Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

729,39 PLN

Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e, numer katalogowy: 3220410E

Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e

Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e

ocenaocenaocenaocenaocena (15 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

3220410E


EAN: 4005176887345
cena katalogowa: 729,39 PLN
cena po rabacie: 364,98 PLN
Udzielono rabatu:49%
Dostępne: w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu jutrzejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e


3220410E: Grohe 3220410E - Bateria umywalkowa dla Ciebie - Grohe Concetto baterie do łazienki


Grohe Concetto 3220410e
Bateria umywalkowa z systemem ecojoy


 

Opis baterii umywalkowej Grohe Concetto 32204 10e :
 

 • GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
 • montaż baterii jednootworowy
 • metalowa i ergonomiczna dźwignia baterii umywalkowej Concetto
 • głowica ceramiczna 28 mm  z GROHE SilkMove®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • GROHE EcoJoy® SpeedClean perlator 5.7 l/min
 • zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
 • giętkie węże przyłączeniowe
 • system instalacyjny GROHE QuickFix®
 • z pierścieniem centrującym ogranicznik temperatury
 • I klasa głośności według normy DIN 4109
 • gwarancja na baterie Grohe 5 lat

Jeżeli szukasz baterii umywalkowej która da Ci spore oszczędności w zużyciu wody - to bateria Grohe Concetto Ecojoy jest dla Ciebie.

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chromi
Producent:Grohei
Typ baterii:Jednouchwytowa
Montaż:Stojąca
Wyposażenie:Z kompletem odpływowym
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Concetto jest rewelacyjna! W tej baterii nie tylko urzeka jej ciekawe wzornictwo ale również funkcjonalność i technologia.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wszystko w idealnym porządku! Znakomita bateria umywalkowa, bardzo ładnie wygląda, jest praktyczna. Świetny design, super wytrzymała. Polecam w 100 % ten produkt!
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Porównując moje dotychczasowe baterie, to bateria Grohe Concetto jest fantastyczna pod każdym względem. Jest trwała, solidna,oszczędna i ma dobrą cenę. Posiadam inne produkty z firmy Grohe i mogę szczerzę ją polecić.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dość długo szukałem eleganckiego, jakościowo dobrej i w przyzwoitej cenie baterii do łazienki. Znalazłem Grohe Concetto i od razu wiedziałem, że chce ją mieć. Super pasuje do małej umywalki, do tego fajne jest to, że posiada technologię dla zmniejszania zużycia wody. 10/10
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
O baterii Grohe Concetto mogę napisać, że jest to elegancja połączona z nowoczesnością i znakomitą jakością. Zachwyciło mnie w niej to, że ma system oszczędzania zużycia wody. Szczerze polecam tę baterię.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Długo szukałam odpowiedniej baterii do umywalki, Grohe Concetto to dla mnie strzał w dziesiątkę. Warto było zainwestować trochę więcej w tak porządny produkt. Fajny wygląd, solidne wykonanie, oszczędność. Jestem kolejnym zadowolonym klientem kupującym na tej stornie, polecam sklep jak i produkt!
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa Grohe Concetto znakomicie łączy się z moją masywną umywalką, nie gubi się w całości (przy wybieraniu to najbardziej miałam n uwadze). Do tego ma bardzo fajny design i posiada technologię do zmniejszania zużycia wody, bomba! POLECAM
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria Grohe Concetto wygląda świetnie w nowej łazience, mam nadzieję, że będzie niezawodna, ale patrząc na resztę produktów tej marki, które posiadam w mojej łazience to nie mam się czym martwić, 10/10
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolona z kupna baterii Grohe Concetto, nadaje się do mojego nowoczesnego wnętrza idealnie, piękna, solida, oszczędna, dobra jakość firmy Grohe, polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria GROHE CONCETTO w mojej łazience gości już 4 rok. Każdy szczegół jest porządnie wykończony, bateria zrobiona z solidnych materiałów, szczerze polecam!
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem osobą, która lubi dbać o środowisko , dlatego szukałam baterii, która będzie zmniejszała zużycie wody, bateria Grohe Concetto jest w tym świetna, do tego ma bardzo oryginalny i szykowny wygląd, polecam wszystkim, nie tylko zapalonym ekologom ;)
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo ładna z wyglądu, z resztą cała seria bardzo mi pasuje. A marka mówi samo za siebie. Porządna firma. Polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
W starym mieszkaniu baterię GROHE CONCETTO mam od kilku lat. Służy również w czasie sprzątania toalety.
W małych łazienkach nie do zastąpienia. Krótko mówiąc: "Jak wypróbujesz to nigdy nie zrezygnujesz" Jakość baterii bardzo dobra. polecam
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rewelacyjna! Jestem bardzo zadowolona z zakupu właśnie tej baterii, poniewaz marka grohe jest jedną z najlepszych! Bateria jest porządna, ładna i stylowa! Nic wiecej baterii nie potrzeba :) Właśnie takiej baterii szukaliśmy, cieszymy się z naszego wyborów, poniewaz był doskonaly.
Dotyczy produktu: Bateria umywalkowa ecojoy Concetto 3220410e 3220410E
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria umywalkowa z marki Grohe to jeden z lepszych wyborów, ponieważ bateria jest wykonana solidnie, porządnie i ładnie. Jestem bardzo zadowolona z zakupu! ;)

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.