Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 030,00 PLN

Pompa z rozdrabniaczem Grundfos Sololift2 WC-3 97775315, numer katalogowy: 97775315

Pompa z rozdrabniaczem Grundfos Sololift2 WC-3 97775315

Pompa z rozdrabniaczem Grundfos Sololift2 WC-3 97775315

ocenaocenaocenaocenaocena (1 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grundfos
Nr katalogowy:

97775315


EAN: 5710624187241
cena katalogowa: 3 030,00 PLN
cena po rabacie: 1 298,00 PLN
Udzielono rabatu:57%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja

Warunki gwarancji Grundfos

GRUNDFOS POMPY SP. Z O.O. (ZWANĄ DALEJ GRUNDFOS) UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI NA SPRAWNE DZIAŁANIE WPROWADZANYCH PRZEZ SIEBIE DO OBROTU TOWARÓW NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:  

    Okres gwarancji na zakupione towary wynosi 24 miesiące od daty zakupu chyba, że ustalenia z Grundfos stanowią inaczej. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez autoryzowany serwis Grundfos. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.

    Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego karty gwarancyjnej, kompletnie wypełnionej przez Sprze dawcę (bezpośredniego lub pośredniego dystrybutora produktów Grundfos) lub faktury zakupu. Ponadto w przypadku pomp typu NKE, NK (G,S,F), HS (F), KP/LS (Paco), YCC, Hydro MPC, Control Box MPC, mieszadeł SMD, SMG, SRP, pomp do systemów ppoż., Oxiperm, Selcoperm, Polydos warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego protokołu uruchomienia pomp sporządzonego przez serwis Grundfos. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest okazanie oferty lub umowy z Grundfos przedłużającej gwarancję
     

    Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty Grundfos eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     

    W okresie gwarancyjnym Grundfos usunie usterki, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.
     

    Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Autoryzowanemu Serwisowi Grundfos, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego. Grundfos ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Grundfos, na skutek zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Grundfos wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.
     

    Usterki uznane przez Grundfos (Autoryzowany Serwis Grundfos) za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego wyrobu na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty zgodnego z pkt 6 niniejszej gwarancji poinformowania Kupują cego przez Grundfos (Autoryzowany serwis Grundfos) o uznaniu i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady ewentualnie typ produktu.
     

    Grundfos lub jego Autoryzowany Serwis realizują świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.
     

    Obowiązek świadczeń gwarancyjnych pow stanie pod warunkiem, że wyrób został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Grundfos, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektro mechanicznych.
     

    Gwarancja na towar wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu Grundfos lub jego Autoryzowany Serwis. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.
     

    Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
     

    Wszelkie porozumienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Opis produktu

Opis produktu Pompa z rozdrabniaczem Grundfos Sololift2 WC-3 97775315


97775315: Grundfos 97775315 - Pompy z rozdrabniaczem


Pomporozdrabniacz Grundfos Sololift WC-3

Skrócony opis pomporozdrabniacza WC-3
Dane techniczne:
napięcie zasilania: 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
pobór mocy P1 maks: 620 W
prąd znamionowy: 3,0 A
stopień ochrony: IP44
objętość zbiornika: 9,0 litrów
przyłącze do muszli WC: do przyłączenia muszli WC z przyłączem tłocznym poziomym wg EN 33 lub EN 37. Muszla musi być spłukiwana (jednorazowo) objętością co najmniej 4 l.
przyłącze dopływowe: 1 x 32/36/40
możliwe średnice rur: 2 x 36/40/50
maksymalna temperatura cieczy: 50 °C
Sololift2 WC-3 jest małym, kompaktowym, gotowym do montażu w systemie automatycznym agregatem podnoszącym ze zintegrowanym rozdrabniaczem. Nadaje się on do pompowania ścieków zawierających fekalia z różnych miejsc w domach prywatnych. Trzy dodatkowe elastyczne przyłącza dopływowe opcjonalnie do 4 wymiarów rur wejściowych, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, filtr węglowy skutecznie zabezpiecza przed uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów

Komentarze
Dotyczy produktu: Pompa z rozdrabniaczem Grundfos Sololift2 WC-3 97775315 97775315
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam pompy Grundfosa - najlepsze jakie kiedykolwiek wymyślił człowiek

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.