Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

2 730,60 PLN

Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000, numer katalogowy: 27479000

Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000

Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000

ocenaocenaocenaocenaocena (8 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27479000


EAN: 4005176883309
cena katalogowa: 2 730,60 PLN
cena po rabacie: 1 269,99 PLN
Udzielono rabatu:53%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000


27479000: Grohe 27479000 - Deszczownice, dysze boczne, ramiona do deszczownic - Deszczownice Grohe


Grohe Rainshower Allure 27479000


Grohe to produkt najwyższej jakości, zaawansowanych rozwiązań sanitarnych nie tylko do łazienek domowych. Innowacyjne rozwiązania prezentują zupełnie inne spojrzenie na standardowe elementy użytkowe w łazience. Grohe Allure to seria deszczownic, która zachwyci każdego!
Metalowa deszczownica kwadratowa Grohe Rainshower Allure 27479000 o wymiarach 230x230 mm może zostać zainstalowana w prysznicach naściennych i wolnostojących. Nadaje się do podgrzewaczy przepływowych i może być skompletowana z dowolnym ramieniem ściennym lub sufitowym Grohe. Wyjątkowy komfort użytkowania zapewni system Grohe DreamSpray, dzięki któremu uzyskasz przyjemnie rozproszony strumień wody typu Rain. Ponadto obrotowe złącze kulowe pozwoli Ci na dowolne dostosowanie ułożenia deszczownicy, a system SpeedClean uniemożliwi odkładanie się osadów wapiennych w instalacji.
Deszczownica Grohe Rainshower Allure została zrobiona z metalu i pokryta chromowaną powłoką Grohe StarLight - łatwą w czyszczeniu i odporną na zarysowania.

Dzięki silikonowym wypustką pielęgnacja deszczownicy jest znacznie prostsza niż można by się spodziewać - wystarczy przeciągnąć palcem po wypustkach by usunąć ewentualnie gromadzące się osady wapienne które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia deszczownicy poprzez zapchanie się otworów wylotowych.

Uniwersalne przyłącze z przegubem DN15 daje nam możliwość zamontowania deszczowni jako ścienna ( przy ramieniu ścienym np. z ramieniem 27709000 ) lub sufitowa ( po dokupieniu ramienia np. 27711000 )

To wszystko sprawia, że wybór tego produktu z pewnością będzie tym najwłaściwszym!Zalety deszczownicy Grohe Allure 27479 000 :

  • talerz deszczownicy z metalu
  • kubistyczna forma
  • rewelacyjna cena/jakość
  • wymiar deszczownicy 230 x 230 mm
  • do kompletowania z dowolnym ramieniem ściennym lub sufitowymGrohe ALLURE BRILLIANT to seria baterii idealna do nowoczesnej łazienki. Kolekcja Allure Brilliant oferuje szeroką gamę najwyższej jakości baterii dla wszystkich rodzajów aktywności w twojej łazience. Od zlewu po wannę i prysznic, kolekcja ta oferuje szeroką gamę produktów, umożliwiając ci dostosowanie łazienki do twoich specyficznych wymagań.

Parametry
Podstawowe
Producent deszczownicy:Grohe
Seria deszczownicy:Grohe Rainshower Allure
Materiał:Deszczownica metalowa
Kształt Deszczownicy:Kwadratowa
Komentarze
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica ładna metalowa ,jeśli chodzi o funkcjonalność i wytrzymałość to jeszcze nie używana, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 8/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Metalowa deszczownica widać że porządnie wykonana w końcu Grohe , minus za cenę wiem że za dobra jakość trzeba zapłacić więcej ale bez przesady
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetny produkt. Bardzo ciekawy, nowoczesny wygląd. Talerz naprawdę spory.
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Deszczownica jest spora i na pewno wygląda o wiele lepiej niż jej tańsza wersja Euro Cube :) jak dla mnie warto zainwestować w większa i solidniejszą deszczownice ponieważ jest to zakup na wiele lat.
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W połączeniu z kwadratowym ramieniem i baterią podtynkową Eurocube robi obłędne wrażenie. Nie potrafię sobie wyobrazić niczego, co prezentowałoby się bardziej stylowo i nowocześnie niż taki zestaw. Działa równie dobrze jak się prezentuje, nie mam żadnych zastrzeżeń, kwintesencja niemieckiej jakości.
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Na początku chciałam zamówić deszczownicę firmy grohe ale tą mniejsza 15cm, dobrze że Pani ze sklepu Termico poradziła mi kupno nieco większej - zaproponowała własnie tą - jestem MEGA ZADOWOLONA! Dziękuję za pomoc w zakupie i polecam!
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super deszczownica, mam w swojej łazience bateria podtynkową Grohe Eurocube 19896000 i do kompletu kupiłem właśnie tę deszczownice. Efekt końcowy extra.
Dotyczy produktu: Deszczownica kwadratowa Grohe 27479000 27479000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zdecydowanie warta swojej ceny! Prosty, kwadratowy kształt, nowoczesne wykończenie - wygląda naprawdę super!
Ogromna deszczownica firmy grohe idealnie nadała się do naszej kabiny 90x90. To co w przyszłości będziemy musieli zmienić to ramię do deszczownicy - wybraliśmy okrągłe, a zdecydowanie lepiej prezentowałoby się kwadratowe
Video
Kwadratowa deszczownica Grohe 27479000 - idealnie pasuje do takich baterii podtynkowych jak Grohe Eurocube, Lineare, Allure Brilliant oraz Grohtherm 3000 Cosmopolitan.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.