Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 159,89 PLN

Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna, numer katalogowy: 33624001

Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna

Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna

ocenaocenaocenaocenaocena (6 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

33624001


EAN: 4005176990786
cena katalogowa: 1 159,89 PLN
cena po rabacie: 478,99 PLN
Udzielono rabatu:58%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Towar posiadamy w naszym magazynie, wysyłka możliwa w ciągu 24h - chyba że zdecydujesz się na wysyłkę za pobraniem do godziny 12.00 w dni robocze a już następnego dnia roboczego możesz mieć towar u siebie. Nie dotyczy to przesyłek paletowych!!
Dostawa 24h
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
W przypadku płatności za pobraniem towar zostanie wysłany w dniu dzisiejszym.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna


33624001: Grohe 33624001 - Baterie wannowe & kolumny wannowe - Armatura łazienkowa Grohe Essence


Armatura łazienkowa - Grohe Essence 33624001

Jednouchwytowa bateria wannowo-prysznicowa do montażu natynkowego - ściennego Grohe z serii Essence. Dzięki znormalizowanemu rozstawowi przyłączy baterię Essence 33624001 zamontujemy bez większego problemu bez konieczności przerabiania istniejacej instalacji. Dzięki uniwersalnym krzywką typu S i metalowym rozetą maskującym - idealnie zamaskujemy niedoskonałości przy otworach.
Kran Grohe 33 624 001 jest wyposażony w uniwersalną głowicę ceramiczną 35mm Grohe Silkmove dzieki której płynnie możemy regulować natężenie i sposób zmieszania wody.
Do zmiany kierunku przepływu wody służy przełącznik ciśnieniowy który w serii Essence jest umiejscowiony z boku baterii na przeciwko metalowego pokrętła do regulacji wody a nie jak w większości baterii na/pod wylewką.
Bateria 33624001 zawdzięcza swój blask i lustrzane odbicie w chromowanej powłoce dzięki zastosowaniu przez Grohe technologi Grohe StarLight.
Odległość od ściany do środka wylewki to aż 193mm co w połączeniu z regulowanym perlatorem znacząco zwiększa zasięg wypływy wody z baterii Essence. Perlator ten - czyli końcówka wylewki jest regulowana w pewnym stopniu co ma często duże znaczenie przy montażu wanny ( np. przy zapadaniu decyzji czy montować wannę przy samej ścianie czy też zastosować jakiś cokół z płytek ).
Decydując się na baterię wannową Essence 33624001 należy pamiętać o tym iż zestaw prysznicowy należy zakupić osobno, ale dzięki uniwersalnemu przyłączu dla węża prysznicowego nie musimy sie obawiać czy zestaw innej firmy będzie pasował.


Zalety baterii do wanny Grohe Essence 33624001
 

  • montaż ścienny - do instalacji z rozstawem 150mm
  • wyjście prysznica 1/2"
  • perlator z regulowanym kątem wypływu wody
  • pasuje do tej baterii wannowej dowolny zestaw prysznicowy
Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chrom
Seria:Essence
Producent:Grohei
Typ:Jednouchwytowa
Montaż:Ścienna
Mieszacz baterii:Zwykły mieszacz
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna 33624001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wannowa bateria jest starannie wykonana i za to ją polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna 33624001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Widać, że jest to nowa seria, która kładzie duży nacisk na to aby bateria wyglądała mocno futurystycznie i rzucała się w oczy. Ogólnie miałem wątpliwości co do urządzania łazienki bateriami Grohe Essence ponieważ jest to mała seria i nie słyszałem jeszcze za wiele opinii. Jednak zaryzykowałem i jestem zadowolony zarówno z wyglądu jak i funkcji i komfortu użytkowania tych baterii :)
Dotyczy produktu: Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna 33624001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo nowoczesny, uniwersalny i asymetryczny design, świetnie wygląda po zamontowaniu. Do tego chodzi bardzo lekko i z pewnością posłuży mi długie lata.
Dotyczy produktu: Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna 33624001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Porządnie wykonana, o wiele ładniejsza niż na zdjęciach. Uniwersalny kształt dzięki czemu nie było problemu z doborem zestawu prysznicowego.Polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna 33624001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria wannowa Grohe Essence to zachwycająca nowa seria, ja przekonałem się do niej od razu no i jej plusem jest to że jeszcze mało kto to ma
Dotyczy produktu: Grohe Essence 33624001 bateria wannowa ścienna 33624001
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super bateria wannowa Grohe Essence, kilka lat temu miałam starą wersję tej baterii w nowym domu postanowiłam kupić baterie Essence ze względu na ładny wygląd, bezawaryjność i przystępną cenę. Polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.