprawdę niskiej cenie...opłacało się poczekać na świąteczne wyprzedaże żeby w takiej cenie kupić zestaw Grohe Bauloop
Dotyczy produktu: Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210 GR/BAULOOP/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowałem się na ten zestaw, zmęczony szukaniem elementów które mógłbym zamontować w swojej łazience i jestem naprawdę zadowolony. Jest prosty i elegancki, świetnie się prezentuje i spełnia swoją rolę, do tego jest w przystępnej cenie. Polecam!
Dotyczy produktu: Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210 GR/BAULOOP/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Serdecznie polecam zestaw prysznicowy Grohe Bauloop! Jest to idealny balans pomiędzy klasyką a nowoczesnością. Jeszcze raz polecam i pozdrawiam!
Dotyczy produktu: Podtynkowy komplet prysznicowy Bauloop 210 GR/BAULOOP/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szukałem dobrego i niedrogiego podtynkowego zestawu prysznicowego z dużą deszczownicą. Grohe Bauloop spełniło moje oczekiwania pod każdym względem, solidna marka, praktyczny design i przede wszystkim duża deszczownica a nie jakiś karłowaty hebel. Polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.