Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 377,60 PLN

Grohe Rapido T 35500000, numer katalogowy: 35500000

Grohe Rapido T 35500000

Grohe Rapido T 35500000

ocenaocenaocenaocenaocena (3 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

35500000


EAN: 4005176831522
cena katalogowa: 1 377,60 PLN
cena po rabacie: 449,99 PLN
Udzielono rabatu:67%
Dostępne: w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Rapido T 35500000


35500000: Grohe 35500000 - Baterie wannowo-natryskowe podtynkowe


Grohe Rapido T 35500000 - Uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Szykujesz się do remontu łazienki lub tworzysz ją od podstaw ?? Chcesz iść z duchem czasu i stworzyć nowoczesną przestrzeń w łazience gdzie zaznasz odrobinę relaksu po ciężkim dniu pracy ?? Pamiętaj o tym że jeżeli Twój wybór padł na dowolną podtynkową baterię termostatyczną marki Grohe z serii Grohtherm 1000, 2000 lub 3000 to musisz zaopatrzyć się w element podtynkowy do którego później będziesz mógł zamontować wybrany przez siebie termostat podtynkowy - bez elementu podtynkowego Grohe 35500000 niestety nic nie zrobisz. Dodatkową zaletą elementu podtynkowego Grohe Rapido T jest to że posiada dodatkowe wyjście które można wykorzystać przy tworzeniu bardziej rozbudowanego prysznicowego systemu podtynkowego.

Skrócony opis elementu podtynkowego do baterii termostatycznych Grohe 35500000 :
 

 • bez elementów do montażu gotowego
 • zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
 • urządzenie wstępnie zmontowane
 • głowica termostatyczna z GROHE TurboStatŽ
 • wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
 • dedykowany tylko dla podtynkowych baterii termostatycznych Grohe
 • 2 wyjścia górne 1/2"
 • wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
 • prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 • przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
 • materiał uszczelniający w komplecie
 • Aquadimmer lub zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w zestawie korpus wykonany z mosiądzu
 • wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
 • I klasa głośności według normy DIN 410

Grohe Rapido T 35500000 jest przeznaczony do kompletowania z wszystkimi bateriami podtynkowymi - oczywiście termostatycznymi firmy Grohe - do montażu z całą gamą produktów Grohe Grohtherm. Bez tego elementu montaż jakiegokolwiek termostatu podtynkowego firmy Grohe jest po prostu niemożliwy.


Zalety GROHE RAPIDO T 35500 000 :


 • Duża wydajność  - GROHE Rapido T(przepływ 53l/min) oraz możliwość dodatkowego podłączenia trzeciego przyłącza (zaworu podtynkowego) umożliwia wykorzystanie większej ilości dysz bocznych.
 • Uniwersalna – dzięki kombinacji głowicy górnej lub prysznica ręcznego i bocznego użytkownik uzyskuje równomierny, łagodny natrysk ze wszystkich kierunków.
 • Komfortowy – regulator przepływu GROHE Aquadimmer to dźwignia, dzięki której możliwe jest bezpośrednie sterowanie głowicą górną lub rączką prysznicową oraz dopływem wody.
 • Bezpieczna – szczególnie w gospodarstwach domowych, gdzie są dzieci, zalecamy stosowanie armatur termostatowych, które zapewniają utrzymanie stałej, ustawionej temperatury i ochronę przed oparzeniami.


Uwagi dotyczące instalacji :
 

W celu zapewnienia bezusterkowej eksploatacji pryszniców bocznych, konieczne jest umieszczenie zaworu odcinającego ¾“.
 
Wyposażony w najnowszą technologię GROHE, termostat podtynkowy Rapido T dostarcza ponad 50 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
 
To zapewnia optymalny dopływ wody do pryszniców bocznych. Podczas obliczania wielkości odpływu, należy wziąć pod uwagę także większą ilość wody, która powinna zostać odprowadzona. Eksploatacja tej instalacji prysznicowej z podgrzewaczem przepływowym nie jest zalecana. Jako instalacja wody gorącej powinien zostać zainstalowany odpowiedniej wielkości zbiornik. Jeżeli prysznic górny i boczny będą używane równocześnie, to zużycie wody może wynieść do 360 litrów wody mieszanej w ciągu 10 minut.

Poniżej najbardziej popularne serie do zastosowania z Grohe Rapido T

Podtynkowe baterie termostatyczne do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody :

Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm 3000 Cosmopolitan 19567000      Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm Cube 19958000  Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm 3000 Cosmopolitan moon white 19468lso    Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm 2000 19355001

Podtynkowe baterie termostatyczne do obsługi wyłącznie jednego wyjścia wody :

   Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm 3000 Cosmopolitan 19568000   Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm 2000 19354001  Podtynkowa bateria termostatyczna Grohe Grotherm 3000 Cosmopolitan 19467000

Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Rapido T 35500000 35500000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
10
Dotyczy produktu: Grohe Rapido T 35500000 35500000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
NIEZAWODNY!
Dotyczy produktu: Grohe Rapido T 35500000 35500000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzo sprytne urządzenie, nie musiałem od razu kupować całej baterii podtynkowej ( fundusze na to nie pozwalały ) rozete dokupie po majówce :)

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.