Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 517,80 PLN

Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001, numer katalogowy: 27296001

Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001

Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001

ocenaocenaocenaocenaocena (12 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27296001


EAN: 4005176896293
cena katalogowa: 3 517,80 PLN
cena po rabacie: 1 298,99 PLN
Udzielono rabatu:63%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001


27296001: Grohe 27296001 - Zestawy prysznicowe, słuchawki, węże prysznicowe


Grohe Euphoria Showerpipe
System natryskowy 27296001

 

 


Zestaw, który powinien znaleźć się w każdej nowoczesnej łazience. Linia produktów Grohe charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, eleganckim designem i wysoką funkcjonalnością. To produkty dla wymagających osób, które od akcesoriów sanitarnych czegoś wiecej prócz podstawowego działania.
Zestaw prysznicowy Showerpipe Grohe Euphoria został wyposażony w szereg przydatnych funkcji i udogodnień. Duża i wydajna deszczownica o średnicy talerza 180 mm z kulkowym przegubem została osadzona na obrotowym ramieniu, co umożliwia dowolne jej ułożenie według własnych preferencji. Zestaw został wyposażony w specjalny termostat natryskowy z Aquadimmerem, umożliwiający dobór odpowiedniej temperatury i blokadę zbyt ciepłej lub zbyt zimnej wody.
Wszystkie elementy zestawu prysznicowego Euphoria została wykonane z materiałów najwyższej jakości, a do ich budowy użyto topowych system Grohe - powłoka chromowa GROHE StarLight, głowica termostatyczna GROHE TurboStat, czy słuchawka prysznicowa Grohe Euphoria Massage. Producent zapewnia 5 letnią gwarancję na cały zestaw prysznicowy.


Seria Grohe Euphoria to kombinacja nowoczesnego designu oraz doskonałości pod względem funkcjonalności.
Wszystkie prysznice ręczne i deszczownice modelu Euphoria mają popularny strumień typu Rain, który został uznany za użytkowników za najlepszy i najbardziej praktyczny pod prysznicem.

 
Opis natynkowego systemu prysznicowego Grohe Euphoria 180 27296001 :
 

 • poziome obrotowe ramię deszczownicy o długości L-450 mm
 • termostat natynkowy z Aquadimmerem
 • bateria pozwala na przełączanie pomiędzy deszczownicą a słuchawką prysznicową
 • deszczownica Grohe Euphoria Cosmopolitan o średnicy talerza 180 mm (27 491 000)
 • rodzaj strumienia deszczownicy - Rain
 • deszczownica z przegubem kulowym o kącie obrotu ± 20°
 • z regulacją wysokości sluchawki za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000)
 • wąż prysznicowy Silverflex o długości 1750 mm (28 388 000)
 • słuchawka prysznicowa Grohe Euphoria Massage - o 3 rodzajach strumienia ( Rain, Massage, Smart Rain )
 • min. przepływ 7 l/min.
 • GROHE DreamSpray®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
 • wykończenie systemu natryskowego Grohe : chrom błyszczącyNatynkowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria ze zintergrowaną deszczownicą posiada uniwersalny rozstaw przyłączy 15cm dzięki czemu możemy go zainstalować przy modernizacji naszej łazienki zastępując starą natynkową baterię prysznicową nowym zestawem natryskowym Grohe Euphoria 27296001.
Showerpipe firmy Grohe sprawdza się również w sytuacjach gdy nie mamy możliwości zamontowania baterii podtynkowej pod prysznicem bo na przykład mieszkamy w blokowisku gdzie ściany są żelbetonowe i wkuwanie Rapido E nie miałoby sensu.
Zamontowanie Grohe Euhoria System 27296001 nie sprawia żadnych trudności jako iż mimośrody do podłączenia baterii z resztą instalacji są znormalizowane. Duże rozety baterii na pewno pomogą zamaskować niedoskonałości płytkarzy.

