Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 714,60 PLN

Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000, numer katalogowy: 27932000

Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000

Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000

ocenaocenaocenaocenaocena (11 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

27932000


EAN: 4005176924231
cena katalogowa: 3 714,60 PLN
cena po rabacie: 1 429,99 PLN
Udzielono rabatu:61%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000


27932000: Grohe 27932000 - Zestawy prysznicowe, słuchawki, węże prysznicowe - Kwadratowe baterie Grohe Eurocube


Grohe Euphoria Cube 27932000
Zestaw prysznicowy termostatyczny
 

 Jeśli poszukujesz zestawu prysznicowego z najwyższej półki, o najlepszych parametrach, pięknym designie i w przystępnej cenie, to zastaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube będzie doskonałym wyborem. Wszystkie produkty z tej linii charakteryzują się najwyższą jakością wykonania. 
Zestaw natryskowy Grohe posiada obrotowe ramię, deszczownicę z przegubem kulowym i regulowanym uchwytem prysznicowym - elementy pozwalające dobrać indywidualne ustawienia. Zestaw może zostać zamontowany zarówno w kabinach zabudowanych, jak i tych nieposiadających tylnych ścianek. Zestaw Grohe Euphoria Cube to również wysoka funkcjonalność. Posiada termostat natryskowy, umożliwiający ustawienie komfortowej temperatury, głowicę termostatyczną, wewnętrzny kanał wodny oraz system przeciwdziałający osadom wapiennym. Zestaw prysznicowy termostatyczny Grohe został przystosowany do podgrzewaczy przepływowych, a przepływ wody to minimum 7 litrów na minutę przy ciśnieniu 1 bar.
Grohe Euphoria Cube charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością i atrakcyjnym designem.Opis zestawu prysznicowego Grohe Euphoria Cube :
 

 • poziome obrotowe ramię 450 mm
 • termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
 • przełącznik: deszczownica/ słuchawka
 • deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000) strumień Rain 
 • z przegubem kulowym kąt obrotu ± 12°
 • prysznic ręczny Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 • regulowany uchwyt prysznica
 • wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm  (28 388 000)
 • min. przepływ 7 l/min.
 • z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 • GROHE DreamSpray®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • głowica termostatyczna z GROHE TurboStat® 
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • wewnętrzny kanał wodny
 • Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 • przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
 • min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 barZestaw posiada następujące technologie :

GROHE EcoJoy - wysoce innowacyjna technologia GROHE EcoJoy™ zmniejsza zużycie wody nawet do 50%, bez najmnijeszego wpływu na jakość działania.
GROHE DreamSpray - w prysznicach GROHE taka sama ilość wody rozprowadzona jest do wszystkich dysz, dzięki czemu otrzymujemy równomierny strumień. Technologia GROHE DreamSpray umożliwia optymalne rozmieszczenie wody, zapewaniając przyjemność z kąpieli pod prysznicem.

GROHE StarLight - technologia GROHE StarLight® oznacza wieloletni lśniący połysk powłoki armatur uzyskiwany dzięki nieskazitelnej powierzchni odpornej na odbarwienia i zmatowienia. W ten sposób powierzchnie armatur GROHE wyglądają zawsze jak nowe - bez względu na upływający czas.

GROHE TurboStat - dla wygody, komfortu i bezpieczeństwa termostaty GROHE wyposażone zostały w technologię GROHE TurboStat® . Dzięki wysokiej czułości głowicy, termostaty GROHE reagują na nagłe zmiany ciśnienia wody i są dokładniejsze od wiodących produktów konkurencji. Pożądana temparatura wody osiągana jest już po chwili i utrzymuje się przez cały czas użytkowania.
Parametry
Podstawowe
Wielkość deszczownicy:152x152mm
Typ baterii:Bateria natryskowa
Rodzaj baterii:Bateria termostatyczna
Seria:Euphoria
Producent:Grohei
Komentarze
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw prysznicowy Grohe prezentuje się super.Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 9/10 ocenaocenaocenaocenaocena
fajny zestaw z kwadratową deszczownicą - mogła by być wększa
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jestem bardzo zadowolony z natynkowego zestawu termostatycznego grohe. Deszczownica mogłaby byc nieco większa, ale ogólnie produkt jak na grohe przystało bardzo dobrej jakości.
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Dla każdego, komu nie chce się wkuwać w ścianę Rapido E. Bardzo elegancki zestaw, o przyjemnej dla oka kubistycznej stylistyce, robi wrażenie na każdym z moich gości. Jest naprawdę solidnie wykonany, działa bez zarzutu, termostat znacznie ułatwia życie. Zdecydowanie udany zakup.
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Prosty i elegancki. Kupiony do łazienki dla dzieci, łatwy w obsłudze chociaż trzeba z początku przyzwyczaić się do innego sposobu odkręcania wody. Słuchawka ma tylko jedną funkcję lania wody, ale zamieniłam z inną z podobnego zestawu.
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Są 2 zestawy Grohe Euphoria między którymi musiałem zdecydować. Był to zestaw z okrągłymi elementami oraz Cube...ostatecznie padło na Cube ponieważ według mnie ma bardziej elegancki charakter :)
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Chciałem mieć zestaw z kwadratową deszczownicą i baterią termostatyczną - znalazłem Grohe Euphoria Cube 27932000 - zestaw rewelacyjny chociaż deszczownica mogłaby być większa - przynajmniej jak dla mnie.
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Skusiła mnie funkcja Aquadimmer. To dźwignia, dzięki której możliwe jest sterowanie rączką prysznicową lub dopływem wannowym i przepływem wody. Super sprawa.
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wybór padł na zestaw natynkowy a konkretnie Grohe Euphoria Cube 27932000 i jak w Korei Północnej...nie mogę narzekać :)
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo solidny i niezawodny zestaw prysznicowy z deszczownicą, miałem dylemat - pierwotnie chciałem mieć baterie podtynkową z deszczownią w mojej łazience w bloku. Niestety okazało się iż ściana rozdzielająca moją łazienkę od salonu sąsiada jest zbyt cienka i nie ma mowy i takim rozwiązaniu - chyba że sąsiad zgodziłby się na mega salon kąpielowy :). Ostatecznie stanęło na rozwiązaniu natynkowych oczywiście firmy Grohe. Polecam
Dotyczy produktu: Zestaw Grohe Euphoria Cube 27932000 27932000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobry zestaw termostatyczny. Już po raz kolejny kupuję produkt firmy Grohe i po raz kolejny nie zawiodłam się!
Polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.