Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

1 340,70 PLN

Bateria kuchenna Eurocube 31255000, numer katalogowy: 31255000

Bateria kuchenna Eurocube 31255000

Bateria kuchenna Eurocube 31255000

ocenaocenaocenaocenaocena (17 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

31255000


EAN: 4005176901416
cena katalogowa: 1 340,70 PLN
cena po rabacie: 642,59 PLN
Udzielono rabatu:52%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria kuchenna Eurocube 31255000


31255000: Grohe 31255000 - Baterie kuchenne Grohe - Kwadratowe baterie Grohe Eurocube


Grohe Eurocube 31255000
Bateria zlewozmywakowa


 

Eurocube, doskonale dostosowane do potrzeb współczesnego kosmopolitycznego konsumenta, oferuje nowatorską geometryczną stylizację i konkurencyjną cenę. Jednocześnie wykorzystuje dwie wiodące technologie GROHE: GROHE SilkMove® – zapewniające płynne i wygodne użytkowanie baterii z pojedynczą rączką i GROHE StarLight® – nasze wytrzymałe chromowane wykończenie.


Opis baterii kuchennej Grohe Eurocube 31255 000 :

 • wysoka wylewka
 • montaż jednootworowy
 • głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove®
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • obrotowa wylewka baterii
 • kąt obrotu 360°
 • perlator
 • giętkie węże przyłączeniowe
 • system szybkiego montażu
 • minimalne ciśnienie 1,0 bar
 • gwarancja Grohe 5 lat
 • wykończenie korpusu baterii kuchennej Grohe : chrom błyszczący

Bateria zlewozmywakowa Grohe Eurocube 31255000 należy do jednej z najlepiej sprzedających sie serii baterii marki Grohe. Model 31255 stanowi rozbudowaną wersje baterii Eurocube 23135000 która z kolei jest przeznaczona do umywalki ( jest niższa od swojej siostry 31255000 )
 

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:chromi
Seria armatury kuchennej:Eurocube
Producent baterii kuchennej:Grohei
Typ montażu baterii:stojący
Rodzaj wylewki baterii:wylewka obrotowa
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wyjątkowo elegancka, o nowoczesnych, dynamicznych kształtach, idealnie wpasowała się w design mojej kuchni. Niemiecką solidność poczułem już po otrzymaniu paczki, bateria jest naprawdę ciężka. Chodzi płynnie i bez żadnych problemów. Polecam gorąco każdemu niezdecydowanemu.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Kuchenna bateria to zawsze był u mnie problem, co chwile mi się coś w nich psuło...w końcu od kilku miesięcy posiadam Grohe Eurocube i nadal wygląda jak nowa.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Lepszego przykładu bezkompromisowego nowoczesnego designu można ze świecą szukać. Prezentuje się świetnie, do tego działa bardzo płynnie, montaż jest trwały, bardzo solidny i nie sprawia trudności podczas instalacji. Idealna propozycja dla każdego miłośnika kubistycznych kształtów!
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria z serii eurocube ma wygląd estetyczny, jest praktyczna i bardzo wygodna w obsłudze. Zakupy w Termico były czystą przyjemnością, szybka realizacja zamówienia, kontakt z klientem na wszystkich etapach zamówenia. Polecam wszystkim.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie miałem wcześniej baterii kuchennej o takiej sylwetce, jednak mamy nowy rok to trzeba było też zmienić coś w swojej kuchni :) stąd wybór padł na kuchenną baterie Grohe Eurocube
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Długo zastanawiałam się jaką baterię kupić do swojej kuchni, jako iż baterie Grohe mam już sprawdzone i zamontowane w łazience postanowiłam pójść za ciosem i do kuchni kupić baterie Grohe Eurocube 31255000. Polecam.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
bardzooo dobry produkt, na ogół seria Grohe Eurocube to wysoka jakość w przystępnej cenie.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria kuchenna z Grohe jest stylowa i nowoczesna, w żadnym innym sklepie tak fajnej i stylowej baterii nie widziałam. Bateri grohe jest rewelacyjna, solidna, z wysoką wylewką przez co świetnie się myje naczynia, łatwy montaż. Bateria ma same plusy a przynajmniej jak na razie nie narzekam.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetna bateria Grohe, wygodna w użytkowaniu, prezentuje się nowocześnie a połysk dodaje jej elegancji.
Wygodna w zachowaniu czystości, jestem bardzo zadowolona z produktu jak i z jego ceny. Polecam wszystkim ceniącym
sobie nowoczesny design w przystępnych cenach.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
jestem szczesliwa posiadaczka bateri kuchennej grohe eurocube. wyposazalam swoj domchcac zachowac nowoczesna stylistyke. bateria eurocube pierw zagoscila w mojej łazience przy umywalce i tak bardzo mi się spodobała, że postanowiłam kupić baterię kuchenna eurocube. Użytkuje się bardzo dobrze, łatwe spłukiwanie dzięki wysokiej wylewce. Smak, Dobra cena i jakość a to wszystko w jednym produkcie marki grohe
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam serdecznie tą baterię. U mnie spisuje sie rewelacyjnie, już kilka miesięcy i jak na razie nie żałuję wydanych pieniędzy, a nawet ciesze się, że w końcu wybrałam grohe eurocube.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam serdecznie tą baterię. U mnie spisuje sie rewelacyjnie, już kilka miesięcy i jak na razie nie żałuję wydanych pieniędzy, a nawet ciesze się, że w końcu wybrałam grohe eurocube.
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria o bardzo ciekawym kształcie, odwiedzający pytają skąd i za ile takie "cudo" (ja oczywiście polecam Termico :)) Co do funkcjonalności baterii, utrzymywania czystości czy montażu.. wszystko ok. Z niczym nie było/nie ma żadnego problemu. Mogę z czystym sumieniem polecić ten produkt i sklep!
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
skuszona nowoczesnym wzornictwem po przeczytaniu pozytywnych opinie na temat baterii marki Grohe skusiłam się i naprawdę fajnie wygląda. Zdecydowanie polecam
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fajna bateria, w miare przystępna cena, a co do jakości nie mam żadnych zastrzeżeń :)
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria utrzymuje sie w blacie, bez potrzeby ciągłego ponownego dokręcania, ekskluzywny wygląd, dobra cena, szybka dostawa
Dotyczy produktu: Bateria kuchenna Eurocube 31255000 31255000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bateria z serii Eurocube w mojej kuchni to strzał w dziesiątkę. Długo szukałam baterii, która designem będzie pasować do nowoczesnego wnętrza kuchni. Ta pasuje idealnie !

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.