Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

2 041,80 PLN

Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000, numer katalogowy: 28368000

Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000

Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000

ocenaocenaocenaocenaocena (10 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

28368000


EAN: 4005176267253
cena katalogowa: 2 041,80 PLN
cena po rabacie: 896,98 PLN
Udzielono rabatu:56%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu jutrzejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000


28368000: Grohe 28368000 - Deszczownice, dysze boczne, ramiona do deszczownic - Deszczownice Grohe


Grohe Rainshower Modern 28368000
Metalowa okragła deszczownica 210mm.

Pozwól sobie na sprawdzone rozwiązania do łazienki, które są nie tylko funkcjonalne, ale także bardzo efektowne. Nowoczesna deszczownica Grohe z pewnością sprawi, że codzienny prysznic stanie się prawdziwą chwilą relaksu! Jej średnica wynosi 210 mm, a osadzenie na przegubie kulkowym z kątem obrotu pomiędzy 20 stopni a 20 stopni pozwala na wygodną regulację strumienia wody.
Producent zadbał także o łatwość czyszczenia swoje urządzenia - deszczownic Grohe posiada system SpeedClean, który zapobiega powstawaniu na jej powierzchni wapiennych osadów.
Całość jest nie tylko praktyczna, ale także bardzo estetyczna. Ten model Grohe (28368000) wykończono w błyszczącym chromie, co sprawia, że całość wygląda niezwykle nowocześnie. Jednocześnie, dzięki klasycznym kształtom i ponadczasowej kolorystyce, sprawdzi się także w tradycyjnych i stylizowanych łazienkach.
Deszczownica Grohe (28368000) jest więc doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka najlepszych rozwiązań w jak najbardziej atrakcyjnych cenach.

Dzięki uniwersalnemu przyłączu dn15 na regulowanym przegubie deszczownicę 28368000 możemy zamontować na dowolnym ramieniu ściennym lub sufitowym o tym samym gwincie - bez znaczenia jakiego producenta ono będzie. Dodatkowo przegub umożliwia regulowanie kąta nachylenia deszczowni.


Zalety deszczownicy Grohe 28368000 Rainshower Modern :


  • średnica deszczownicy 210 mm
  • metalowa tarcza deszczownicy
  • super cena/jakość
  • gwarancja Grohe 5 lat
Parametry
Podstawowe
Producent deszczownicy:Grohe
Numer katalogowy deszczownicy:28368000i
Seria deszczownicy:Grohe Rainshower Cosmopolitan
Kształt Deszczownicy:Okrągła
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Prosta kompozycja deszczownicy sprawia, że wpasuje się ona w stylistykę każdej łazienki, zarówno tej nowoczesnej jak i w stylu klasycznym. Ja osobiście nie chciałem zbędnych bajerów więc mam po prostu okrągłą deszczownice w normalnej prostej kabinie :)
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica prezentuje się naprawdę świetnie, porządnie wykonana powłoka chromowa wyróżnia się na tle produktów z marketu. Działanie bez porównania lepsze od tego, co miałem zamontowane przed remontem. Stylistyka jest bardzo prosta i z pewnością wpasuje się w wiele różnego rodzaju łazienek czy kabin prysznicowych.
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ładna, ruchoma deszczownica, gumowe końcówki zapobiegają osadzaniu się kamienia - za to ogromny plus.
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ładna elegancka deszczownica od Grohe, jak byłaby ciut większa to też bym nie narzekał :)
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam deszczownicę Grohe Rainshower 28368000, duża okrągła deszczownica w mojej łazience do której dokompletowałam ramie ścienne wygląda super. Polecam
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica z marki Grohe jest stylowa, porządna i funkcjonalna. Z deszczownicą Grohe nie ma problemów, woda leci płynnie nic się nie zacina tak jak przy mojej poprzedniej deszczownicy. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru.
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolona z deszczownicy Grohe!
Wspaniała deszczownica, w dodatku kupiona w bardzo dobrej cenie. Deszczownica Rainshower jest wygodna w użyciu, posiada estetyczny wygląd i łatwo utrzymać w czystości.
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica Grohe Rainshower o średnicy 210mm, uniwersalna można montować z ramionami ściennymi jak i sufitowymi, przegub umożliwia dodatkową regulację kąta nachylenia deszczownicy, dzięki deszczownicy Grohe Rainshower kąpiel pod prysznicem nabiera zupełnie nowego wymiaru który każdy powinien wypróbować w swojej łazience
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jak dla mnie porządna deszczownica w rozsądnej cenie. Wielkość deszczownicy wystarczająca,działa bez zarzutów.
Dotyczy produktu: Grohe Rainshower deszczownica 210mm 28368000 28368000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rewelacją jest mieć deszczownice pod prysznicem! Naprawdę polecam! A i jak na razie żadnych usterek :)
Video
Jedna z najpopularniejszych okrągłych deszczownic marki Grohe jakie posiadamy w swojej ofercie, średnica 210mm to optymalna wielkość deszczownicy. Polecamy wszystkim deszczownice Grohe Rainshower 28368000.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.