Parametry
Podstawowe
Wielkość deszczownicy:180mm
Typ baterii:Bateria natryskowa
Rodzaj baterii:Bateria termostatyczna
Seria:Euphoria
Producent:Grohei
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy Grohe Euphoria showerpipe to z pewnością zestaw, który odznacza się niską ceną w stosunku do tego co jest w nim zawarte...mamy tutaj kompletny, gotowy do montażu zestaw z termostatem :)
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Cena jest po prostu śmiesznie niska, biorąc pod uwagę jakość wykonania tego zestawu. Jest naprawdę solidny, prosty w montażu, termostat znacznie uprzyjemnia branie prysznica. Narzekać można co najwyżej na rozmiar deszczownicy, ale średnica 180mm jest z pewnością wystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę ciśnienie wody w moim bloku. Godny polecenia dla każdego, kto chce odświeżyć swoją łazienkę w starym budownictwie.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super, nowoczesny wygląd, robi na prawdę świetne wrażenie na tle ciemnych płytek. Bardzo dobre połączenie funkcji zarówno deszczownicy jak i słuchawki natryskowej, ta druga przydatna np. do mycia kabiny.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Myślę, że opłaca się się zainwestować w tego typu zestaw, niedrogie rozwiązanie a mam cały zestaw od Grohe i nie muszę się już martwić co muszę do tego dokupić
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Według mnie najlepszy tego typu zestaw prysznicowy na rynku. Używam go od prawie roku i jest git. Polecam Grohe Euphoria System 27296001.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw natryskowy Grohe jest porządnie wykonany, niesamowicie wygląda w klasycznej łazience, przez swój kształt idealnie się z nią zgrywa. Polecam zestaw prysznicowy Grohe !!!
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolona z zakupu zestawu natryskowego! Rewelacja! Marka Grohe spisuje się świetnie. Zestaw jest bardzo dobra w użytkowaniu i prosty w utrzymaniu czystości.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mam małą łazienkę w bloku, a bardzo chciałam mieć zestaw natryskowy z deszczownicą. Do swojej kabiny prysznicowej zamówiłam więc sobie zestaw grohe euphoria. Markę grohe polecił mi mój brat. Od 5 lat ma baterie tej marki i nic się z nimi nie dzieje. Nie żałuje zakupu. Cena bardzo atrakcyjna no i do tego bateria termostatyczna.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jak na zestaw natryskowy z termostatem i deszczownicą to cena serio nie jest jakaś zawyżona, oczywiście jeśli wziąć pod uwagę, że to firma KLUDI, która należy już do tych lepszych. Dzięki termostatowi temperatura podczas mycia jest stała, czego brakowało mi w poprzednim zestawie. Ogólnie polecam
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Na początku rozmyślałam nad zestawem natryskowym podtynkowym, niestety nim zdążyłam się zdecydować, mąż zamówił już fachowców, którzy w ekspresowym tempie położyli nam płytki. Ale dobrze wyszło bo zestaw Grohe Euphoria jest jak najbardziej wystarczający. A zaoszczędziliśmy przy tym trochę pieniędzy, bo zestaw podtynkowy, nad którym się zastanawialiśmy po przeliczeniu wychodził dużo drożej.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw bardzo OK! Ale nie dziwi mnie to, w końcu firmy Grohe. Widać tu niemiecka jakość, a nie chińską tandetę, która po roku się rozsypała..;/ Opinie słyszałam różne. Że deszczownica za mała (według mnie wielkość jest wystarczająca, strumień rozprasza się co daje wrażenie, że deszczownica jest dużo większa niż w rzeczywistości), że termostat nie działa jak powinien, jednak mój fachowiec wytłumaczył mi, że przeważnie ma to związek ze złym montażem. Pozytywów było wiele więcej. Zaufałam sprzedawcy i moja łazienka w końcu jest porządnie wyposażona.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria showerpipe zestaw prysznicowy 27296001 27296001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetny zestaw! Wąż prysznicowy bardzo łatwo się czyści, w sumie z resztą zestawu tez nie mamy żadnego problemu. Polecamy
Video
Natynkowy komplet prysznicowy - termostatyczna bateria ze zintegrowaną deszczownicą Grohe Euphoria 27296001.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.