Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 177,11 PLN

Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000, numer katalogowy: 27700000

Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000

Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000

ocenaocenaocenaocenaocena (7 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27700000


EAN: 4005176907111
cena katalogowa: 1 177,11 PLN
cena po rabacie: 575,99 PLN
Udzielono rabatu:51%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000


27700000: Grohe 27700000 - Zestawy prysznicowe, słuchawki, węże prysznicowe - Kwadratowe baterie Grohe Eurocube


GROHE EUPHORIA CUBE 27 700 000
Kwadratowy zestaw prysznicowy

Jak pokazują najnowsze trendy, minimalizm doskonale sprawdza się w łazience. Dlatego też powstał ten, zachwycający swoją geometrycznością, zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube.
Smukły kształt poszczególnych elementów doskonale będzie wyglądał nie tylko w nowoczesnych aranżacjach, ale także we wnętrzach urządzonych w klasycznym stylu - dzięki swojemu designowi i chromowemu wykończeniu będzie stanowił bowiem tylko dyskretny dodatek, który zharmonizuje się z całością wystroju.Zestaw prysznicowy Euphoria Cube zachwyca jednak nie tylko oryginalnym wyglądem, ale także licznymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które czynią go przyjaznemu naturze i pozwalają na dużą oszczędność wody oraz pieniędzy. Zastosowano w nim, między innymi, nowoczesne technologie Grohe DreamSpray i Grohe CoolTouch, które odpowiednio napowietrzają wodę gwarantując użytkownikowi maksymalny komfort podczas użytkowania.


Opis zestawu natryskowego na drążku Grohe Euphoria Cube :
 • prysznic ręczny (27 698 000)
 • wąż prysznicowy Relexaflex
 • 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
 • drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
 • GROHE DreamSpray®
 • GROHE CoolTouch®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • wykończenie zestawu Grohe : chrom błyszczący
 • gwarancja Grohe: 5 lat
Precyzyjne połączenie kwadratowych i prostokątnych kształtów, wzbogacone o najnowsze technologie GROHE sprawia, że Euphoria Cube to mądry wybór, jeśli cenisz sobie minimalistyczny design w łazience.W prysznicach Euphoria Cube wykorzystano technologię GROHE DreamSpray® dla uzyskania idealnego ożywczego strumienia typu Rain.
Parametry
Podstawowe
Producent:Grohe
Długość drążka prysznicowego :0,9m
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
10
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Szukałem czegoś naprawdę skromnego i prostego, co nie byłoby przytłaczające do wnętrza mojej łazienki, i ten zestaw sprawdził się idealnie. Na uwagę zasługuje konsekwencja producenta w trzymaniu się kubistycznej formy, nie jest to mieszanka klasycznych, okrągłych elementów i kwadratu.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fantastyczny zestaw prysznicowy, idealnie komponuje się z moimi bateriami łazienkowymi Grohe Eurocube, polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw jak na Grohe przystało o dobrej jakości, zdecydowanie ma w sobie tzw. efekt wow ! W końcu tak kwadratowy zestaw prysznicowy to rzadkość ;)
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
To co sprawia, że taki zestaw jest ciekawą propozycją do nowoczesnej łazienki to świeże linie, które nadają charakter temu zestawowi
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wyposażyłem swoją łazienkę w baterie Grohe Eurocube - do baterii prysznicowej szukałem najbardziej odpowiedniego zestawu prysznicowego - znalazłem zestaw Grohe Euphoria Cube na drążku - jest super. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Euphoria Cube zestaw prysznicowy 27700000 27700000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Przyjemny zestaw, przyjemna cena, nieprzecięty kształt. Polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.